ČSN EN 12342 (852706) Zrušená norma

Dýchací trubice pro použití s anestetickými přístroji a ventilátory

ČSN EN 12342 Dýchací trubice pro použití s anestetickými přístroji a ventilátory
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 12342:1998. Evropská norma EN 12342:1998 má status české technické normy. Tato evropská norma specifikuje základní požadavky na dýchací trubice a dýchací hadice, dodávané k upravení na požadovanou délku, určené pro použití s anestetickými přístroji, ventilátory, zvlhčovači a rozprašovači. Platí také pro dýchací trubice a Y-kusy, jež jsou dodávány již sestavené, i pro ty, jež jsou dodávány jako součást a sestavují se podle pokynů výrobce. Jsou uvedena opatření pro dýchací trubice, jejichž konce zahrnují adaptéry s kuželovými spojkami a dýchací trubice s jednoduchými konci. Dýchací trubice pro zvláštní účely, jako jsou trubice používané s ventilátory mající zvláštní požadavky na poddajnost, a trubice s koaxiálním lumenem, jsou mimo rozsah platnosti této evropské normy. Pokud nebude specifikováno jinak, platí požadavky této evropské normy pro dýchací trubice určené výrobcem jak pro jednorázová, tak i pro opakovaná použití. Pokud jde o materiál trubic je uvedeno, že tyto trubice "ve stavu pro použití po jakékoliv přípravě doporučované výrobcem, musí vyhovět zkoušce na biologickou bezpečnost podle ČSN EN ISO 10933-1." Norma obsahuje tyto kapitoly: kapitolu 1 - Rozsah platnosti, kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Definice, kapitolu 4 - Materiály, kapitolu 5 - Konstrukce, kapitolu 6 - Délka, kapitolu 7 - Odpor průtoku, kapitolu 8 - Spojovací prostředky, kapitolu 9 - Únik, kapitolu 10 - Zvýšení odporu průtoku při ohybu, kapitolu 11 - Poddajnost dýchacích trubic, kapitolu 12 - Informace poskytované výrobcem, kapitolu 13 - Elektrický odpor, kapitolu 14 - Požadavky na dýchací trubice dodávané ve sterilním stavu a kapitolu 15 - Značení. Norma dále uvádí normativní Přílohy A, B, C, D, E, F a informativní Přílohu G, která obsahuje doporučení na výběr materiálů a konstrukčních vlastností. Konečně norma obsahuje další informativní přílohy H a ZA. V této příloze ZA je uvedeno zejména: "Tato evropská norma byla vypracována na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu (ESVO/EFTA) a podporuje splnění podstatných požadavků Směrnice EU 93/42/EHS. Upozornění: Na výrobek (výrobky), který(é) je (jsou) předmětem této normy, se mohou vztahovat další požadavky a další směrnice EU. Následující ustanovení této normy podporují splnění požadavků Směrnice 93/42/EHS. Shoda s uvedenými ustanoveními této normy je jedním ze způsobů zajištění shody se specifickými podstatnými požadavky příslušné směrnice a přidružených předpisů ESVO (EFTA)." Jde tedy o evropskou harmonizovanou normu. ČSN EN 12342 (85 2706) byla vydána v říjnu 1999.

Označení ČSN EN 12342 (852706)
Katalogové číslo 56722
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 10. 1999
Datum účinnosti 1. 11. 1999
Jazyk čeština
Počet stran 24 stran formátu A4
EAN kód 8590963567228
Norma byla zrušena k 1. 5. 2010
a nahrazena ČSN EN 12342 +A1 (852706)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)