ČSN (normy i změny) z ledna 2009

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN EN 80000-6 (011300) - leden 2009

Veličiny a jednotky - Část 6: Elektromagnetismus

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 10.16t, Z1 9.23t

Norma bude zrušena k 21. prosinci 2025 (přejít na náhradu).

602 Kč

ČSN ISO 31-5/změna Z1 (011300) - leden 2009

Veličiny a jednotky. Část 5: Elektřina a magnetismus

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 20643 (011423) - leden 2009 aktuální vydání

Vibrace - Ruční a rukou vedená strojní zařízení - Principy hodnocení emise vibrací

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 12.12t

420 Kč

ČSN EN ISO 13753 (011433) - leden 2009 aktuální vydání

Vibrace a rázy - Vibrace ruky a paže - Metoda měření činitele přenosu vibrací pružných materiálů zatížených soustavou ruka-paže

230 Kč

ČSN EN ISO 10846-1 (011676) - leden 2009 aktuální vydání

Akustika a vibrace - Laboratorní měření vibroakustických přenosových vlastností pružných prvků - Část 1: Principy a směrnice

340 Kč

ČSN EN ISO 10846-2 (011676) - leden 2009 aktuální vydání

Akustika a vibrace - Laboratorní měření vibroakustických přenosových vlastností pružných prvků - Část 2: Přímá metoda pro stanovení dynamické tuhosti pružných podpor pro translační pohyb

350 Kč

ČSN EN 473 (015004) - leden 2009

Nedestruktivní zkoušení - Kvalifikace a certifikace pracovníků NDT - Všeobecné zásady

Norma byla zrušena k 1. březnu 2013 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 12543-2 (015013) - leden 2009

Nedestruktivní zkoušení - Charakteristiky ohniska průmyslových rentgenových zařízení pro nedestruktivní zkoušení - Část 2: Radiografická metoda dírkovou komorou

Norma byla zrušena k 1. listopadu 2021 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN ISO 7001 (018021) - leden 2009

Grafické značky - Veřejné informační značky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Amd.1 1.15t

Norma byla zrušena k 1. červnu 2023.

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 01 8027 (018027) - leden 2009

Značení a zabezpečení v zimním středisku

Norma byla zrušena k 1. září 2009 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN ISO/TR 17452 (018203) - leden 2009

Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Používání UML (Unifikovaného jazyka) pro definování a dokumentaci rozhraní ITS

Norma byla zrušena k 1. únoru 2023.

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 14814 (018339) - leden 2009 aktuální vydání

Dopravní telematika - Automatická identifikace vozidel, zařízení a nákladů - Architektura a terminologie

230 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 14907-1 (018381) - leden 2009

Dopravní telematika - Elektronický výběr poplatků (EFC) - Zkušební postupy pro mobilní a pevná zařízení - Část 1: Popis zkušebních postupů

Norma byla zrušena k 1. červnu 2011 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

03 Strojní součásti - koroze a ochrana materiálu

ČSN EN ISO 16701 (038122) - leden 2009

Koroze kovů a slitin - Korozní zkoušky v umělých atmosférách - Urychlená korozní zkouška zahrnující expozici za kontrolovaných podmínek střídání vlhkosti a střídavého postřiku solným roztokem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 1. březnu 2016 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

05 Svařování, pájení, řezání kovů a plastů

ČSN EN 50505 (050695) - leden 2009

Základní norma pro hodnocení vystavení člověka elektromagnetickým polím ze zařízení pro odporové svařování a příbuzné procesy

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

Norma byla zrušena k 1. březnu 2010 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 22829 (052025) - leden 2009

Odporové svařování - Transformátory s usměrňovačem pro svařovací kleště se zabudovaným transformátorem - Transformátory s usměrňovačem pracující při kmitočtu 1 000 Hz

Norma byla zrušena k 1. červnu 2018 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50504 (052203) - leden 2009

Validace zařízení pro obloukové svařování

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 8.19t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 23. listopadu 2021 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

06 Topení, průmyslové pece, vařidla a topidla

ČSN EN 15033/Oprava 1 (061463) - leden 2009

Uzavřené zásobníkové ohřívače vody na LPG k přípravě teplé užitkové vody pro vozidla a lodě

20 Kč

ČSN EN 14459/Oprava 1 (061807) - leden 2009

Řídicí funkce v elektronických systémech hořáků a spotřebičů plynných paliv - Metody pro třídění a hodnocení

Změna byla zrušena k 1. červnu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

13 Armatury a potrubí

ČSN EN 15389 (133240) - leden 2009

Průmyslové armatury - Požadavky na armatury z termoplastů používané jako stavební výrobky

340 Kč

ČSN EN 817 (135822) - leden 2009 aktuální vydání

Zdravotnětechnické armatury - Mechanické směšovací baterie (PN 10) - Všeobecné technické požadavky

440 Kč

ČSN EN 15092 (135823) - leden 2009

Armatury pro vnitřní vodovody - Termostatické směšovací armatury pro ohřívače vody - Požadavky a zkoušení

