ČSN ISO 12494 (730035) Zrušená norma

Zatížení konstrukcí námrazou

ČSN ISO 12494 Zatížení konstrukcí námrazou
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma ČSN ISO 12494 uvádí mezinárodně platné postupy pro stanovení zatížení konstrukcí námrazou. Poskytuje obecné pokyny pro návrh konstrukcí a jejich prvků na zatížení námrazou. Součástí normy je pět informativních příloh, které uvádějí informace o vztazích, které byly použity v příslušných tabulkách a na obrázcích, o postupech měření námrazy, jak stanovit třídu námrazy pro místo stavby a o způsobu používání této mezinárodní normy. Do normy byla doplněna národní příloha NA (informativní), která obsahuje doplňující informace potřebné pro možnost používání této mezinárodní normy na území České republiky včetně postupů pro kombinace zatížení a doporučení pro hodnoty dílčích součinitelů zatížení a součinitelů . Národní přílohu doplňuje mapa námrazových tříd zpracovaná ČHMÚ podle dat získaných z posledních několika desetiletí měření.

Označení ČSN ISO 12494 (730035)
Katalogové číslo 85548
Cena 550 Kč550
Datum schválení 1. 4. 2010
Datum účinnosti 1. 5. 2010
Jazyk čeština
Počet stran 60 stran formátu A4
EAN kód 8590963855486
Změny a opravy Oprava 1 1.11t
Norma byla zrušena k 1. 1. 2019
a nahrazena ČSN ISO 12494 (730034)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN ISO 12 494
  • ČSN ISO 12494:2010
  • ČSN ISO 12 494:2010