ČSN EN 1870-15 (496130) Aktuální vydání

Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kotoučové pily - Část 15: Několikakotoučové pily pro příčné řezání se strojním posuvem obrobku a s ručním zakládáním a/nebo odebíráním

ČSN EN 1870-15 Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kotoučové pily - Část 15: Několikakotoučové pily pro příčné řezání se strojním posuvem obrobku a s ručním zakládáním a/nebo odebíráním
7 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 440 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato evropská norma stanovuje všechny požadavky a/nebo opatření ke snížení nebezpečí a omezení rizik u několikakotoučových pil pro příčné řezání se strojním posuvem obrobku a ručním zakládáním a/nebo odebíráním, dále uváděných jako "stroje", konstruovaných k obrábění masivního dřeva, třískových desek, vláknitých desek, překližek a také materiálů potažených plastovými hranami a/nebo vrstvou plastu/lehkých slitin, pokud jsou používány tak, jak je předpokládáno výrobcem a za podmínek předvídaných výrobcem, včetně předvídatelného nesprávného použití.
Tento dokument se zabývá všemi významnými nebezpečími, nebezpečnými situacemi a událostmi, které jsou relevantní pro tyto stroje, jak je stanoveno v kapitole 4. Norma se nezabývá jakýmikoliv nebezpečím, které se týkají mechanického zakládání a/nebo odebírání obrobků nebo které vyplývají z kombinace stroje s jakýmkoliv jiným strojem.
Tento dokument se nezabývá stroji konstruované pro sousledné řezání (viz 3.2.10).
Požadavky tohoto dokumentu platí pro všechny stroje při jakémkoliv způsobu ovládání, například při ovládání elektromechanickém a/nebo elektronickém a/nebo pneumatickém.
Tato evropská norma neplatí pro několikakotoučové pily pro příčné řezání se strojním posuvem obrobku a s ručním zakládáním a/nebo odebíráním, které byly vyrobeny před datem vydání této normy EN.
POZNÁMKA - Stroje zahrnuté v tomto dokumentu jsou uvedeny pod 1.3 přílohy IV směrnice pro strojní zařízení.

Označení ČSN EN 1870-15 (496130)
Katalogové číslo 92957
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 5. 2013
Datum účinnosti 1. 6. 2013
Jazyk čeština
Počet stran 48 stran formátu A4
EAN kód 8590963929576
Tato norma nahradila ČSN EN 1870-15 +A1 (496130) z dubna 2010
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 1870-10 (496130)
Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kotoučové pily - Část 10: Jednokotoučové automatické a poloautomatické spodní kotoučové pily pro příčné řezání

ČSN EN 1870-11 (496130)
Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kotoučové pily - Část 11: Poloautomatické horizontální kotoučové pily s jednou jednotkou pily (radiální ramenové pily)

ČSN EN 1870-12 (496130)
Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kotoučové pily - Část 12: Horní kyvadlové kotoučové pily pro příčné řezání

ČSN EN 1870-13 +A2 (496130)
Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kotoučové pily - Část 13: Vodorovné kotoučové pily s přidržovačem na řezání formátů

ČSN EN 1870-14 +A2 (496130)
Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kotoučové pily - Část 14: Svislé kotoučové pily na řezání formátů

ČSN EN 1870-16 (496130)
Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kotoučové pily - Část 16: Dvoukotoučové pily pro pokosné řezání V-profilů

ČSN EN 1870-17 +A1 (496130)
Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kotoučové pily - Část 17: Ručně ovládané vodorovné kotoučové pily pro příčné řezání s jednou jednotkou pily (radiální ramenové pily)

ČSN EN 1870-3 (496130)
Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kotoučové pily - Část 3: Horní kotoučové pily pro příčné řezání a kombinované horní kotoučové pily pro příčné řezání/stolové kotoučové pily

ČSN EN 1870-4 (496130)
Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kotoučové pily - Část 4: Několikakotoučové rozřezávací pily s ručním zakládáním a/nebo odebíráním

ČSN EN 1870-5 +A2 (496130)
Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kotoučové pily - Část 5: Kombinované stolové kotoučové pily/spodní kotoučové pily pro příčné řezání

ČSN EN 1870-6 (496130)
Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kotoučové pily - Část 6: Kotoučové pily na palivové dřevo

ČSN EN 1870-7 (496130)
Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kotoučové pily - Část 7: Jednokotoučové rozřezávací pily na kmenové výřezy se strojním posuvem stolu a s ručním zakládáním a/nebo odebíráním

ČSN EN 1870-8 (496130)
Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kotoučové pily - Část 8: Jednokotoučové omítací rozřezávací pily se strojně poháněnou jednotkou pily a s ručním zakládáním a/nebo odebíráním

ČSN EN 1870-9 (496130)
Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kotoučové pily - Část 9: Dvoukotoučové pily pro příčné řezání se strojním posuvem a s ručním zakládáním a/nebo odebíráním