340 Kč

ČSN EN 15542 (138105) - leden 2009

Trubky, tvarovky a příslušenství z tvárné litiny - Vnější povlak trubek cementovou maltou - Požadavky a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

14 Chladicí technika

ČSN EN 12102 (143019) - leden 2009

Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin, tepelná čerpadla a odvlhčovače s elekricky poháněnými kompresory pro ohřívání a chlazení prostoru - Měření hluku přenášeného vzduchem - Stanovení hladiny akustického výkonu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 1. únoru 2014 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

16 Výrobky z plechu a drátu

ČSN EN 1303/Oprava 1 (165191) - leden 2009

Stavební kování - Cylindrické vložky pro zámky - Požadavky a zkušební metody

Změna byla zrušena k 1. lednu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

27 Zdvihací zařízení, stroje pro povrchovou těžbu, stroje a zařízení pro zemní, stavební a silniční práce

ČSN EN 818-1 +A1 (270083) - leden 2009 aktuální vydání

Krátkočlánkové řetězy pro účely zdvihání - Bezpečnost - Část 1: Všeobecné přejímací podmínky

230 Kč

ČSN EN 818-2 +A1 (270083) - leden 2009 aktuální vydání

Krátkočlánkové řetězy pro účely zdvihání - Bezpečnost - Část 2: Řetězy střední tolerance pro řetězové vázací prostředky - Třída 8

230 Kč

ČSN EN 818-3 +A1 (270083) - leden 2009 aktuální vydání

Krátkočlánkové řetězy pro účely zdvihání - Bezpečnost - Část 3: Řetězy střední tolerance pro řetězové vázací prostředky - Třída 4

230 Kč

ČSN EN 818-4 +A1 (270083) - leden 2009 aktuální vydání

Krátkočlánkové řetězy pro účely zdvihání - Bezpečnost - Část 4: Vázací řetězy - Třída 8

340 Kč

ČSN EN 818-5 +A1 (270083) - leden 2009 aktuální vydání

Krátkočlánkové řetězy pro účely zdvihání - Bezpečnost - Část 5: Vázací řetězy - Třída 4

340 Kč

ČSN EN 818-6 +A1 (270083) - leden 2009 aktuální vydání

Krátkočlánkové řetězy pro účely zdvihání - Bezpečnost - Část 6: Vázací řetězy - Specifikace k informacím pro používání a údržbu poskytované výrobcem

340 Kč

ČSN EN 818-7 +A1 (270083) - leden 2009 aktuální vydání

Krátkočlánkové řetězy pro účely zdvihání - Bezpečnost - Část 7: Řetězy s přesnou tolerancí pro řetězová zdvihadla - Třída T (provedení T, DAT a DT)

350 Kč

ČSN EN 1677-2 +A1 (271910) - leden 2009 aktuální vydání

Součásti pro vázací prostředky - Bezpečnost - Část 2: Kované ocelové zdvihací háky s pojistkou - Třída 8

230 Kč

ČSN EN 1677-3 +A1 (271910) - leden 2009 aktuální vydání

Součásti pro vázací prostředky - Bezpečnost - Část 3: Kované ocelové zdvihací samozavírací háky - Třída 8

230 Kč

ČSN EN 81-3 +A1 (274003) - leden 2009 aktuální vydání

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Část 3: Elektrické a hydraulické malé nákladní výtahy

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 10.09t, Oprava 2 10.11t, Oprava 3 3.20t

830 Kč

ČSN P CEN/TS 81-82 (274003) - leden 2009

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Existující výtahy - Část 82: Zlepšení přístupnosti existujících výtahů pro osoby včetně osob s omeznou schopností pohybu

Norma byla zrušena k 1. červnu 2014 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 27 4014/změna Z1 (274014) - leden 2009

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní úpravy výtahů určených pro dopravu osob nebo osob a nákladů - Evakuační výtahy

65 Kč

ČSN ISO 7465 (274081) - leden 2009 aktuální vydání

Osobní a malé nákladní výtahy - Vodítka klecí a vyvažovacích závaží typu T

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 4.23t

250 Kč

ČSN EN 13015 +A1 (274090) - leden 2009 aktuální vydání

Údržba výtahů a pohyblivých schodů - Pravidla pro návody pro údržbu

340 Kč

ČSN EN 12016 +A1 (274101) - leden 2009

Elektromagnetická kompatibilita - Skupina norem pro výtahy, pohyblivé schody a pohyblivé chodníky - Odolnost

Norma byla zrušena k 1. červnu 2014 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 115-1 (274802) - leden 2009

Bezpečnost pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků - Část 1: Konstrukce a montáž

Norma byla zrušena k 1. listopadu 2010 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 15573 (277586) - leden 2009

Stroje pro zemní práce - Konstrukční požadavky pro provoz na pozemních komunikacích

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 15436-2 (278048) - leden 2009

Zařízení pro údržbu servisních a provozních prostor silnic - Část 2: Hodnocení technického stavu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 1. únoru 2016 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

