ČSN EN 15004-1 (389250) Zrušená norma

Stabilní hasicí zařízení - Plynová hasicí zařízení - Část 1: Návrh, instalace a údržba

ČSN EN 15004-1 Stabilní hasicí zařízení - Plynová hasicí zařízení - Část 1: Návrh, instalace a údržba
10 stran
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tento dokument stanovuje požadavky a uvádí doporučení pro navrhování, instalaci, zkoušení, údržbu a bezpečnost plynových hasicích zařízení v budovách, ve výrobních závodech nebo v jiných stavbách; rovněž jsou uvedeny charakteristické vlastnosti různých hasiv a typy požárů, pro něž jsou jednotlivá hasiva vhodná.
Tento dokument popisuje zařízení s úplným zaplavením především pro budovy, výrobní závody a jiné specifické aplikace, které využívají elektricky nevodivá plynná hasiva, která po zásahu (výstřiku) nezanechávají žádná rezidua a pro něž jsou v současné době k dispozici dostatečné informace umožňující validaci hasicí schopnosti a bezpečnostních charakteristik příslušným nezávislým orgánem. Tento dokument neplatí pro potlačování výbuchu.
Tento dokument není určen pro ověřování dále uvedených hasiv příslušnými orgány, neboť jiná hasiva mohou být rovněž přijatelná. Není zahrnut CO2, neboť je řešen jinými mezinárodními normami.

Označení ČSN EN 15004-1 (389250)
Katalogové číslo 82624
Cena 770 Kč770
Datum schválení 1. 1. 2009
Datum účinnosti 1. 2. 2009
Jazyk čeština
Počet stran 92 stran formátu A4
EAN kód 8590963826240
Norma byla zrušena k 1. 7. 2019
a nahrazena ČSN EN 15004-1 (389250)
Tato norma nahradila ČSN EN 15004-1 (389250) z října 2008
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 15004-10 (389250)
Stabilní hasicí zařízení - Plynová hasicí zařízení - Část 10: Fyzikální vlastnosti a návrh plynových hasicích zařízení s hasivem IG-541

ČSN EN 15004-2 (389250)
Stabilní hasicí zařízení - Plynová hasicí zařízení - Část 2: Fyzikální vlastnosti a návrh plynových hasicích zařízení s hasivem FK-5-1-12

ČSN EN 15004-3 (389250)
Stabilní hasicí zařízení - Plynová hasicí zařízení - Část 3: Fyzikální vlastnosti a návrh plynových hasicích zařízení s hasivem HCFC směs A

ČSN EN 15004-4 (389250)
Stabilní hasicí zařízení - Plynová hasicí zařízení - Část 4: Fyzikální vlastnosti a návrh plynových hasicích zařízení s hasivem HFC 125

ČSN EN 15004-5 (389250)
Stabilní hasicí zařízení - Plynová hasicí zařízení - Část 5: Fyzikální vlastnosti a návrh plynových hasicích zařízení s hasivem HFC 227ea

ČSN EN 15004-6 (389250)
Stabilní hasicí zařízení - Plynová hasicí zařízení - Část 6: Fyzikální vlastnosti a návrh plynových hasicích zařízení s hasivem HFC 23

ČSN EN 15004-7 (389250)
Stabilní hasicí zařízení - Plynová hasicí zařízení - Část 7: Fyzikální vlastnosti a návrh plynových hasicích zařízení s hasivem IG-01

ČSN EN 15004-8 (389250)
Stabilní hasicí zařízení - Plynová hasicí zařízení - Část 8: Fyzikální vlastnosti a návrh plynových hasicích zařízení s hasivem IG-100

ČSN EN 15004-9 (389250)
Stabilní hasicí zařízení - Plynová hasicí zařízení - Část 9: Fyzikální vlastnosti a návrh plynových hasicích zařízení s hasivem IG-55

foo