ČSN (normy i změny) z února 2010

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN EN ISO 14001/Oprava 1 (010901) - únor 2010

Systémy environmentálního managementu - Požadavky s návodem pro použití

Změna byla zrušena k 1. březnu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN ISO 10816-3 (011412) - únor 2010 aktuální vydání

Vibrace - Hodnocení vibrací strojů na základě měření na nerotujících částech - Část 3: Průmyslové stroje se jmenovitým výkonem nad 15 kW a jmenovitými otáčkami mezi 120 1/min a 15 000 1/min při měření in situ

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Amd. 1 5.18t

355 Kč

ČSN ISO 10816-7 (011412) - únor 2010

Vibrace - Hodnocení vibrací strojů na základě měření na nerotujících částech - Část 7: Odstředivá čerpadla pro průmyslová použití včetně měření na rotujících hřídelích

340 Kč

ČSN ISO 7919-3 (011414) - únor 2010 aktuální vydání

Vibrace - Hodnocení vibrací strojů na základě měření na rotujících hřídelích - Část 3: Průmyslová soustrojí

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Amd. 1 5.18t

315 Kč

ČSN ISO 16063-21/Oprava 1 (011417) - únor 2010

Metody kalibrace snímačů vibrací a rázů - Část 21: Kalibrace vibracemi porovnáním s referenčním snímačem

20 Kč

ČSN ISO 10843/Oprava 1 (011627) - únor 2010

Akustika - Metody popisu a fyzikálního měření jednotlivých impulzů nebo série impulzů zvuku

20 Kč

ČSN ISO 16832 (011629) - únor 2010

Akustika - Škálování hlasitosti pomocí kategorií

230 Kč

ČSN EN ISO 4287/změna A1 (014450) - únor 2010

Geometrické požadavky na výrobky (GPS) - Struktura povrchu: Profilová metoda - Termíny, definice a parametry struktury povrchu

65 Kč

05 Svařování, pájení, řezání kovů a plastů

ČSN EN 50505 (050695) - únor 2010

Základní norma pro hodnocení vystavení člověka elektromagnetickým polím ze zařízení pro odporové svařování a příbuzné procesy

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 7.18t

Norma bude zrušena k 16. únoru 2021 (zobrazit náhrady).

602 Kč

13 Armatury a potrubí

ČSN EN 598 +A1 (138101) - únor 2010 aktuální vydání

Trubky, tvarovky a příslušenství z tvárné litiny a jejich spojování pro kanalizační potrubí - Požadavky a metody zkoušení

550 Kč

19 Optické přístroje, zařízení pro kinematografii a reprografii

ČSN EN ISO 9801 (195017) - únor 2010 aktuální vydání

Oftalmologické přístroje - Sada zkušebních skel

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

27 Zdvihací zařízení, stroje pro povrchovou těžbu, stroje a zařízení pro zemní, stavební a silniční práce

ČSN EN 13157 +A1 (270550) - únor 2010 aktuální vydání

Jeřáby - Bezpečnost - Ručně poháněné jeřáby

550 Kč

ČSN EN 14238 +A1 (270555) - únor 2010 aktuální vydání

Jeřáby - Ručně vedená manipulační zařízení

350 Kč

ČSN EN 15436-4 (278048) - únor 2010

Zařízení pro údržbu servisních a provozních prostor silnic - Část 4: Přejímka strojů uživatelem při dodání

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

31 Letectví a kosmonautika

ČSN EN 2606 (311557) - únor 2010

Letectví a kosmonautika - Konektor pro závitové adaptéry s pojistným proužkem 60° - Geometrické uspořádání

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4199-005 (311713) - únor 2010

Letectví a kosmonautika - Spojovací pásy pro letadla - Část 005: Ploché pletené vodiče měděné pocínované -65 °C až 150 °C, měděné poniklované -65 °C až 260 °C - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2854-002 (311716) - únor 2010

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro všeobecné použití - Průřez rovný a větší než 9 mm2 - Pracovní teplota mezi -55 °C a 260 °C - Část 002: Všeobecně

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3155-032 (311809) - únor 2010

Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 032: Elektrické kontakty koaxiální, 50 ohmů, velikost 5, s kolíky, typ D, mačkaný spoj, třída R - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 3155-033 (311809) - únor 2010

Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 033: Elektrické kontakty koaxiální, 50 ohmů, velikost 5, s dutinkami, typ D, mačkaný spoj, třída R - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 3155-063 (311809) - únor 2010

Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 063: Elektrické kontakty koaxiální, 50 ohmů, velikost 1, s kolíky, typ D, pájené, třída R - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 3155-064 (311809) - únor 2010

Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 064: Elektrické kontakty koaxiální, 50 ohmů, velikost 1, s dutinkami, typ D, pájené, třída R - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 4626-202 (311824) - únor 2010