30 Silniční vozidla

ČSN EN 1645-1 +A1 (300046) - leden 2009

Obytná vozidla pro volný čas - Karavany - Část 1: Požadavky na obyvatelnost z hlediska zdraví a bezpečnosti

Norma byla zrušena k 1. květnu 2013 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 1646-1 +A1 (300047) - leden 2009

Obytná vozidla pro volný čas - Motorové karavany - Část 1: Požadavky na obyvatelnost z hlediska zdraví a bezpečnosti

Norma byla zrušena k 1. květnu 2013 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 1647 +A1 (300048) - leden 2009

Obytná vozidla pro volný čas - Mobilní domovy - Požadavky na obyvatelnost z hlediska zdraví a bezpečnosti

Norma byla zrušena k 1. květnu 2013 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

33 Elektrotechnika - elektrotechnické předpisy

ČSN EN 60079-17 ed. 3/Oprava 1 (332320) - leden 2009

Výbušné atmosféry - Část 17: Revize a preventivní údržba elektrických instalací

Změna byla zrušena k 24. prosinci 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60079-27 ed. 2 (332320) - leden 2009

Výbušné atmosféry - Část 27: Koncepce jiskrově bezpečného sběrnicového systému (FISCO)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 6.12t

Norma byla zrušena k 1. červnu 2023.

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60079-27/změna Z1 (332320) - leden 2009

Elektrická zařízení pro výbušnou plynnou atmosféru - Část 27: Koncepce jiskrově bezpečného sběrnicového systému (FISCO) a nezápalného sběrnicového systému (FNICO)

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61241-17/změna Z1 (332335) - leden 2009

Elektrická zařízení pro prostory s hořlavým prachem - Část 17: Revize a preventivní údržba elektrických instalací v nebezpečných prostorech (jiných než důlních)

Změna byla zrušena k 1. září 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

34 Elektrotechnika

ČSN EN 54-25 (342710) - leden 2009 aktuální vydání

Elektrická požární signalizace - Část 25: Komponenty využívající rádiové spoje

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 12.10t, Oprava 2 5.12t

480 Kč

ČSN EN 60404-2/změna A1 (345862) - leden 2009

Magnetické materiály - Část 2: Metody měření magnetických vlastností ocelových tabulí a pásů pro elektrotechniku Epsteinovým přístrojem

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 60216-5 ed. 2 (346416) - leden 2009

Elektroizolační materiály - Vlastnosti tepelné odolnosti - Část 5: Určení relativního indexu tepelné odolnosti (RTE) izolačního materiálu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 7.10t, Z1 8.23t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma bude zrušena k 22. prosinci 2025 (přejít na náhradu).

402 Kč

ČSN EN 60216-5/změna Z1 (346416) - leden 2009

Elektroizolační materiály - Vlastnosti tepelné odolnosti - Část 5: Určení relativního indexu tepelné odolnosti (RTE) izolačního materiálu

Změna byla zrušena k 1. květnu 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

35 Elektrotechnika

ČSN EN 61810-1 ed. 2/změna Z1 (353412) - leden 2009

Elektromechanická elementární relé - Část 1: Všeobecné a bezpečnostní požadavky

Změna byla zrušena k 1. květnu 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61810-1 ed. 3 (353412) - leden 2009

Elektromechanická elementární relé - Část 1: Všeobecné požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 1.16t

Norma byla zrušena k 1. dubnu 2018 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60512-16-11 (354055) - leden 2009

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 16-11: Mechanické zkoušky kontaktů a vývodů - Zkouška 16k: Stahovací síla, nepájené ovíjené spoje

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 60512-16-13 (354055) - leden 2009

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 16-13: Mechanické zkoušky kontaktů a vývodů - Zkouška 16m: Odvíjení, nepájené ovíjené spoje

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 60512-16-18 (354055) - leden 2009

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 16-18: Mechanické zkoušky kontaktů a vývodů - Zkouška 16r: Vychýlení kontaktů, simulace

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 60512-16-8 (354055) - leden 2009

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 16-8: Mechanické zkoušky kontaktů a vývodů - Zkouška 16h: Účinnost uchycení izolace (zamačkávané spoje)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 60512-16-9 (354055) - leden 2009

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 16-9: Mechanické zkoušky kontaktů a vývodů - Zkouška 16i: Záchytná síla pružného uzemňovacího kontaktu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 61076-2-101/změna Z1 (354621) - leden 2009

Konektory pro elektronická zařízení - Část 2-101: Kruhové konektory - Předmětová specifikace pro kruhové konektory pro nízkonapěťové aplikace se západkovou nebo závitovou aretací M8 a se závitovou aretací M12

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61076-2-104 (354621) - leden 2009

Konektory pro elektronická zařízení - Požadavky na výrobky - Část 2-104: Kruhové konektory - Předmětová specifikace pro kruhové konektory se závitovou nebo západkovou aretací M8

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 5.15t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma byla zrušena k 14. říjnu 2017 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 62317-13 (358475) - leden 2009

