ČSN ISO 4499-1 (420871)

Tvrdokovy - Metalografické stanovení mikrostruktury - Část 1: Fotografie mikrostruktury a jejich popis

ČSN ISO 4499-1 Tvrdokovy - Metalografické stanovení mikrostruktury - Část 1: Fotografie mikrostruktury a jejich popis
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 295 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato část normy ČSN ISO 4499 specifikuje metody metalografického stanovení mikrostruktury tvrdokovů s využitím mikrostrukturních fotografií. Pro tato stanovení norma využívá přístrojové vybavení, které může tvořit buď optický mikroskop nebo rastrovací elektronový mikroskop (mikroskop řádkovací). Příprava zkušebních těles preferuje automatizovanou přístrojovou techniku.
Norma postupně rozebírá celý pracovní postup od přípravy těles, která zahrnuje operaci dělení, zalévání vzorků, broušení, lapování, leštění, čistění vzorků a leptání před metalografickým pozorováním. Metalografická pozorování využívají ke klasifikaci struktury standardní etalonové mikrofotografie.

Označení ČSN ISO 4499-1 (420871)
Katalogové číslo 83269
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 2. 2010
Datum účinnosti 1. 3. 2010
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963832692
Změny a opravy Z1 11.10t
Tato norma nahradila ČSN EN 24499 (420871) z října 1995
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 4499-3 (420871)
Tvrdokovy - Metalografické stanovení mikrostruktury - Část 3: Měření charakteristických prvků mikrostruktury u tvrdokovů na bázi Ti (C, N) a WC/kubický karbid

ČSN EN ISO 4499-4 (420871)
Tvrdokovy - Metalografické stanovení mikrostruktury - Část 4: Charakterizace pórovitosti, uhlíkových defektů a obsahu eta-fáze

ČSN ISO 4499-2 (420871)
Tvrdokovy - Metalografické stanovení mikrostruktury - Část 2: Měření velikosti zrn karbidu WC