Letectví a kosmonautika - Optické konektory obdélníkové, vícekontaktové, pro stojany a panely, kontaktní dutiny Quadrax, ferule o průměru 2,5 mm - Provozní teplota mezi -65 °C a 125 °C (závislá na kabelu) - Zapuštěné kontakty - Část 202: Sestava optického kontaktu pro zásuvku 900 µm krytého vlákna - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4532 (311911) - únor 2010

Letectví a kosmonautika - Optické kabely, jednotlivé vlákno s jádrem o průměru 200 µm/280 µm, vnější průměr ochranného pláště 2,5 mm - Technická specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 3745-514 (311925) - únor 2010

Letectví a kosmonautika - Optická vlákna a kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 514: Kabel s kroucenými páry

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3733-001 (311931) - únor 2010

Letectví a kosmonautika - Optické konektory kruhové, jednokanálové, spojované samojistným kroužkem, trvalá pracovní teplota až 150 °C - Část 001: Technická specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 4641-102 (311934) - únor 2010

Letectví a kosmonautika - Optické kabely, vnější průměr vlákna 125 µm - Část 102: S volnou sekundární ochranou s průměrem 62,5/125 µm, s gradientním průběhem indexu lomu vlákna 1,8 mm - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 3329 (312201) - únor 2010

Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PL1503 (35CrMo4) - Žíhaná - Plechy a pásy - 0,3 mm ≤ a ≤ 2 mm - Pro samojistné matice

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4649 (315725) - únor 2010

Letectví a kosmonautika - Ruční hasicí přístroje se syntézními plyny, pro letecké použití - Technická specifikace a podmínky způsobilosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

32 Lodě a plovoucí zařízení

ČSN EN ISO 12401 (328661) - únor 2010

Malá plavidla - Palubní bezpečnostní postroje a zajišťovací lana - Požadavky na bezpečnost a zkušební metody

340 Kč

ČSN EN ISO 10862 (328662) - únor 2010

Malá plavidla - Rychloodpínací zařízení závěsných postrojů

230 Kč

33 Elektrotechnika - elektrotechnické předpisy

ČSN EN 50090-2-2/změna Z1 (332150) - únor 2010

Elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) - Část 2-2: Přehled systému - Všeobecné technické požadavky

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50491-3 (332151) - únor 2010

Všeobecné požadavky na elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) a na automatizační a řídicí systémy budov (BACS) - Část 3: Požadavky na elektrickou bezpečnost

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 3.18t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma bude zrušena k 19. lednu 2021 (zobrazit náhrady).

372 Kč

ČSN EN 61241-10/změna Z1 (332335) - únor 2010

Elektrická zařízení pro prostory s hořlavým prachem - Část 10: Zařazování prostorů, kde jsou nebo mohou být hořlavé prachy

Změna byla zrušena k 1. červnu 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 55014-1 ed. 3/změna A1 (334214) - únor 2010

Elektromagnetická kompatibilita - Požadavky na spotřebiče pro domácnost, elektrické nářadí a podobné přístroje - Část 1: Emise

Změna byla zrušena k 28. dubnu 2020.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61850-7-420 (334850) - únor 2010

Komunikační sítě a systémy pro automatizaci v energetických společnostech - Část 7-420: Základní komunikační struktura - Logické uzly pro decentralizované zdroje elektrické energie

770 Kč

34 Elektrotechnika

ČSN EN 61643-21/změna A1 (341392) - únor 2010

Ochrany před přepětím nízkého napětí - Část 21: Ochrany před přepětím zapojené v telekomunikačních a signalizačních sítích - Požadavky na funkci a zkušební metody

340 Kč

ČSN EN 60068-2-27 ed. 2 (345791) - únor 2010 aktuální vydání

Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-27: Zkoušky - Zkouška Ea a návod: Rázy

350 Kč

ČSN EN 60068-2-27/změna Z1 (345791) - únor 2010

Základní zkoušky vlivu prostředí. Část 2: Zkoušky. Zkouška Ea a návod: Údery

Změna byla zrušena k 1. květnu 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60068-2-29/změna Z1 (345791) - únor 2010

Základní zkoušky vlivu prostředí. Část 2: Zkoušky. Zkouška Eb a návod: Rázy

Změna byla zrušena k 1. květnu 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61857-21 ed. 2/změna Z1 (346220) - únor 2010

Elektrické izolační systémy - Postupy pro tepelné hodnocení - Část 21: Zvláštní požadavky na modely pro všeobecné účely - Vinutí z vodičů kruhového průřezu

Změna byla zrušena k 1. červnu 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61857-21 ed. 3 (346220) - únor 2010

Elektrické izolační systémy - Postupy pro tepelné hodnocení - Část 21: Zvláštní požadavky na modely pro všeobecné účely - Vinutí z vodičů kruhového průřezu