Feritová jádra - Rozměry - Část 13: PQ-jádra pro napájecí zdroje

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 5.16t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma byla zrušena k 24. září 2018 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60794-2-50 (359223) - leden 2009

Optické kabely - Část 2-50: Vnitřní kabely - Rodová specifikace pro simplexní a duplexní kabely pro použití v zakončených kabelových sestavách

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 8.20t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma byla zrušena k 14. únoru 2023 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50411-2 (359249) - leden 2009

Vláknové organizéry a kryty používané v optických vláknových komunikačních systémech - Specifikace výrobku - Část 2: Obecně a návod pro optické vláknové kryty, ochranné mikrotrubičkové kryty a mikrotrubičkové konektory

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 61753-101-3 (359255) - leden 2009

Funkčnost spojovacích prvků a pasivních součástek vláknové optiky - Část 101-3: Systémy ukládání optických vláken pro kategorii U - Neřízené prostředí

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 5.22t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma byla zrušena k 1. listopadu 2022 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61758-1 (359258) - leden 2009

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Rozhraní krytů - Část 1: Všeobecně a návod

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma byla zrušena k 1. prosinci 2023.

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61280-2-2 ed. 2/změna Z1 (359270) - leden 2009

Postupy zkoušek optického vláknového komunikačního subsystému - Část 2-2: Digitální systémy - Optický očkový diagram, vlnový tvar a zhášecí poměr

Změna byla zrušena k 1. červnu 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61280-2-2 ed. 3 (359270) - leden 2009

Postupy zkoušek optického vláknového komunikačního subsystému - Část 2-2: Digitální systémy - Optický očkový diagram, měření vlnového tvaru a zhašecího poměru

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 6.13t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma byla zrušena k 29. listopadu 2015 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61290-11-1 ed. 2 (359271) - leden 2009 aktuální vydání

Optické zesilovače - Zkušební metody - Část 11-1: Parametr polarizační vidové disperze - Analýza vlastních čísel Jonesovy matice

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 61290-11-1/změna Z1 (359271) - leden 2009

Zkušební metody optických zesilovačů - Část 11-1: Polarizační vidová disperze - Metoda analýzy vlastních čísel Jonesovy matice (JME)

Změna byla zrušena k 1. červnu 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 62343-1-2 (359278) - leden 2009

Dynamické moduly - Část 1-2: Funkčnost - Dynamický kompenzátor chromatické disperze s pigtaily pro použití v řízeném prostředí (Kategorie C)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 2.16t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma byla zrušena k 30. červenci 2018 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

36 Elektrotechnika

ČSN EN 50490 (360065) - leden 2009

Elektrická zařízení pro osvětlování letištních ploch a signalizaci - Technické požadavky na řízení pozemního leteckého osvětlení a monitorovací systém - Jednotky pro selektivní ovládání a monitorování jednotlivých světelných zdrojů

230 Kč

ČSN EN 60432-3/změna A2 (360131) - leden 2009

Žárovky - Požadavky na bezpečnost - Část 3: Halogenové žárovky (mimo žárovek pro silniční vozidla)

Změna byla zrušena k 8. srpnu 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60357 ed. 2/změna A1 (360160) - leden 2009

Halogenové žárovky (mimo žárovek pro silniční vozidla) - Požadavky na provedení

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN EN 60335-2-105/změna A1 (361045) - leden 2009

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-105: Zvláštní požadavky na multifunkční sprchové kouty

Změna bude zrušena k 27. září 2024.

125 Kč

ČSN EN 60335-2-12 ed. 2/změna A1 (361045) - leden 2009

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-12: Zvláštní požadavky na ohřívací desky a podobné spotřebiče

125 Kč

ČSN EN 60335-2-23 ed. 2/změna A1 (361045) - leden 2009

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-23: Zvláštní požadavky na spotřebiče pro ošetřování pokožky a vlasů

Změna bude zrušena k 1. březnu 2026.

125 Kč

ČSN EN 60335-2-45 ed. 2/změna A1 (361045) - leden 2009

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-45: Zvláštní požadavky na přenosné tepelné nářadí a podobné spotřebiče

125 Kč

ČSN EN 60335-2-6 ed. 2/změna A2 (361045) - leden 2009

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-6: Zvláštní požadavky na nepřenosné sporáky, varné panely, trouby a podobné spotřebiče

Změna byla zrušena k 9. únoru 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-2-82 ed. 2/změna A1 (361045) - leden 2009

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-82: Zvláštní požadavky na zábavní a osobní obslužné stroje

Změna bude zrušena k 25. březnu 2025.

