ČSN P CEN/TS 13001-3-2 (270105) Zrušená norma

Jeřáby - Návrh všeobecně - Část 3-2: Mezní stavy a prokázání způsobilosti ocelových lan v lanových systémech

ČSN P CEN/TS 13001-3-2 Jeřáby - Návrh všeobecně - Část 3-2: Mezní stavy a prokázání způsobilosti ocelových lan v lanových systémech
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato část 3-2 technické specifikace CEN/TS 13001 se používá spolu s částí 1 a 2, které uvádějí všeobecné podmínky, požadavky a metody navrhování a teoretického ověřování, aby se u ocelových lan v lanových systémech jeřábů zabránilo mechanickým nebezpečím.
Překročení limitů únosnosti může vést k rizikům pro osoby během normálního používání a při předvídatelném chybném použití. Kapitoly 5 až 6 této technické specifikace jsou nezbytné pro omezení nebo vyloučení těchto rizik.
Tato technická specifikace se používá pro jeřáby, které byly vyrobeny po datu schválení této technické specifikace v CEN a slouží jako základ odkazů na technické specifikace pro jednotlivé typy jeřábů.

Označení ČSN P CEN/TS 13001-3-2 (270105)
Katalogové číslo 85546
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 4. 2010
Datum účinnosti 1. 5. 2010
Jazyk čeština
Počet stran 28 stran formátu A4
EAN kód 8590963855462
Norma byla zrušena k 1. 4. 2015
a nahrazena ČSN EN 13001-3-2 (270105)
Tato norma nahradila ČSN P CEN/TS 13001-3-2 (270105) z října 2005
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 13001-1 (270105)
Jeřáby - Návrh všeobecně - Část 1: Základní principy a požadavky

ČSN EN 13001-2 (270105)
Jeřáby - Návrh obecně - Část 2: Účinky zatížení

ČSN EN 13001-3-1 +A2 (270105)
Jeřáby - Obecný návrh - Část 3-1: Mezní stavy a prokázání způsobilosti ocelových konstrukcí

ČSN EN 13001-3-2 (270105)
Jeřáby - Návrh všeobecně - Část 3-2: Mezní stavy a prokázání způsobilosti ocelových lan v lanových systémech

ČSN EN 13001-3-3 (270105)
Jeřáby - Návrh všeobecně - Část 3-3: Mezní stavy a prokázání způsobilosti kontaktů kolo/kolejnice

ČSN EN 13001-3-4 (270105)
Jeřáby - Návrh obecně - Část 3-4: Mezní stavy a prokázání způsobilosti strojního zařízení - Ložiska

ČSN EN 13001-3-5 +A1 (270105)
Jeřáby - Návrh obecně - Část 3-5: Mezní stavy a prokázání způsobilosti kovaných a odlévaných háků

ČSN EN 13001-3-6 +A1 (270105)
Jeřáby - Návrh obecně - Část 3-6: Mezní stavy a prokázání způsobilosti strojního zařízení - Hydraulické válce

foo