230 Kč

35 Elektrotechnika

ČSN EN 60915/Oprava 1 (354042) - únor 2010

Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Preferované rozměry zakončení hřídelů a pouzder pro elektronické součástky ovládané hřídeli a upevňované maticí do jednoho otvoru

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

20 Kč

ČSN EN 60947-3 ed. 2/změna Z1 (354101) - únor 2010

Spínací a řídicí přístroje nn - Část 3: Spínače, odpojovače, odpínače a pojistkové kombinace

Změna byla zrušena k 1. květnu 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60947-3 ed. 3 (354101) - únor 2010

Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 3: Spínače, odpojovače, odpínače a pojistkové kombinace

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 12.12t, A2 5.16t

1 080 Kč

ČSN EN 60947-5-1 ed. 2/změna A1 (354101) - únor 2010

Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 5-1: Přístroje a spínací ústrojí řídicích obvodů - Elektromechanické přístroje řídicích obvodů

Změna bude zrušena k 15. prosinci 2020.

230 Kč

ČSN EN 60265-2/změna Z1 (354211) - únor 2010

Spínače vn a vvn. Část 2: Vypínače zátěže a odpínače na jmenovitá napětí 52 kV a výše

Změna byla zrušena k 1. červnu 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60099-4 ed. 2/změna A2 (354870) - únor 2010

Svodiče přepětí - Část 4: Omezovače přepětí bez jiskřišť pro sítě střídavého napětí

Změna byla zrušena k 4. srpnu 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN IEC 60880/změna Z1 (356587) - únor 2010

Jaderné elektrárny - Systémy kontroly a řízení důležité pro bezpečnost - Softwarová hlediska počítačových systémů vykonávajících funkce kategorie A

32 Kč

ČSN IEC 62138/změna Z1 (356665) - únor 2010

Jaderné elektrárny - Instrumentace a řízení důležité pro bezpečnost - Softwarová hlediska pro systémy využívající počítače vykonávající funkce kategorie B nebo C

Změna bude zrušena k 9. září 2022.

32 Kč

ČSN EN 60939-1/Oprava 3 (358281) - únor 2010

Pasivní filtry pro elektromagnetické odrušení - Část 1: Kmenová specifikace

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 130301/změna Z1 (358291) - únor 2010

Vzorová předmětová specifikace - Hliníkové elektrolytické kondenzátory s netuhým elektrolytem

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60384-13-1/Oprava 2 (358291) - únor 2010

Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 13-1: Vzorová předmětová specifikace - Neproměnné kondenzátory s dielektrikem z polypropylenové fólie a s elektrodami z kovové fólie určené pro stejnosměrný proud - Úroveň hodnocení E a EZ

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

20 Kč

ČSN EN 60384-3-1/Oprava 1 (358291) - únor 2010

Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 3-1: Vzorová předmětová specifikace - Neproměnné tantalové elektrolytické kondenzátory pro povrchovou montáž s tuhým elektrolytem z oxidu manganičitého - Úroveň hodnocení EZ

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

20 Kč

ČSN EN 60384-3/Oprava 1 (358291) - únor 2010

Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 3: Dílčí specifikace - Neproměnné tantalové elektrolytické kondenzátory pro povrchovou montáž s tuhým elektrolytem z oxidu manganičitého

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Změna byla zrušena k 16. srpnu 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60384-4-1/Oprava 1 (358291) - únor 2010

Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 4-1: Vzorová předmětová specifikace - Neproměnné hliníkové elektrolytické kondenzátory s netuhým elektrolytem - Úroveň hodnocení EZ

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

20 Kč

ČSN EN 60384-4-2/Oprava 1 (358291) - únor 2010

Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 4-2: Vzorová předmětová specifikace - Neproměnné hliníkové elektrolytické kondenzátory s tuhým (MnO2) elektrolytem - Úroveň hodnocení EZ

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

20 Kč

ČSN EN 61754-15 ed. 2 (359244) - únor 2010 aktuální vydání

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Rozhraní optických konektorů - Část 15: Druh optických konektorů typu LSH

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 6.14t, Oprava 2 3.15t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

380 Kč

ČSN EN 61754-15/změna Z1 (359244) - únor 2010

Rozhraní optických konektorů - Část 15: Druh optických konektorů typu LSH

Změna byla zrušena k 1. červenci 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61754-24-11 (359244) - únor 2010

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Rozhraní optických konektorů - Část 24-11: Typ optických konektorů SC-RJ s ochranným krytím dle IEC 61076-3-117

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 61754-24-21 (359244) - únor 2010

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Rozhraní optických konektorů - Část 24-21: Typ optických konektorů SC-RJ s ochranným krytím dle IEC 61076-3-106, varianta 06

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 61300-2-34 ed. 2 (359251) - únor 2010 aktuální vydání

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-34: Zkoušky - Odolnost proti rozpouštědlům a znečišťujícím tekutinám

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 61300-2-34/změna Z1 (359251) - únor 2010

