ČSN EN 15527 (838029)

Charakterizace odpadů - Stanovení polycyklických aromatických uhlovodíků (PAH) v odpadech plynovou chromatografií s hmotnostním spektrometrem (GC/MS)

ČSN EN 15527 Charakterizace odpadů - Stanovení polycyklických aromatických uhlovodíků (PAH) v odpadech plynovou chromatografií s hmotnostním spektrometrem (GC/MS)
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 350 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato evropská norma popisuje kvantitativní stanovení 16 polycyklických aromatických uhlovodíků (PAH) podle seznamu priorit Environmental Protection Agency (EPA, 1982).Tato evropská norma je vhodná pro odpady, jako jsou kontaminovaná zemina, kaly a stavební suť, bitumeny nebo odpady obsahující bitumen.
Tato evropská norma popisuje metodu plynové chromatografie s hmotnostním spektrometrem (GC-MS). Za podmínek popsaných v tomto dokumentu může být dosažena obvyklá nejnižší mez použití 0,1 mg/kg pro každý jednotlivý PAH.
PAH se extrahuje ze vzorku propanonem nebo rozpouštědly podobnými hexanu. Jestliže je to nutné, získaný extrakt se čistí na chromatografické adsorpční koloně. Extrakt se analyzuje plynovou chromatografií s hmotnostním spektrometrem (GC-MS) s použitím kapilární kolony nízké polarity. Koncentrace PAH se stanoví metodou vnitřního standardu.

Označení ČSN EN 15527 (838029)
Katalogové číslo 82491
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 1. 2009
Datum účinnosti 1. 2. 2009
Jazyk čeština
Počet stran 36 stran formátu A4
EAN kód 8590963824918
Dostupnost skladem (tisk na počkání)