ČSN EN 1646-1 +A1 (300047) Zrušená norma

Obytná vozidla pro volný čas - Motorové karavany - Část 1: Požadavky na obyvatelnost z hlediska zdraví a bezpečnosti

ČSN EN 1646-1 +A1 Obytná vozidla pro volný čas - Motorové karavany - Část 1: Požadavky na obyvatelnost z hlediska zdraví a bezpečnosti
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

ČSN EN 1646-1+A1

Tato norma stanovuje požadavky týkající se zajištění bezpečnosti a zdraví osob, které používají motorové karavany pro dočasné nebo sezónní ubytování. Také stanovuje odpovídající zkušební metody. Určité požadavky této normy však neplatí pro motorové karavany, u kterých součin jejich celkové délky a celkové šířky nepřesahuje půdorysnou plochu 12 m2. V této normě nejsou uvedeny požadavky vztahující se na bezpečnost silničního provozu. Norma platí výhradně pro motorové karavany podle definice v EN 13878. .

Označení ČSN EN 1646-1 +A1 (300047)
Katalogové číslo 82521
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 1. 2009
Datum účinnosti 1. 2. 2009
Jazyk čeština
Počet stran 32 stran formátu A4
EAN kód 8590963825212
Norma byla zrušena k 1. 5. 2013
a nahrazena ČSN EN 1646-1 (300047)
Tato norma nahradila ČSN EN 1646-1 (300047) z srpna 2005
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 1646-1 (300047)
Obytná vozidla pro volný čas - Motorové karavany - Část 1: Požadavky na obyvatelnost z hlediska zdraví a bezpečnosti

ČSN EN 1646-2 (300047)
Obytná vozidla pro volný čas - Motorové karavany - Část 2: Užitečná zatížení