ČSN EN 61758-1 (359258)

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Rozhraní krytů - Část 1: Všeobecně a návod

Objednat
Cena: 340 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma podává obecný informativní přehled o požadavcích na rozhraní krytů všech nyní užívaných typů vůči vláknovým optickým součástkám, vyskytujících se ve čtyřech aplikačních formách: optických kabelech, systémech ukládání optických vláken, v částech jiných systémů než kabelových a ukládacích a ve vztahu k součástkám umístěných v jiných vnějších prostorových formacích (šachtách, pod poklopy a pod). Norma obsahuje přehledné objasnění řešené problematiky, normativní odkazy a všechny potřebné definice a zkratky. V obecné rovině vyjmenovává požadavky na funkčnost krytů v šesti kategoriích a na odolnost proti vlivům prostředí ve čtyřech kategoriích a v šesti tématických skupinách stanovuje celkem čtrnáct detailních požadavků na funkční části krytů. Všechny základní atributy rozhraní krytů se pak detailně specifikují ve zvláštních kapitolách věnovaných jednotlivě každé ze čtyř aplikačních forem jmenovaných výše.
.

Označení ČSN EN 61758-1 (359258)
Katalogové číslo 82670
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 1. 2009
Datum účinnosti 1. 2. 2009
Jazyk angličtina (obsahuje anglický text a českou titulní stranu)
Počet stran 28 stran formátu A4
EAN kód 8590963826707
Dostupnost skladem (tisk na počkání)