125 Kč

ČSN EN 60335-2-83/změna A1 (361045) - leden 2009

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-83: Zvláštní požadavky na elektrické topné zařízení okapových žlabů

125 Kč

ČSN EN 60745-2-18/změna A1 (361575) - leden 2009

Ruční elektromechanické nářadí - Bezpečnost - Část 2-18: Zvláštní požadavky na páskovací nářadí

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60745-2-9/změna A1 (361575) - leden 2009

Ruční elektromechanické nářadí - Bezpečnost - Část 2-9: Zvláštní požadavky na závitořezy

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 62002-1 ed. 2 (367526) - leden 2009 aktuální vydání

Přístup k vysílání pro přenosná zařízení DVB-T/H - Část 1: Specifikace rozhraní

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

770 Kč

ČSN EN 62002-1/změna Z1 (367526) - leden 2009

Přístup k vysílání pro přenosná zařízení DVB-T/H - Část 1: Specifikace rozhraní

Změna byla zrušena k 1. červnu 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 62002-2 ed. 2 (367526) - leden 2009 aktuální vydání

Přístup k vysílání pro přenosná zařízení DVB-T/H - Část 2: Testování shody rozhraní

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN EN 62002-2/změna Z1 (367526) - leden 2009

Přístup k vysílání pro přenosná zařízení DVB-T/H - Část 2: Testování shody rozhraní

Změna byla zrušena k 1. červnu 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50392/změna Z1 (367909) - leden 2009

Kmenová norma k prokazování shody elektronických a elektrických zařízení se základními omezeními při vystavení člověka elektromagnetickým polím (0 Hz až 300 GHz)

Změna byla zrušena k 1. lednu 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 62311 (367909) - leden 2009

Posuzování elektronických a elektrických zařízení v souvislosti s omezeními vystavení člověka elektromagnetickým polím (0 Hz - 300 GHz)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 6.20t

Norma byla zrušena k 24. lednu 2023 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60950-22/změna A11 (369060) - leden 2009

Zařízení informační technologie - Bezpečnost - Část 22: Zařízení instalovaná venku

Změna byla zrušena k 14. dubnu 2020.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN ISO/IEC 7812-2 (369732) - leden 2009

Identifikační karty - Identifikace vydavatelů karet - Část 2: Postupy pro vyžádání IIN a registraci

Norma byla zrušena k 1. listopadu 2015.

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

38 Energetika - požární bezpečnost

ČSN EN 15004-1 (389250) - leden 2009

Stabilní hasicí zařízení - Plynová hasicí zařízení - Část 1: Návrh, instalace a údržba

Norma byla zrušena k 1. červenci 2019 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 15004-10 (389250) - leden 2009

Stabilní hasicí zařízení - Plynová hasicí zařízení - Část 10: Fyzikální vlastnosti a návrh plynových hasicích zařízení s hasivem IG-541

Norma byla zrušena k 1. březnu 2018 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 15004-2 (389250) - leden 2009

Stabilní hasicí zařízení - Plynová hasicí zařízení - Část 2: Fyzikální vlastnosti a návrh plynových hasicích zařízení s hasivem FK-5-1-12

Norma byla zrušena k 1. březnu 2021 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 15004-3 (389250) - leden 2009 aktuální vydání

Stabilní hasicí zařízení - Plynová hasicí zařízení - Část 3: Fyzikální vlastnosti a návrh plynových hasicích zařízení s hasivem HCFC směs A

230 Kč

ČSN EN 15004-4 (389250) - leden 2009

Stabilní hasicí zařízení - Plynová hasicí zařízení - Část 4: Fyzikální vlastnosti a návrh plynových hasicích zařízení s hasivem HFC 125

Norma byla zrušena k 1. březnu 2021 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 15004-5 (389250) - leden 2009

Stabilní hasicí zařízení - Plynová hasicí zařízení - Část 5: Fyzikální vlastnosti a návrh plynových hasicích zařízení s hasivem HFC 227ea

Norma byla zrušena k 1. květnu 2021 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 15004-6 (389250) - leden 2009

Stabilní hasicí zařízení - Plynová hasicí zařízení - Část 6: Fyzikální vlastnosti a návrh plynových hasicích zařízení s hasivem HFC 23

Norma byla zrušena k 1. březnu 2021 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 15004-7 (389250) - leden 2009

Stabilní hasicí zařízení - Plynová hasicí zařízení - Část 7: Fyzikální vlastnosti a návrh plynových hasicích zařízení s hasivem IG-01

Norma byla zrušena k 1. březnu 2018 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 15004-8 (389250) - leden 2009

Stabilní hasicí zařízení - Plynová hasicí zařízení - Část 8: Fyzikální vlastnosti a návrh plynových hasicích zařízení s hasivem IG-100

Norma byla zrušena k 1. březnu 2018 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 15004-9 (389250) - leden 2009

Stabilní hasicí zařízení - Plynová hasicí zařízení - Část 9: Fyzikální vlastnosti a návrh plynových hasicích zařízení s hasivem IG-55

Norma byla zrušena k 1. březnu 2018 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

42 Hutnictví

ČSN EN ISO 4490 (420755) - leden 2009

Kovové prášky - Stanovení tekutosti kalibrovanou nálevkou (Hallův průtokoměr)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 1. únoru 2015 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 1173 (421309) - leden 2009 aktuální vydání

