ČSN ISO 11423-1 (757559)

Jakost vod - Stanovení benzenu a některých jeho derivátů - Část 1: Metoda head-space a plynové chromatografie

ČSN ISO 11423-1 Jakost vod - Stanovení benzenu a některých jeho derivátů - Část 1: Metoda head-space a plynové chromatografie
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 230 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Popsaná metoda je použitelná pro stanovení benzenu, methylbenzenu (toluenu), dimethylbenzenů (xylenů) a ethylbenzenu (dále zkratka BTX) v homogenních vzorcích vody a odpadní vody v koncentracích nad 2 g/l. Ve vzorcích, které jsou organicky znečištěny, může být mez stanovitelnosti vyšší, v závislosti na matrici vzorku. Vysoké koncentrace mohou být stanoveny po zředění vzorku.
Touto metodou je možné stanovit několik dalších derivátů a nepolárních látek s podobnými fyzikálními vlastnostmi. Použitelnost této metody pro jednotlivý vzorek vody má být ověřena.

Označení ČSN ISO 11423-1 (757559)
Katalogové číslo 85124
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 2. 2010
Datum účinnosti 1. 3. 2010
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8590963851242
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN ISO 11423-2 (757559)
Jakost vod - Stanovení benzenu a některých jeho derivátů - Část 2: Metoda extrakce a plynové chromatografie