ČSN P ISO 6707-1 (730000) Zrušená norma

Pozemní a inženýrské stavby - Terminologie - Část 1: Obecné termíny

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato část ISO 6707 obsahuje obecné termíny a definice s cílem zavést terminologii použitelnou v pozemních a inženýrských stavbách.
Zahrnuje
a) základní pojmy, které mohou být východiskem pro další specifičtější definice, a
b) specifičtější pojmy používané v několika oblastech stavebnictví a často užívané v normách, předpisech a smlouvách.

Označení ČSN P ISO 6707-1 (730000)
Katalogové číslo 98461
Cena 770 Kč770
Datum schválení 1. 10. 2015
Datum účinnosti 1. 11. 2015
Jazyk angličtina (obsahuje anglický text a českou titulní stranu)
Počet stran 110 stran formátu A4
EAN kód 8590963984612
Norma byla zrušena k 1. 6. 2018
a nahrazena ČSN P ISO 6707-1 (730000)
Tato norma nahradila ČSN P ISO 6707-1 (730000) z ledna 2009
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN P ISO 6707-2 (730000)
Pozemní a inženýrské stavby - Terminologie - Část 2: Termíny pro smlouvy a zakázky