Měď a slitiny mědi - Označování stavů

125 Kč

ČSN EN 1715-1 (421421) - leden 2009 aktuální vydání

Hliník a slitiny hliníku - Dráty pro tažení - Část 1: Všeobecné požadavky a technické dodací předpisy

230 Kč

ČSN EN 1715-2 (421421) - leden 2009 aktuální vydání

Hliník a slitiny hliníku - Dráty pro tažení - Část 2: Zvláštní požadavky pro použití v elektrotechnice

190 Kč

ČSN EN 1715-3 (421421) - leden 2009 aktuální vydání

Hliník a slitiny hliníku - Dráty pro tažení - Část 3: Zvláštní požadavky pro mechanické použití (kromě svařování)

125 Kč

ČSN EN 1715-4 (421421) - leden 2009 aktuální vydání

Hliník a slitiny hliníku - Dráty pro tažení - Část 4: Zvláštní požadavky pro použití ke svařování

125 Kč

ČSN EN 1982 (421561) - leden 2009

Měď a slitiny mědi - Ingoty a odlitky

Norma byla zrušena k 1. dubnu 2018 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

45 Hlubinné vrtání a těžba nafty

ČSN EN ISO 13628-11 (450020) - leden 2009

Naftový a plynárenský průmysl - Navrhování a provoz podmořských těžebních zařízení - Část 11: Pružné potrubní systémy pro podmořské a námořní aplikace

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 12.09t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 710 Kč

ČSN EN ISO 20815 (450041) - leden 2009

Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Řízení spolehlivosti a zajištění těžby

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 1. září 2010 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 28300 (450042) - leden 2009

Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Odvzdušňování/odplyňování skladovacích zásobníků provozovaných při atmosférickém nebo nízkém tlaku

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 4.10t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

790 Kč

ČSN EN ISO 23251/změna A1 (450051) - leden 2009

Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Systémy pro snižování přetlaku a odtlakování

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2021.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 10426-6 (451394) - leden 2009

Naftový a plynárenský průmysl - Cementy a materiály pro cementaci vrtu - Část 6: Metody stanovení pevnosti statických gelů cementačních směsí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

50 Průmysl papírenský

ČSN EN ISO 217 (500041) - leden 2009

Papír - Hrubé formáty - Označování a tolerance pro primární a doplňkové řady a indikace směru výroby

Norma byla zrušena k 1. březnu 2014 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

56 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN EN ISO 6785 (560646) - leden 2009

Mléko a mléčné výrobky - Průkaz bakterií rodu Salmonella

Norma byla zrušena k 1. říjnu 2017 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN ISO 21527-1 (560650) - leden 2009

Mikrobiologie potravin a krmiv - Horizontální metoda stanovení počtu kvasinek a plísní - Část 1: Technika počítání kolonií u výrobků s aktivitou vody vyšší než 0,95

190 Kč

ČSN ISO 21527-2 (560650) - leden 2009

Mikrobiologie potravin a krmiv - Horizontální metoda stanovení počtu kvasinek a plísní - Část 2: Technika počítání kolonií u výrobků s aktivitou vody nižší než nebo rovnou 0,95

230 Kč

ČSN P ISO/TS 21872-1 (560651) - leden 2009

Mikrobiologie potravin a krmiv - Horizontální metoda průkazu potenciálně enteropatogenních bakterií rodu Vibrio - Část 1: Průkaz Vibrio parahaemolyticus a Vibrio cholerae

Norma byla zrušena k 1. únoru 2018 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN P ISO/TS 21872-2 (560651) - leden 2009

Mikrobiologie potravin a krmiv - Horizontální metoda průkazu potenciálně enteropatogenních bakterií rodu Vibrio - Část 2: Průkaz jiných druhů než Vibrio parahaemolyticus a Vibrio cholerae

Norma byla zrušena k 1. červnu 2021 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

57 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN ISO 8070 (570519) - leden 2009

Mléko a mléčné výrobky - Stanovení obsahu vápníku, sodíku, draslíku a hořčíku - Metoda atomové absorpční spektrometrie

230 Kč

64 Plasty

ČSN EN ISO 291 (640204) - leden 2009 aktuální vydání

Plasty - Standardní prostředí pro kondicionování a zkoušení

190 Kč

ČSN EN ISO 6721-2 (640615) - leden 2009

Plasty - Stanovení dynamických mechanických vlastností - Část 2: Metoda torzního kyvadla

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 1. lednu 2020 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 9969 (643102) - leden 2009

Trubky z termoplastů - Stanovení kruhové tuhosti

Norma byla zrušena k 1. červenci 2016 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 1167-1 (643124) - leden 2009 aktuální vydání

Trubky, tvarovky a sestavy z termoplastů pro rozvod tekutin - Stanovení odolnosti vnitřnímu přetlaku - Část 1: Obecná metoda

230 Kč

ČSN EN ISO 1167-2 (643124) - leden 2009 aktuální vydání

Trubky, tvarovky a sestavy z termoplastů pro rozvod tekutin - Stanovení odolnosti vnitřnímu přetlaku - Část 2: Příprava zkušebních těles z trubek