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-34: Zkoušky - Odolnost proti rozpouštědlům a znečišťujícím tekutinám

Změna byla zrušena k 1. červnu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61477 ed. 2 (359733) - únor 2010 aktuální vydání

Práce pod napětím - Minimální požadavky pro využití nářadí, předmětů a zařízení

230 Kč

ČSN EN 61477/změna Z1 (359733) - únor 2010

Práce pod napětím - Minimální požadavky pro využití nářadí, předmětů a zařízení

Změna byla zrušena k 1. květnu 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61111 (359738) - únor 2010

Práce pod napětím - Elektricky izolační koberec

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 6.14t

370 Kč

ČSN IEC 61111/změna Z1 (359738) - únor 2010

Izolační koberec pro elektrotechniku

Změna byla zrušena k 1. červnu 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 62192 (359742) - únor 2010

Práce pod napětím - Izolační lana

230 Kč

36 Elektrotechnika

ČSN EN 61822 ed. 2 (360065) - únor 2010 aktuální vydání

Elektrická zařízení pro osvětlování letištních ploch a signalizaci - Regulátory konstantního proudu

340 Kč

ČSN EN 61822/změna Z1 (360065) - únor 2010

Elektrická zařízení pro osvětlování letištních ploch a signalizaci - Regulátory konstantního proudu

Změna byla zrušena k 1. červnu 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60809/změna A4 (360180) - únor 2010

Žárovky pro silniční vozidla - Rozměrové, elektrické a světelné požadavky

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Změna byla zrušena k 20. lednu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 36 0340-1 IEC 61-1/změna Z31 (360340) - únor 2010

Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti. Část 1: Patice pro zdroje světla

590 Kč

ČSN 36 0340-2 IEC 61-2/změna Z30 (360340) - únor 2010

Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti. Část 2: Objímky

550 Kč

ČSN 36 0340-3 IEC 61-3/změna Z31 (360340) - únor 2010

Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti. Část 3: Kalibry

945 Kč

ČSN EN 60335-2-40 ed. 2/změna A2 (361045) - únor 2010

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-40: Zvláštní požadavky na elektrická tepelná čerpadla, klimatizátory vzduchu a odvlhčovače

125 Kč

ČSN EN 60745-2-20 ed. 2 (361551) - únor 2010 aktuální vydání

Ruční elektromechanické nářadí - Bezpečnost - Část 2-20: Zvláštní požadavky na pásové pily

230 Kč

ČSN EN 60745-2-1/změna A1 (361575) - únor 2010

Ruční elektromechanické nářadí - Bezpečnost - Část 2-1: Zvláštní požadavky na vrtačky a příklepové vrtačky

Změna byla zrušena k 1. únoru 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60745-2-11/změna A1 (361575) - únor 2010

Ruční elektromechanické nářadí - Bezpečnost - Část 2-11: Zvláštní požadavky na pily s přímočarým vratným pohybem

Změna byla zrušena k 1. únoru 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60745-2-2/změna A1 (361575) - únor 2010

Ruční elektromechanické nářadí - Bezpečnost - Část 2-2: Zvláštní požadavky na šroubováky a rázové šroubováky

Změna byla zrušena k 1. únoru 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60745-2-20/změna A1 (361575) - únor 2010

Ruční elektromechanické nářadí - Bezpečnost - Část 2-20: Zvláštní požadavky na pásové pily

Změna byla zrušena k 1. květnu 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60745-2-20/změna Z1 (361575) - únor 2010

Ruční elektromechanické nářadí - Bezpečnost - Část 2-20: Zvláštní požadavky na pásové pily

Změna byla zrušena k 1. květnu 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60745-2-4/změna A1 (361575) - únor 2010

Ruční elektromechanické nářadí - Bezpečnost - Část 2-4: Zvláštní požadavky na rovinné brusky a leštičky jiné než talířové

Změna byla zrušena k 1. květnu 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60745-2-6/změna A2 (361575) - únor 2010

Ruční elektromechanické nářadí - Bezpečnost - Část 2-6: Zvláštní požadavky na kladiva

Změna byla zrušena k 1. únoru 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60745-2-8/změna A1 (361575) - únor 2010

Ruční elektromechanické nářadí - Bezpečnost - Část 2-8: Zvláštní požadavky pro nůžky na plech a prorážeče

Změna byla zrušena k 1. květnu 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60745-2-8/změna Z1 (361575) - únor 2010

Ruční elektromechanické nářadí - Bezpečnost - Část 2-8: Zvláštní požadavky pro nůžky na plech a prorážeče

Změna byla zrušena k 1. květnu 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60601-2-44 ed. 2/změna Z1 (364800) - únor 2010

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-44: Zvláštní požadavky na bezpečnost rentgenových zařízení pro výpočetní tomografii

Změna byla zrušena k 1. květnu 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60601-2-50/změna Z1 (364800) - únor 2010

