ČSN EN 50505 (050695)

Základní norma pro hodnocení vystavení člověka elektromagnetickým polím ze zařízení pro odporové svařování a příbuzné procesy

ČSN EN 50505 Základní norma pro hodnocení vystavení člověka elektromagnetickým polím ze zařízení pro odporové svařování a příbuzné procesy
6 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 602 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání
Pozor, tato norma bude zrušena k 16. 2. 2021. Doporučujeme zakoupit její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato evropská norma platí pro zařízení pro odporové svařování a příbuzné procesy zkonstruované pro používání v průmyslovém nebo domácím prostředí. Typickými příbuznými procesy jsou odporové tvrdé a měkké pájení, nebo odporové ohřívání prostředky srovnatelnými se zařízením pro odporové svařování. Tato evropská norma stanovuje vhodné vyhodnocovací metody k vyšetření elektromagnetických polí v prostoru kolem zařízení a definuje normalizované provozní podmínky a měřicí vzdálenosti. Poskytuje metodu k prokázání shody se směrnicemi nebo požadavky týkajícími se vystavení člověka elektromagnetickým polím.
Také je možné používat tuto normu jako základ pro prokázání shody zařízení pro odporové svařování s jinými národními nebo mezinárodními směrnicemi, pokud jde o vystavení člověka EMF, např. se Směrnicí rady 2004/40/EC [4] o minimálních zdravotních a bezpečnostních požadavcích, pokud jde o vystavení pracovníků nebezpečí vzniklých z fyzikálních činitelů (elektromagnetických polí) nebo požadavků Směrnice 98/37/EC [5]. V těchto případech se mohou požít jiná omezení a úrovně než ty, které jsou uvedeny výše. Jiné normy se mohou použít na zařízení, o kterém pojednává tato norma. Především se tato norma nemůže používat k prokázání elektromagnetické kompatibility s jinými zařízeními; ani nemůže stanovovat jakékoliv požadavky na bezpečnost jiné než ty, které se specificky týkají vystavení člověka elektromagnetickým polím. Kmitočtový rozsah je 0 Hz až 300 GHz.

Označení ČSN EN 50505 (050695)
Katalogové číslo 84657
Cena 570 Kč570
Datum schválení 1. 2. 2010
Datum účinnosti 1. 3. 2010
Jazyk čeština
Počet stran 68 stran formátu A4
EAN kód 8590963846576
Změny a opravy Z1 7.18t
Norma je platná do 16. 2. 2021
a bude nahrazena ČSN EN IEC 62822-3 (050694)
Tato norma nahradila ČSN EN 50505 (050695) z ledna 2009
Dostupnost skladem (tisk na počkání)