125 Kč

ČSN EN ISO 1167-3 (643124) - leden 2009 aktuální vydání

Trubky, tvarovky a sestavy z termoplastů pro rozvod tekutin - Stanovení odolnosti vnitřnímu přetlaku - Část 3: Příprava zkušebních těles ze součástí (tvarovek a ventilů)

230 Kč

ČSN EN ISO 8307 (645438) - leden 2009

Měkké lehčené polymerní materiály - Stanovení odrazové pružnosti z odskoku kuličky

Norma byla zrušena k 1. březnu 2019 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

69 Strojní zařízení chemického průmyslu

ČSN EN 13445-3/změna A10 (695245) - leden 2009

Netopené tlakové nádoby - Část 3: Konstrukce a výpočet

Změna byla zrušena k 1. březnu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 14398-2 +A2 (697228) - leden 2009 aktuální vydání

Kryogenické nádoby - Velké přepravní nevakuově izolované nádoby - Část 2: Konstrukce, výroba, kontrola a zkoušení

590 Kč

ČSN EN 14025 (699025) - leden 2009

Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží - Kovové tlakové nádrže - Konstrukce a výroba

Norma byla zrušena k 1. červenci 2014 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

72 Stavební suroviny, materiály a výrobky

ČSN EN ISO 16282 (726041) - leden 2009

Zkušební metody pro žárovzdorné výrobky tvarové hutné - Stanovení otěruvzdornosti při pokojové teplotě

230 Kč

ČSN EN 1094-1 (726080) - leden 2009 aktuální vydání

Žárovzdorné výrobky izolační - Část 1: Terminologie, klasifikace a metody zkoušení žárovzdorných izolačních vláknitých výrobků

230 Kč

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN P ISO 6707-1 (730000) - leden 2009

Pozemní a inženýrské stavby - Terminologie - Část 1: Obecné termíny

Norma byla zrušena k 1. listopadu 2015 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 1999-1-2 (731501) - leden 2009 aktuální vydání

Eurokód 9: Navrhování hliníkových konstrukcí - Část 1-2: Navrhování konstrukcí na účinky požáru

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 10.10t

570 Kč

ČSN EN 1999-1-4 (731501) - leden 2009 aktuální vydání

Eurokód 9: Navrhování hliníkových konstrukcí - Část 1-4: Za studena tvarované plošné profily

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 10.10t, A1 1.12t

635 Kč

ČSN EN 1999-1-5 (731501) - leden 2009 aktuální vydání

Eurokód 9: Navrhování hliníkových konstrukcí - Část 1-5: Skořepinové konstrukce

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 10.10t

570 Kč

ČSN 73 6101/změna Z1 (736101) - leden 2009

Projektování silnic a dálnic

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 13848-1 +A1 (736359) - leden 2009

Železniční aplikace - Kolej - Kvalita geometrie koleje - Část 1: Popis geometrie koleje

Norma byla zrušena k 1. listopadu 2019 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 12767 (737085) - leden 2009

Pasivní bezpečnost podpěrných konstrukcí zařízení na pozemní komunikaci - Požadavky a zkušební metody

Norma byla zrušena k 1. březnu 2020 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

74 Části staveb

ČSN EN 14500 (746076) - leden 2009

Clony a okenice - Tepelná a zraková pohoda - Zkušební a výpočtové metody

Norma byla zrušena k 1. říjnu 2021 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

75 Vodní hospodářství

ČSN 75 1500 (751500) - leden 2009

Hydrologické údaje podzemních vod

190 Kč

ČSN EN 13077 (755418) - leden 2009

Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem - Volný výtok s nekruhovým přepadem (neomezený) - Skupina A - Druh B

Norma byla zrušena k 1. dubnu 2019 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

77 Obaly a obalová technika

ČSN EN 15552 (770649) - leden 2009

Obaly - Kompletní přepravní balení a přepravní jednotky - Programy provedení zkoušek pro běžné distribuční řetězce

230 Kč

ČSN EN ISO 20848-1 (771050) - leden 2009

Obaly - Plastové sudy - Část 1: Sudy s odnímatelným víkem se jmenovitým objemem od 113,6 l do 220 l

230 Kč

ČSN EN ISO 20848-2 (771050) - leden 2009

Obaly - Plastové sudy - Část 2: Sudy s neodnímatelným víkem se jmenovitým objemem 208,2 l a 220 l

230 Kč

ČSN EN ISO 20848-3 (771050) - leden 2009

Obaly - Plastové sudy - Část 3: Zátkové uzavírací systémy pro plastové sudy se jmenovitým objemem od 113,6 l do 220 l

Norma byla zrušena k 1. říjnu 2019 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 15750-1 (771060) - leden 2009

Obaly - Ocelové sudy - Část 1: Sudy s odnímatelným víkem s minimálním úplným objemem 208 l, 210 l a 216,5 l

190 Kč

ČSN EN ISO 15750-2 (771060) - leden 2009

Obaly - Ocelové sudy - Část 2: Sudy s neodnímatelným víkem s minimálním úplným objemem 212 l, 216,5 l a 230 l