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-50: Zvláštní požadavky na bezpečnost kojeneckých fototerapeutických přístrojů

Změna byla zrušena k 1. květnu 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN IEC 601-2-19/Oprava 1 (364800) - únor 2010

Zdravotnické elektrické přístroje. Část 2: Zvláštní požadavky na bezpečnost novorozeneckých inkubátorů

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60601-2-44 ed. 3 (364801) - únor 2010

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-44: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost rentgenových zařízení pro výpočetní tomografii

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A11 10.12t, A1 7.13t, A2 12.16t

970 Kč

ČSN EN 60601-2-50 ed. 2 (364801) - únor 2010 aktuální vydání

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-50: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost kojeneckých fototerapeutických přístrojů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A11 10.12t, A1 5.17t

530 Kč

ČSN EN 62379-2 (367009) - únor 2010

Společné řídicí rozhraní digitálních zvukových a obrazových zařízení v síti - Část 2: Zvuk

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

770 Kč

ČSN EN 62295 (367022) - únor 2010

Multimediální systémy - Společný komunikační protokol pro interkonektivitu v heterogenních sítích

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN EN 62516-1 (367511) - únor 2010

Přijímače pozemního digitálního multimediálního vysílání (T-DMB) - Část 1: Základní požadavky

340 Kč

ČSN EN 61937-3/změna Z1 (367552) - únor 2010

Digitální zvuk - Rozhraní pro zvukový bitový tok kódovaný nelineární PCM používající IEC 60958 - Část 3: Nelineární bitový tok PCM podle formátu AC-3

Změna byla zrušena k 1. červenci 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61883-1 ed. 2 (368555) - únor 2010 aktuální vydání

Zvuková a obrazová zařízení pro neprofesionální účely - Digitální rozhraní - Část 1: Všeobecně

440 Kč

ČSN EN 61883-1/změna Z1 (368555) - únor 2010

Zvuková a obrazová zařízení pro neprofesionální účely - Digitální rozhraní - Část 1: Všeobecně

Změna byla zrušena k 1. červenci 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61966-5 ed. 2 (368610) - únor 2010 aktuální vydání

Multimediální systémy a zařízení - Barevná měření a management - Část 5: Zařízení používající displeje s plasmovými panely

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 61966-5/změna Z1 (368610) - únor 2010

Multimediální systémy a zařízení - Barevná měření a management - Část 5: Zařízení používající displeje s plasmovými panely

Změna byla zrušena k 1. červenci 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 62480 (368614) - únor 2010

Domácí multimediální síť - Síťová rozhraní pro síťový adapter

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

770 Kč

ČSN EN 62365 ed. 2 (368633) - únor 2010 aktuální vydání

Digitální zvuk - Digitální rozhraní vstup-výstup - Přenos digitálního zvuku sítěmi s asynchronním přenosovým módem (ATM)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 62365/změna Z1 (368633) - únor 2010

Digitální zvuk - Digitální rozhraní vstup-výstup - Přenos digitálního zvuku sítěmi s asynchronním přenosovým módem (ATM)

Změna byla zrušena k 1. červnu 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

38 Energetika - požární bezpečnost

ČSN EN ISO 12213-1 (386112) - únor 2010 aktuální vydání

Zemní plyn - Výpočet kompresibilitního faktoru - Část 1: Úvod a směrnice

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 12213-2 (386112) - únor 2010 aktuální vydání

Zemní plyn - Výpočet kompresibilitního faktoru - Část 2: Výpočet z analýzy molárního složení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 12213-3 (386112) - únor 2010 aktuální vydání

Zemní plyn - Výpočet kompresibilitního faktoru - Část 3: Výpočet pomocí fyzikálních vlastností

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

42 Hutnictví

ČSN P CEN/TS 15703-1 (420623) - únor 2010

Měď a slitiny mědi - Stanovení obsahu manganu - Část 1: Spektrofotometrická metoda

190 Kč

ČSN ISO 10835 (420752) - únor 2010

Železo po přímé redukci a železo briketované za horka - Vzorkování a úprava vzorků

550 Kč

ČSN ISO 28079 (420850) - únor 2010

Tvrdokovy - Zkouška houževnatosti podle Palmqvista

230 Kč

ČSN ISO 4499-1 (420871) - únor 2010

Tvrdokovy - Metalografické stanovení mikrostruktury - Část 1: Fotografie mikrostruktury a jejich popis

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 11.10t

295 Kč

ČSN ISO 4499-2 (420871) - únor 2010

Tvrdokovy - Metalografické stanovení mikrostruktury - Část 2: Měření velikosti zrn karbidu WC

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 11.10t

295 Kč

44 Hornictví

ČSN EN 12321 +A1 (445721) - únor 2010 aktuální vydání

Důlní stroje - Specifikace bezpečnostních požadavků na porubové hřeblové dopravníky

