ČSN EN 71-8 (943095) Zrušená norma

Bezpečnost hraček - Část 8: Hračky pro pohybovou aktivitu určené pro domácí použití

ČSN EN 71-8 Bezpečnost hraček - Část 8: Hračky pro pohybovou aktivitu určené pro domácí použití
6 stran
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato evropská norma stanoví požadavky a metody zkoušení pro hračky pro pohybovou aktivitu v domácím pro-středí, které často obsahují příčný nosník nebo jsou k němu připevněny a pro podobné hračky, které jsou určeny k tomu, aby si na nich nebo v nich hrály děti mladší 14 let a které často mají unést hmotnost jednoho nebo více dětí.
Tato evropská norma stanoví také požadavky pro: samostatně prodávané doplňky a součásti hraček pro pohybovou aktivitu; samostatně prodávané houpací prvky, které jsou připraveny pro použití na hračkách pro pohybovou aktivitu nebo v kombinaci s nimi; stavebnice hraček pro pohybovou aktivitu včetně součástí používaných ke stavbě hraček pro pohybovou aktivitu podle stavebního návodu.
Do předmětu této evropské normy nespadají zařízení hřišť, která jsou určena pro použití na veřejných místech odpovídajících EN 1176; dále hračky pro pohybovou aktivitu upevněné na houpacích obloucích jako jsou houpací koně a podobné hračky, na které se vztahují určité požadavky uvedené v EN 71-1; a bazény na hraní s maximální hloubkou vody více než 400 mm, měřenou mezi přetokovou plochou a nejhlubším bodem v bazénu; trampolíny na hraní.

Označení ČSN EN 71-8 (943095)
Katalogové číslo 90468
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 4. 2012
Datum účinnosti 1. 5. 2012
Jazyk čeština
Počet stran 48 stran formátu A4
EAN kód 8590963904689
Norma byla zrušena k 1. 12. 2018
a nahrazena ČSN EN 71-8 (943095)
Tato norma nahradila ČSN EN 71-8 +A4 (943095) z dubna 2010
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 71-1 +A1 (943095)
Bezpečnost hraček - Část 1: Mechanické a fyzikální vlastnosti

ČSN EN 71-10 (943095)
Bezpečnost hraček - Část 10: Organické chemické sloučeniny - Příprava vzorků a extrakce

ČSN EN 71-11 (943095)
Bezpečnost hraček - Část 11: Organické chemické sloučeniny - Analytické metody

ČSN EN 71-12 (943095)
Bezpečnost hraček - Část 12: N-nitrosaminy a N-nitrosovatelné látky

ČSN EN 71-13 (943095)
Bezpečnost hraček - Část 13: Stolní hry podněcující čichové vjemy, kosmetické soupravy a hry podněcující chuťové vjemy

ČSN EN 71-14 (943095)
Bezpečnost hraček - Část 14: Trampolíny pro domácí použití

ČSN EN 71-2 +A1 (943095)
Bezpečnost hraček - Část 2: Hořlavost

ČSN EN 71-3 (943095)
Bezpečnost hraček - Část 3: Migrace určitých prvků

ČSN EN 71-4 (943095)
Bezpečnost hraček - Část 4: Soupravy pro chemické pokusy a podobné činnosti

ČSN EN 71-5 (943095)
Bezpečnost hraček - Část 5: Chemické hračky (soupravy) jiné než soupravy pro pokusy

ČSN EN 71-7 +A3 (943095)
Bezpečnost hraček - Část 7: Barvy nanášené prsty - Požadavky a metody zkoušení

ČSN EN 71-9 +A1 (943095)
Bezpečnost hraček - Část 9: Organické chemické sloučeniny - Požadavky