230 Kč

ČSN EN ISO 15750-3 (771060) - leden 2009

Obaly - Ocelové sudy - Část 3: Uzavírací systémy se vsazenou přírubou uzávěru

Norma byla zrušena k 1. březnu 2023 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

80 Textilní suroviny a výrobky

ČSN EN ISO 105-C08/změna A1 (800197) - leden 2009

Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část C08: Stálobarevnost v domácím a komerčním praní s použitím standardního bezfosfátového detergentu s přídavkem aktivátoru bělení při nízké teplotě

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 80 0523 (800523) - leden 2009 aktuální vydání

Textilie - Chemická vlákna - Zjišťování obsahu preparace

125 Kč

ČSN 80 0601 (800601) - leden 2009 aktuální vydání

Textilie - Stanovení průměrného polymeračního stupně celulózy

340 Kč

ČSN 80 0623 (800623) - leden 2009 aktuální vydání

Textilie - Stanovení obsahu příměsí rozpustných v ethyletheru v textiliích obsahujících vlněná vlákna

125 Kč

ČSN EN ISO 10319 (806125) - leden 2009

Geotextilie - Tahová zkouška na širokém proužku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 1. listopadu 2015 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 9073-15 (806192) - leden 2009

Textilie - Metody zkoušení pro netkané textilie - Část 15: Zjišťování prodyšnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 9073-17 (806192) - leden 2009

Textilie - Metody zkoušení pro netkané textilie - Část 17: Zjišťování pronikání vody (rázové zkrápění)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 9073-18 (806192) - leden 2009

Textilie - Metody zkoušení pro netkané textilie - Část 18: Zjišťování pevnosti v tahu a tažnosti netkaných materiálů pomocí tahové zkoušky grab

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

83 Ochrana životního prostředí, pracovní a osobní ochrana, bezpečnost strojních zařízení a ergonomie

ČSN EN 12198-3 +A1 (833260) - leden 2009 aktuální vydání

Bezpečnost strojních zařízení - Posuzování a snižování rizik vznikajících zářením emitovaným strojními zařízeními - Část 3: Snižování záření tlumením nebo stíněním

230 Kč

ČSN EN ISO 9241-151 (833582) - leden 2009

Ergonomie systémových interakcí člověka - Část 151: Pokyny pro vytváření uživatelského rozhraní www

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN 15527 (838029) - leden 2009

Charakterizace odpadů - Stanovení polycyklických aromatických uhlovodíků (PAH) v odpadech plynovou chromatografií s hmotnostním spektrometrem (GC/MS)

Norma byla zrušena k 1. říjnu 2022 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

84 Zdravotnictví

ČSN EN 13718-2 (842120) - leden 2009

Zdravotnické dopravní prostředky a jejich vybavení - Letecké ambulance - Část 2: Provozní a technické požadavky na letecké ambulance

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 1. říjnu 2015 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

85 Zdravotnictví

ČSN P CEN ISO/TS 11135-2 (855252) - leden 2009

Sterilizace výrobků pro zdravotní péči - Sterilizace ethylenoxidem - Část 2: Pokyny pro použití ISO 11135-1

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 9.09t, Z1 2.15t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 31. červenci 2017 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 20795-1 (856338) - leden 2009

Stomatologie - Bazální polymery - Polymery pro baze zubních náhrad

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 9.09t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 1. září 2013 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 20776-2 (857006) - leden 2009

Klinické laboratorní zkoušky a zkušební systémy pro diagnostiku in vitro - Zkoušení citlivosti původců infekcí a hodnocení účinnosti prostředků pro stanovení antimikrobiální citlivosti - Část 2: Hodnocení účinnosti prostředků pro stanovení antimikrobiální citlivosti

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 8.22t

Norma bude zrušena k 31. lednu 2025 (přejít na náhradu).

262 Kč

87 Telekomunikace

ČSN ETSI EN 302 502 V1.2.1 (874605) - leden 2009

Širokopásmové rádiové přístupové sítě (BRAN) - Pevné širokopásmové datové přenosové systémy v pásmu 5,8 GHz - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN ETSI EN 302 500-1 V1.2.1 (875136) - leden 2009

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu (SRD) používající technologie velmi širokého pásma (UWB) - Zařízení pro sledování polohy pracující v kmitočtovém rozsahu od 6 GHz do 8,5 GHz - Část 1: Technické vlastnosti a zkušební metody

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

94 Výstrojné zboží

ČSN EN 1176-2 (940515) - leden 2009

Zařízení a povrch dětského hřiště - Část 2: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro houpačky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 4.18t

Norma byla zrušena k 31. říjnu 2018 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

98 Zdravotnická informatika

ČSN EN ISO 27799 (982021) - leden 2009

Zdravotnická informatika - Použití ISO/IEC 27002 (ISO 27799) pro management bezpečnosti informací ve zdravotnictví

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 1. listopadu 2010 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
foo