ČSN EN 1870-15 +A1 (496130) Zrušená norma

Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kotoučové pily - Část 15: Několikakotoučové pily pro příčné řezání se strojním posuvem obrobku a s ručním zakládáním a/nebo odebíráním

ČSN EN 1870-15 +A1 Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kotoučové pily - Část 15: Několikakotoučové pily pro příčné řezání se strojním posuvem obrobku a s ručním zakládáním a/nebo odebíráním
titulní stránka
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

ČSN EN 1870-15+A1

Změnou A1 byla provedena aktualizace mezinárodních a evropských norem.
Tento dokument specifikuje všechny požadavky a/nebo opatření k odstranění nebezpečí a omezení rizik u několikakotoučových pil pro příčné řezání se strojním posuvem obrobku a ručním zakládáním a/nebo odebíráním, dále uváděných jako "stroje", konstruovaných k obrábění masivního dřeva, třískových desek, vláknitých desek, překližek a také materiálů potažených plastovými hranami a/nebo vrstvou plastu/lehkých slitin.
Tento dokument zahrnuje nebezpečí, která se vztahují k těmto strojům, jak jsou uvedena v kapitole 4. Tento dokument se nezabývá žádným nebezpečím týkajícím se mechanického zakládání a/nebo odebírání obrobku nebo která vyplývají z kombinace stroje s jakýmkoliv jiným strojem.
Tento dokument se nezabývá nebezpečími týkajícími se elektromagnetické kompatibility (EMC) u číslicově řízených strojů řízených počítačem (CNC).
Požadavky tohoto dokumentu platí pro všechny stroje při jakémkoliv způsobu ovládání, například při ovládání elektromechanickém a/nebo elektronickém.
Tento dokument neplatí pro několikakotoučové pily pro příčné řezání se strojním posuvem obrobku a s ručním zakládáním a/nebo odebíráním, které byly vyrobeny před datem vydání tohoto dokumentu CEN.
Stroje, kterými se tento dokument zabývá jsou uvedeny v A.1.3 přílohy IV směrnice pro strojní zařízení.
Tato evropská norma byla vypracována jako harmonizovaná norma, aby se stala jedním z prostředků zajišťujících shodu se základními bezpečnostními požadavky směrnice pro strojní zařízení a s přidruženými předpisy EFTA.
Požadavky tohoto dokumentu se týkají výrobců několikakotoučových pil pro příčné řezání se strojním posuvem obrobku a ručním zakládáním a/nebo odebíráním a jejich oprávněných zástupců. Norma je také užitečná pro konstruktéry a dovozce.
Tento dokument obsahuje také informace, které musí poskytovat výrobce uživateli.
Společné požadavky na nástroje jsou uvedeny v EN 847-1:2005.

Označení ČSN EN 1870-15 +A1 (496130)
Katalogové číslo 85214
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 4. 2010
Datum účinnosti 1. 5. 2010
Jazyk čeština
Počet stran 44 stran formátu A4
EAN kód 8590963852140
Norma byla zrušena k 1. 6. 2013
a nahrazena ČSN EN 1870-15 (496130)
Tato norma nahradila ČSN EN 1870-15 (496130) z srpna 2005
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 1870-10 (496130)
Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kotoučové pily - Část 10: Jednokotoučové automatické a poloautomatické spodní kotoučové pily pro příčné řezání

ČSN EN 1870-11 (496130)
Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kotoučové pily - Část 11: Poloautomatické horizontální kotoučové pily s jednou jednotkou pily (radiální ramenové pily)

ČSN EN 1870-12 (496130)
Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kotoučové pily - Část 12: Horní kyvadlové kotoučové pily pro příčné řezání

ČSN EN 1870-13 +A2 (496130)
Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kotoučové pily - Část 13: Vodorovné kotoučové pily s přidržovačem na řezání formátů

ČSN EN 1870-14 +A2 (496130)
Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kotoučové pily - Část 14: Svislé kotoučové pily na řezání formátů

ČSN EN 1870-15 (496130)
Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kotoučové pily - Část 15: Několikakotoučové pily pro příčné řezání se strojním posuvem obrobku a s ručním zakládáním a/nebo odebíráním

ČSN EN 1870-16 (496130)
Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kotoučové pily - Část 16: Dvoukotoučové pily pro pokosné řezání V-profilů

ČSN EN 1870-17 +A1 (496130)
Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kotoučové pily - Část 17: Ručně ovládané vodorovné kotoučové pily pro příčné řezání s jednou jednotkou pily (radiální ramenové pily)

ČSN EN 1870-3 (496130)
Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kotoučové pily - Část 3: Horní kotoučové pily pro příčné řezání a kombinované horní kotoučové pily pro příčné řezání/stolové kotoučové pily

ČSN EN 1870-4 (496130)
Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kotoučové pily - Část 4: Několikakotoučové rozřezávací pily s ručním zakládáním a/nebo odebíráním

ČSN EN 1870-5 +A2 (496130)
Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kotoučové pily - Část 5: Kombinované stolové kotoučové pily/spodní kotoučové pily pro příčné řezání

ČSN EN 1870-6 (496130)
Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kotoučové pily - Část 6: Kotoučové pily na palivové dřevo

ČSN EN 1870-7 (496130)
Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kotoučové pily - Část 7: Jednokotoučové rozřezávací pily na kmenové výřezy se strojním posuvem stolu a s ručním zakládáním a/nebo odebíráním

ČSN EN 1870-8 (496130)
Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kotoučové pily - Část 8: Jednokotoučové omítací rozřezávací pily se strojně poháněnou jednotkou pily a s ručním zakládáním a/nebo odebíráním

ČSN EN 1870-9 (496130)
Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kotoučové pily - Část 9: Dvoukotoučové pily pro příčné řezání se strojním posuvem a s ručním zakládáním a/nebo odebíráním