ČSN EN 12342 +A1 (852706) Zrušená norma

Dýchací trubice pro použití s anestetickými přístroji a ventilátory

ČSN EN 12342 +A1 Dýchací trubice pro použití s anestetickými přístroji a ventilátory
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

ČSN EN 12342+A1

EN 12342:1998+A1:2009 vypracovala technická komise CEN/TC 215 "Respirační a anestetická zařízení", jejíž sekretariát zabezpečuje BSI.
Tato norma obsahuje zapracovanou změnu A1 z července 2009. Změny či doplněné a upravené články jsou v textu vyznačeny značkami . Vypuštěný text je zobrazen takto " vypuštěný text ", opra-vený nebo nový text je zobrazen vloženým textem mezi obě značky.
Tato evropská norma specifikuje základní požadavky na dýchací trubice a dýchací hadice, dodávané k upravení na požadovanou délku, určené pro použití s anestetickými přístroji, ventilátory, zvlhčovači a rozprašovači. Platí také pro dýchací trubice a Y-kusy, jež jsou dodávány již sestavené, i pro ty, jež jsou dodávány jako součásti a sestavují se podle pokynů výrobce.
Jsou uvedena opatření pro dýchací trubice, jejichž konce zahrnují adaptéry s kuželovými spojkami (slože-né koncovky) a dýchací trubice s jednoduchými konci (válcovými nebo kuželovitými).
Dýchací trubice pro zvláštní účely, jako jsou trubice používané s ventilátory, mající zvláštní požadavky na poddajnost a trubice s koaxiálním lumenem, jsou mimo rozsah platnosti této evropské normy.
Pokud nebude specifikováno jinak, platí požadavky této evropské normy pro dýchací trubice určené vý-robcem jak pro jednorázová, tak i pro opakovaná použití.
V návrhu opatření na schválení návrhu ČSN EN 12342+A1 s uvedením platnosti této české technické normy ve Věstníku je navržen předpokládaný termín květen 2010.
S vyhlášením normy ČSN EN 12342+A1 (85 2706), jež je zavedena překladem, se ruší ČSN EN 12342 (85 2706) z října 1999, která je touto předkládanou normou nahrazena.

Označení ČSN EN 12342 +A1 (852706)
Katalogové číslo 85746
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 4. 2010
Datum účinnosti 1. 5. 2010
Jazyk čeština
Počet stran 24 stran formátu A4
EAN kód 8590963857466
Změny a opravy Z1 7.15t
Norma byla zrušena k 31. 10. 2017
a nahrazena ČSN EN ISO 5367 (852706)
Tato norma nahradila ČSN EN 12342 (852706) z října 1999
Dostupnost skladem (tisk na počkání)