340 Kč

46 Zemědělství

ČSN 46 1011-21/změna Z1 (461011) - únor 2010

Zkoušení obilovin, luštěnin a olejnin. Zkoušení luštěnin. Stanovení příměsí a nečistot. Stanovení zrnitosti hrachu jedlého a čočky jedlé

32 Kč

ČSN EN ISO 7971-1 (461013) - únor 2010

Obiloviny - Stanovení objemové hmotnosti zvané "hektolitrová váha" - Část 1: Referenční metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

47 Zemědělské a lesnické stroje

ČSN EN 12965 +A2 (470210) - únor 2010

Zemědělské a lesnické stroje a traktory - Kloubové hřídele a jejich ochranné kryty - Bezpečnost

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 6.20t

Norma bude zrušena k 31. prosinci 2020 (zobrazit náhrady).

372 Kč

ČSN EN 908 +A1 (470623) - únor 2010 aktuální vydání

Zemědělské a lesnické stroje - Pásové zavlažovače - Bezpečnost

230 Kč

ČSN EN 909 +A1 (470624) - únor 2010 aktuální vydání

Zemědělské a lesnické stroje - Pivotové a čelní zavlažovače - Bezpečnost

230 Kč

ČSN EN 13118 +A1 (470629) - únor 2010 aktuální vydání

Zemědělské stroje - Sklízeče brambor - Bezpečnost

350 Kč

49 Průmysl dřevozpracující

ČSN EN 1218-1 +A1 (496124) - únor 2010 aktuální vydání

Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Čepovací stroje - Část 1: Jednostranné čepovací stroje s posuvným stolem

440 Kč

57 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN EN ISO 2450 (570661) - únor 2010 aktuální vydání

Smetana - Stanovení obsahu tuku - Vážková metoda (Referenční metoda)

230 Kč

ČSN EN ISO 1736 (570830) - únor 2010 aktuální vydání

Sušené mléko a sušené mléčné výrobky - Stanovení obsahu tuku - Vážková metoda (Referenční metoda)

230 Kč

63 Průmysl gumárenský, pryžové výrobky

ČSN EN ISO 8031 (635229) - únor 2010 aktuální vydání

Pryžové a plastové hadice a hadice s koncovkami - Stanovení elektrického odporu a vodivosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 455-4 (637415) - únor 2010

Lékařské rukavice pro jednorázové použití - Část 4: Požadavky a zkoušení pro stanovení doby skladovatelnosti

230 Kč

64 Plasty

ČSN EN ISO 2898-2 (643230) - únor 2010 aktuální vydání

Plasty - Měkčený polyvinylchlorid (PVC-P) pro tváření - Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností

190 Kč

65 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN 14888 (654816) - únor 2010 aktuální vydání

Hnojiva a materiály k vápnění půd - Stanovení obsahu kadmia

230 Kč

ČSN EN 12946 (654846) - únor 2010 aktuální vydání

Materiály k vápnění půd - Stanovení obsahu vápníku a hořčíku - Komplexometrická metoda

190 Kč

ČSN EN 12947 (654847) - únor 2010 aktuální vydání

Materiály k vápnění půd - Stanovení obsahu hořčíku - Metoda atomové absorpční spektrometrie

190 Kč

ČSN EN 13366 (654850) - únor 2010 aktuální vydání

Hnojiva - Použití iontoměničové pryskyřice pro stanovení obsahu chelátových mikroživin a chelátové frakce mikroživin

190 Kč

ČSN EN 15360 (654853) - únor 2010 aktuální vydání

Hnojiva - Stanovení dikyandiamidu - Metoda vysokoúčinné kapalinové chromatografie (HPLC)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 4.12t

210 Kč

67 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN ISO 28199-1 (673131) - únor 2010

Nátěrové hmoty - Hodnocení vlastností nátěrových systémů v závislosti na způsobu nanášení - Část 1: Terminologie a příprava zkušebních vzorků

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 6.10t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

460 Kč

ČSN EN ISO 28199-2 (673131) - únor 2010

Nátěrové hmoty - Hodnocení vlastností nátěrových systémů v závislosti na způsobu nanášení - Část 2: Stálost barevného odstínu, krycí tloušťka, narušení předchozí vrstvy, absorpce přestřiku, smočení povrchu, struktura povrchu a mrakovitost

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN ISO 28199-3 (673131) - únor 2010

Nátěrové hmoty - Hodnocení vlastností nátěrových systémů v závislosti na způsobu nanášení - Část 3: Vizuální posouzení tvorby poteklin, tvorby bublinek, pórovitosti a kryvosti

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

69 Strojní zařízení chemického průmyslu

ČSN EN 422 (691901) - únor 2010 aktuální vydání

Stroje pro zpracování plastů a pryže - Vyfukovací tvářecí stroje - Bezpečnostní požadavky

340 Kč

72 Stavební suroviny, materiály a výrobky

ČSN EN 933-10 (721193) - únor 2010 aktuální vydání

Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 10: Posouzení jemných částic - Zrnitost fileru (prosévání proudem vzduchu)

190 Kč

ČSN EN 1097-8 (721194) - únor 2010

Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva - Část 8: Stanovení hodnoty ohladitelnosti

Norma bude zrušena k 1. listopadu 2020 (zobrazit náhrady).

