ČSN EN 13501-5 (730860) Zrušená norma

Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 5: Klasifikace podle výsledků zkoušek střech vystavených vnějšímu požáru

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

This European Standard provides the fire performance classification procedures for roofs/roof coverings exposed to external fire based on the four test methods given in CEN/TS 1187:2012 and the relevant extended application rules.
For the classification of a roof/roof covering, only those test methods and those application rules need to be applied for which the corresponding classification is envisaged.
Products are considered in relation to their end use application.
NOTE: The distinction between roofs with a steep slope and facades, in terms of the test and classification standard to be applied, may be subject to national regulations.
General information on the four test methods in CEN/TS 1187 is given in Annex A.

Označení ČSN EN 13501-5 (730860)
Katalogové číslo 500923
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 12. 2016
Datum účinnosti 1. 1. 2017
Jazyk angličtina (obsahuje pouze anglický originál), připravuje se převzetí v češtině
Počet stran 36 stran formátu A4
EAN kód 8596135009237
Norma byla zrušena k 1. 9. 2017
a nahrazena ČSN EN 13501-5 (730860)
Tato norma nahradila ČSN EN 13501-5 +A1 (730860) z února 2010
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 13501-1 (730860)
Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň

ČSN EN 13501-2 (730860)
Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 2: Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti kromě vzduchotechnických zařízení

ČSN EN 13501-3 +A1 (730860)
Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 3: Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti výrobků a prvků běžných provozních instalací: požárně odolná potrubí a požární klapky

ČSN EN 13501-4 (730860)
Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 4: Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti prvků systémů pro usměrňování pohybu kouře

ČSN EN 13501-6 ed. 2 (730860)
Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 6: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň silových, řídicích a komunikačních kabelů