ČSN EN 13501-1 +A1 (730860)

Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň

ČSN EN 13501-1 +A1 Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň
6 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 472 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání
Pozor, tato norma bude zrušena k 30. 9. 2020. Doporučujeme zakoupit její náhradu.

Anotace obsahu normy

ČSN EN 13501-1+A1

Tato evropská norma určuje postup klasifikace podle reakce na oheň pro všechny stavební výrobky včetně výrobků zabudovaných v konstrukcích staveb.
Výrobky jsou uvažovány ve vztahu k jejich konečnému použití.
Tento dokument platí pro tři kategorie výrobků, které jsou v této evropské normě ošetřeny samostatně:
- stavební výrobky kromě podlahových krytin a tepelně izolačních výrobků potrubí;
- podlahové krytiny;
- tepelně izolační výrobky potrubí.

Označení ČSN EN 13501-1 +A1 (730860)
Katalogové číslo 84828
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 2. 2010
Datum účinnosti 1. 3. 2010
Jazyk čeština
Počet stran 48 stran formátu A4
EAN kód 8590963848280
Změny a opravy Z2 9.19t
Norma je platná do 30. 9. 2020
a bude nahrazena ČSN EN 13501-1 (730860)
Tato norma nahradila ČSN EN 13501-1 (730860) z srpna 2007
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

S touto normou zákazníci nejvíce kupují

ČSN 73 0804 (730804)
Požární bezpečnost staveb - Výrobní objekty

ČSN 73 0802 (730802)
Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty

ČSN 73 0821 ed. 2 (730821)
Požární bezpečnost staveb - Požární odolnost stavebních konstrukcí

ČSN 73 0831 (730831)
Požární bezpečnost staveb - Shromažďovací prostory

ČSN 73 0833 (730833)
Požární bezpečnost staveb - Budovy pro bydlení a ubytování

Další příbuzné normy

ČSN EN 13501-1 (730860)
Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň

ČSN EN 13501-2 (730860)
Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 2: Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti kromě vzduchotechnických zařízení

ČSN EN 13501-3 +A1 (730860)
Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 3: Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti výrobků a prvků běžných provozních instalací: požárně odolná potrubí a požární klapky

ČSN EN 13501-4 (730860)
Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 4: Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti prvků systémů pro usměrňování pohybu kouře

ČSN EN 13501-5 (730860)
Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 5: Klasifikace podle výsledků zkoušek střech vystavených vnějšímu požáru

ČSN EN 13501-6 (730860)
Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 6: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň elektrických kabelů

ČSN EN 13501-6 ed. 2 (730860)
Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 6: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň silových, řídicích a komunikačních kabelů