340 Kč

ČSN EN 480-10 (722325) - únor 2010 aktuální vydání

Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Zkušební metody - Část 10: Stanovení obsahu vodou rozpustných chloridů

125 Kč

ČSN EN 14566 +A1 (723616) - únor 2010 aktuální vydání

Mechanické upevňovací prostředky pro systémy ze sádrokartonových desek - Definice, požadavky a zkušební metody

340 Kč

ČSN EN 15283-2 +A1 (723617) - únor 2010 aktuální vydání

Sádrové desky vyztužené vlákny - Definice, požadavky a zkušební metody - Část 2: Sádrovláknité desky

350 Kč

TNI CEN/TR 15858 (728006) - únor 2010

Stavební výrobky - Posuzování uvolňování regulovaných nebezpečných látek ze stavebních výrobků založené na postupech WT, WFT/FT

350 Kč

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN EN 1990/Oprava 3 (730002) - únor 2010

Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí

20 Kč

ČSN EN 1990/změna Z1 (730002) - únor 2010

Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí

65 Kč

ČSN EN 1991-1-1/Oprava 1 (730035) - únor 2010

Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-1: Obecná zatížení - Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb

20 Kč

ČSN EN 1991-1-1/změna Z1 (730035) - únor 2010

Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-1: Obecná zatížení - Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb

65 Kč

ČSN EN 1991-1-2/Oprava 2 (730035) - únor 2010

Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-2: Obecná zatížení - Zatížení konstrukcí vystavených účinkům požáru

20 Kč

ČSN EN 1991-1-3/Oprava 1 (730035) - únor 2010

Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-3: Obecná zatížení - Zatížení sněhem

20 Kč

ČSN EN 1991-1-3/změna Z2 (730035) - únor 2010

Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-3: Obecná zatížení - Zatížení sněhem

65 Kč

ČSN EN 1991-1-5/Oprava 1 (730035) - únor 2010

Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-5: Obecná zatížení - Zatížení teplotou

20 Kč

ČSN EN 1991-1-5/změna Z1 (730035) - únor 2010

Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-5: Obecná zatížení - Zatížení teplotou

32 Kč

ČSN EN 1991-1-6/změna Z1 (730035) - únor 2010

Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-6: Obecná zatížení - Zatížení během provádění

65 Kč

ČSN EN 1991-4/změna Z1 (730035) - únor 2010

Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 4: Zatížení zásobníků a nádrží

125 Kč

ČSN EN ISO 15927-3 (730315) - únor 2010 aktuální vydání

Tepelně vlhkostní chování budov - Výpočet a uvádění klimatických dat - Část 3: Výpočet indexu hnaného deště pro svislé povrchy z hodinových dat větru a dešťových srážek

340 Kč

ČSN 73 0532 (730532) - únor 2010 aktuální vydání

Akustika - Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností stavebních výrobků - Požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z3 3.17t

465 Kč

ČSN 73 0804 (730804) - únor 2010 aktuální vydání

Požární bezpečnost staveb - Výrobní objekty

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 2.13t, Z2 2.15t, Z3 2.20t, Z4 10.20t

Doporučujeme zakoupit konsolidované znění, které obsahuje tuto normu se zapracovanými změnami Z1 2.13 až Z4 10.20.

1 467 Kč

ČSN EN 13501-3 +A1 (730860) - únor 2010 aktuální vydání

Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 3: Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti výrobků a prvků běžných provozních instalací: požárně odolná potrubí a požární klapky

230 Kč

ČSN ISO 13785-1 (730890) - únor 2010

Zkoušky reakce na oheň pro fasády - Část 1: Zkouška středního rozměru

230 Kč

ČSN EN 1993-1-5/Oprava 1 (731401) - únor 2010

Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-5: Boulení stěn

20 Kč

ČSN EN 1993-1-7/Oprava 1 (731401) - únor 2010

Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-7: Deskostěnové konstrukce příčně zatížené

20 Kč

ČSN EN 1994-1-1/Oprava 1 (731470) - únor 2010

Eurokód 4: Navrhování spřažených ocelobetonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

20 Kč

ČSN EN 1999-1-1/změna A1 (731501) - únor 2010

Eurokód 9: Navrhování hliníkových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla pro konstrukce

