ČSN ISO 4499-2 (420871)

Tvrdokovy - Metalografické stanovení mikrostruktury - Část 2: Měření velikosti zrn karbidu WC

ČSN ISO 4499-2 Tvrdokovy - Metalografické stanovení mikrostruktury - Část 2: Měření velikosti zrn karbidu WC
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 295 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato část normy ČSN ISO 4499 poskytuje návod k měření velikosti zrn tvrdokovů metalografickými postupy využívajícími pouze optickou nebo elektronovou mikroskopii. Je zaměřena na spékané WC/Co tvrdokovy (také nazývané jako slinuté karbidy nebo cermety) obsahující jako tvrdou fázi zejména WC. Jejím cílem je rovněž stanovení velikosti zrn a distribuce lineární průsečíkovou metodou. Tato část ISO 4499 v podstatě zahrnuje čtyři hlavní témata:
- kalibraci mikroskopů zakládající správnost měření;
- lineární analytické postupy za účelem získání postačujícího množství statisticky vypovídajících údajů;
- analytické metody k výpočtu reprezentativních průměrných hodnot;
- předložení informací vyhovujících moderním kvalitativním požadavkům.
Tato část ISO 4499 je podpořena studiem případu měření vysvětlujícího doporučené postupy.

Označení ČSN ISO 4499-2 (420871)
Katalogové číslo 83267
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 2. 2010
Datum účinnosti 1. 3. 2010
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8590963832678
Změny a opravy Z1 11.10t
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 4499-3 (420871)
Tvrdokovy - Metalografické stanovení mikrostruktury - Část 3: Měření charakteristických prvků mikrostruktury u tvrdokovů na bázi Ti (C, N) a WC/kubický karbid

ČSN EN ISO 4499-4 (420871)
Tvrdokovy - Metalografické stanovení mikrostruktury - Část 4: Charakterizace pórovitosti, uhlíkových defektů a obsahu eta-fáze

ČSN ISO 4499-1 (420871)
Tvrdokovy - Metalografické stanovení mikrostruktury - Část 1: Fotografie mikrostruktury a jejich popis