230 Kč

ČSN 73 6110/změna Z1 (736110) - únor 2010

Projektování místních komunikací

340 Kč

ČSN 73 6131 (736131) - únor 2010

Stavba vozovek - Kryty z dlažeb a dílců

350 Kč

ČSN 73 6133 (736133) - únor 2010 aktuální vydání

Navrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 10.16t

602 Kč

ČSN EN 1991-2/změna Z1 (736203) - únor 2010

Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 2: Zatížení mostů dopravou

125 Kč

75 Vodní hospodářství

ČSN ISO 6107-5 (750175) - únor 2010 aktuální vydání

Jakost vod - Slovník - Část 5

230 Kč

ČSN ISO 6107-6 (750175) - únor 2010 aktuální vydání

Jakost vod - Slovník - Část 6

350 Kč

ČSN EN 12901 (755701) - únor 2010 aktuální vydání

Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Pomocné anorganické a filtrační materiály - Definice

230 Kč

ČSN P ISO/TS 13530 (757010) - únor 2010

Jakost vod - Návod na řízení kvality chemického a fyzikálně-chemického rozboru vod

440 Kč

ČSN ISO 5667-17 (757051) - únor 2010 aktuální vydání

Jakost vod - Odběr vzorků - Část 17: Návod pro odběr vzorků nerozpuštěných látek z velkých objemů vzorku

350 Kč

ČSN ISO 10523 (757365) - únor 2010 aktuální vydání

Jakost vod - Stanovení pH

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 4.12t

262 Kč

ČSN ISO 11423-1 (757559) - únor 2010

Jakost vod - Stanovení benzenu a některých jeho derivátů - Část 1: Metoda head-space a plynové chromatografie

230 Kč

ČSN ISO 11423-2 (757559) - únor 2010

Jakost vod - Stanovení benzenu a některých jeho derivátů - Část 2: Metoda extrakce a plynové chromatografie

340 Kč

ČSN ISO 21458 (757582) - únor 2010

Jakost vod - Stanovení glyfosátu a AMPA - Metoda vysokoúčinné kapalinové chromatografie (HPLC) s fluorimetrickou detekcí

230 Kč

ČSN ISO 20665 (757753) - únor 2010

Jakost vod - Stanovení chronické toxicity pro Ceriodaphnia dubia

340 Kč

ČSN ISO 20666 (757757) - únor 2010

Jakost vod - Stanovení chronické toxicity pro Brachionus calyciflorus během 48 h

230 Kč

77 Obaly a obalová technika

ČSN EN 13592 +A1/Oprava 1 (770222) - únor 2010

Plastové pytle pro sběr domácího odpadu - Typy, požadavky a zkušební metody

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 9100-14/Oprava 1 (771025) - únor 2010

Obalové sklo - Nožové ústí sklenic pro vakuum - Část 14: 110 normální

20 Kč

ČSN EN ISO 9100-2/Oprava 1 (771025) - únor 2010

Obalové sklo - Nožové ústí sklenic pro vakuum - Část 2: 33 střední

20 Kč

ČSN EN ISO 9100-3/Oprava 1 (771025) - únor 2010

Obalové sklo - Nožové ústí sklenic pro vakuum - Část 3: 38 normální

20 Kč

ČSN EN ISO 9100-4/Oprava 1 (771025) - únor 2010

Obalové sklo - Nožové ústí sklenic pro vakuum - Část 4: 38 střední

20 Kč

83 Ochrana životního prostředí, pracovní a osobní ochrana, bezpečnost strojních zařízení a ergonomie

ČSN EN ISO 16000-12 (835801) - únor 2010 aktuální vydání

Vnitřní ovzduší - Část 12: Postup odběru vzorků při stanovení polychlorovaných bifenylů (PCB), polychlorovaných dibenzo-p-dioxinů (PCDD), polychlorovaných dibenzofuranů (PCDF) a polycyklických aromatických uhlovodíků (PAH)

340 Kč

85 Zdravotnictví

ČSN EN 1282-2 +A1 (852150) - únor 2010 aktuální vydání

Tracheostomické trubice - Část 2: Pediatrické trubice

230 Kč

87 Telekomunikace

ČSN ETSI EN 300 753 V1.2.1 (872008) - únor 2010

Navrhování zařízení (EE) - Akustický hluk vytvářený telekomunikačním zařízením

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN ETSI EN 300 176-1 V2.1.1 (875012) - únor 2010

Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Specifikace zkoušek - Část 1: Rádio

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

ČSN ETSI EN 302 264-1 V1.1.1 (875151) - únor 2010

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu - Telematika v silniční dopravě a provozu (RTTT) - Radarová zařízení krátkého dosahu pracující v pásmu 77 GHz až 81 GHz - Část 1: Technické požadavky a metody měření

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN ETSI EN 302 217-3 V1.3.1 (878595) - únor 2010

Pevné rádiové systémy - Vlastnosti a požadavky na zařízení a antény mezi dvěma body - Část 3: Zařízení pracující v kmitočtových pásmech, kde je možno použít kmitočtově koordinované nebo nekoordinované uspořádání - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč