ČSN (normy i změny) z ledna 2007

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN P ISO/TS 21749 (010291) - leden 2007

Nejistoty měření v metrologických aplikacích - Opakovaná měření a hierarchické experimenty

440 Kč

ČSN EN 60812 (010675) - leden 2007

Techniky analýzy bezporuchovosti systémů - Postup analýzy způsobů a důsledků poruch (FMEA)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z2 7.19t

Norma bude zrušena k 14. září 2021 (zobrazit náhrady).

472 Kč

ČSN IEC 1078/změna Z2 (010677) - leden 2007

Metody analýzy spolehlivosti. Metoda blokového diagramu bezporuchovosti

Změna byla zrušena k 1. březnu 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN ISO 14063 (010963) - leden 2007

Environmentální management - Environmentální komunikace - Směrnice a příklady

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 9.10t

472 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 18234-4 (018256) - leden 2007

Dopravní a cestovní informace (TTI) - Zprávy TTI předávané označovacím jazykem s možností rozšíření Expertní skupiny protokolů pro dopravu (TPEG) - Část 4: Použití zpráv silniční dopravy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 18234-5 (018256) - leden 2007

Dopravní a cestovní informace (TTI) - Zprávy TTI předávané označovacím jazykem s možností rozšíření Expertní skupiny protokolů pro dopravu (TPEG) - Část 5: tpeg-ptiML

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 18234-6 (018256) - leden 2007

Dopravní a cestovní informace (TTI) - Zprávy TTI předávané označovacím jazykem s možností rozšíření Expertní skupiny protokolů pro dopravu (TPEG) - Část 6: Užití odkazů na polohu (TPEG-Loc)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 24530-1 (018257) - leden 2007

Dopravní a cestovní informace (TTI) - TTI předávané rozšiřitelným označovacím jazykem (XML) - Expertní skupiny protokolů pro dopravu (TPEG) - Část 1: Úvod, typy společných dat a tpegML

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 24530-2 (018257) - leden 2007

Dopravní a cestovní informace (TTI) - TTI předávané rozšiřitelným označovacím jazykem (XML) - Expertní skupiny protokolů pro dopravu (TPEG) - Část 2: tpeg-locML

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 24530-3 (018257) - leden 2007

Dopravní a cestovní informace (TTI) - TTI předávané rozšiřitelným označovacím jazykem (XML) - Expertní skupiny protokolů pro dopravu (TPEG) - Část 3: tpeg-rtmML

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 24530-4 (018257) - leden 2007

Dopravní a cestovní informace (TTI) - TTI předávané rozšiřitelným označovacím jazykem (XML) - Expertní skupiny protokolů pro dopravu (TPEG) - Část 4: tpeg-ptiML

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 14816 (018338) - leden 2007 aktuální vydání

Dopravní telematika - Automatická identifikace vozidel a zařízení - Číslování a struktura dat

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 10.19t

670 Kč

03 Strojní součásti - koroze a ochrana materiálu

ČSN EN 15112 (038377) - leden 2007

Vnější katodická ochrana pažnic

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

07 Kotle

ČSN EN 656/změna A1 (075327) - leden 2007

Kotle na plynná paliva pro ústřední vytápění - Kotle provedení B s jmenovitým tepelným příkonem nad 70 kW, nejvýše však 300 kW

230 Kč

ČSN EN 14638-1 (078538) - leden 2007

Lahve na přepravu plynů - Znovuplnitelné ocelové svařované nádoby s objemem nepřekračujícím 150 litrů - Část 1: Ocelové lahve svařované z austenitických nerezavějících ocelí vyráběné experimentálními metodami k oprávnění návrhu

350 Kč

13 Armatury a potrubí

ČSN EN ISO 16135 (133210) - leden 2007

Průmyslové armatury - Kulové kohouty z materiálů termoplastů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 3.20t

530 Kč

ČSN EN ISO 16136 (133215) - leden 2007

Průmyslové armatury - Klapky z materiálů termoplastů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 3.20t

420 Kč

ČSN EN ISO 16137 (133220) - leden 2007

Průmyslové armatury - Zpětné armatury z materiálů termoplastů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 3.20t

420 Kč

ČSN EN ISO 16138 (133225) - leden 2007

Průmyslové armatury - Membránové armatury z materiálů termoplastů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 3.20t

420 Kč

ČSN EN ISO 16139 (133230) - leden 2007

Průmyslové armatury - Šoupátka z materiálů termoplastů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 3.20t

420 Kč

ČSN EN ISO 21787 (133235) - leden 2007

Průmyslové armatury - Uzavírací armatury z materiálů termoplastů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 3.20t

420 Kč

18 Průmyslová automatizace

ČSN EN 60297-3-104 (188001) - leden 2007

Mechanické konstrukce pro elektronická zařízení - Systém nosných konstrukcí řady 482,6 mm (19 palců) - Část 3-104: Konektory a souvisící rozhraní rozměrů koster a zásuvných jednotek

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 60917-2-3 (188002) - leden 2007

Modulový řád pro vývoj stavebnicových konstrukcí elektronických zařízení - Část 2-3: Dílčí specifikace - Rozhraní v uspořádání rozměrů s krokem 25 mm pro vybavení mechanických konstrukcí - Rozšířená předmětová specifikace - Rozměry koster, panelových jednotek, zadních desek, čelních panelů a zásuvných jednotek

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

27 Zdvihací zařízení, stroje pro povrchovou těžbu, stroje a zařízení pro zemní, stavební a silniční práce

ČSN 27 7008 (277008) - leden 2007

Navrhování ocelových konstrukcí rypadel, nakladačů a zakladačů

590 Kč

ČSN 27 7015 (277015) - leden 2007 aktuální vydání

Stroje pro povrchové dobývání - Technické požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 4.09t

382 Kč

ČSN ISO 13766 (278003) - leden 2007

Stroje pro zemní práce - Elektromagnetická kompatibilita

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

31 Letectví a kosmonautika

ČSN EN 2713-002 (311724) - leden 2007

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, jedno a mnohožilové pro všeobecné použití - Pracovní teplota mezi -55 °C a 200 °C - Část 002: Stíněné a potahované - Všeobecně

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2713-005 (311724) - leden 2007

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, jednožilové a mnohožilové pro všeobecné použití - Pracovní teplota mezi -55 °C a 200 °C - Část 005: Stíněné (ovinuté) a potahované, značené CO2 laserem - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2713-009 (311724) - leden 2007

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, jednožilové a mnohožilové pro všeobecné použití - Pracovní teplota mezi -55 °C a 200 °C - Část 009: Stíněné (ovinuté) a potahované, značené YAG X3 laserem - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2713-011 (311724) - leden 2007

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, jedno a mnohožilové pro všeobecné použití - Pracovní teplota mezi -55 °C a 200 °C - Část 011: Postříbřená měď stíněná (ovinutím) a potahovaná, značeno UV laserem - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2714-005 (311727) - leden 2007

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, jednožilové a mnohožilové pro všeobecné použití - Pracovní teplota mezi -55 °C a 260 °C - Část 005: Stíněné (ovinuté) a potahované, značené CO2 laserem - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4008-001 (311808) - leden 2007

Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Mačkací kleště a příslušenství - Část 001: Technická specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4008-002 (311808) - leden 2007

Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Mačkací kleště a příslušenství - Část 002: Seznam norem výrobků

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 4008-005 (311808) - leden 2007

Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Mačkací kleště a příslušenství - Část 005: Polohovadlo pro mačkací kleště M22520/2-01 - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4008-006 (311808) - leden 2007

Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Mačkací kleště a příslušenství - Část 006: Polohovadlo pro mačkací kleště M22520/7 - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4008-011 (311808) - leden 2007

Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Mačkací kleště a příslušenství - Část 011: Polohovadlo pro mačkací kleště M22520/2-01 - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4008-012 (311808) - leden 2007

Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Mačkací kleště a příslušenství - Část 012: Polohovadlo pro mačkací kleště M22520/2-01 - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4008-013 (311808) - leden 2007

Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Mačkací kleště a příslušenství - Část 013: Polohovadlo pro mačkací kleště M22520/2-01 - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3155-012 (311809) - leden 2007

Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 012: Elektrické kontakty, triaxiální, velikost 8, s kolíky, typ D, pájené, třída R - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 3155-013 (311809) - leden 2007

Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 013: Elektrické kontakty, triaxiální, velikost 8, s dutinkami, typ D, pájené, třída R - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 3155-022 (311809) - leden 2007

Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 022: Elektrické kontakty, obdelníkové, s plochými kolíky, typ A, mačkaný spoj, třída R - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3155-054 (311809) - leden 2007

Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 054: Elektrické kontakty s kolíky, termočlánek NiAl, typ C, mačkaný spoj, třída T - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 3155-055 (311809) - leden 2007

Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 055: Elektrické kontakty s dutinkami, termočlánek NiAl, typ C, mačkaný spoj, třída T - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 3155-056 (311809) - leden 2007

Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 056: Elektrické kontakty s kolíky, termočlánek NiCr, typ C, mačkaný spoj, třída T - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 3155-057 (311809) - leden 2007

Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 057: Elektrické kontakty s dutinkami, termočlánek NiCr, typ C, mačkaný spoj, třída T - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 3155-058 (311809) - leden 2007

Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 058: Elektrické kontakty koaxiální, s kolíky velikost 16, typ D, pájené, třída R - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 3155-060 (311809) - leden 2007

Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 060: Elektrické kontakty koaxiální, s kolíky velikost 12, typ D, pájené, třída R - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 3155-061 (311809) - leden 2007

Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 061: Elektrické kontakty koaxiální, s dutinkami, velikost 12, typ D, pájené, třída R - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 2591-420 (311810) - leden 2007 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 420: Mechanická pevnost koncového příslušenství

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4311 (313107) - leden 2007

Letectví a kosmonautika - Závrtné šrouby, hrubá tolerance redukovaného dříku, středně dlouhý závit, ze žáruvzdorné a korozivzdorné oceli, mazané MoS2 - Třída: 1 100 MPa (při teplotě okolí)/315 °C

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4312 (313108) - leden 2007

Letectví a kosmonautika - Závrtné šrouby, hrubá tolerance redukovaného dříku, středně dlouhý závit, ze žáruvzdorné a korozivzdorné oceli, s povlakem hliníkové pigmentace - Třída: 1 100 MPa (při teplotě okolí)/315 °C

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4495 (313127) - leden 2007

Letectví a kosmonautika - Šrouby, šestihranná hlava, těsná tolerance dříku, krátký závit, ze slitiny titanu, anodicky oxidované, s povlakem hliníkového pigmentu - Třída: 1 100 MPa (při teplotě okolí)/315 °C

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 4501 (313153) - leden 2007

Letectví a kosmonautika - Osazené šrouby, nízká šestihranná hlava, těsná tolerance dříku, krátký závit, ze slitiny titanu, anodicky oxidované, s povlakem hliníkového pigmentu - Třída: 1 100 MPa (při teplotě okolí)/315 °C

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4509 (313264) - leden 2007

Letectví a kosmonautika - Šrouby, zapuštěná hlava s úhlem 100°, přesazená křížová drážka, závit k hlavě, ze slitiny titanu, anodicky oxidované, s povlakem hliníkového pigmentu - Třída: 1 100 MPa (při teplotě okolí)/315 °C

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2647 (313335) - leden 2007 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Samojistné šestihranné matice, s kulovou dosedací plochou, z legované oceli, kadmiované, mazané MoS2 - Třída: 900 MPa (při teplotě okolí)/235 °C

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4494 (313422) - leden 2007

Letectví a kosmonautika - Kroužky, dělené, z oceli

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3425 (313511) - leden 2007

Letectví a kosmonautika - Rozměry drážek pro axiální montáž vnitřních pojistných kroužků

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3426 (313512) - leden 2007

Letectví a kosmonautika - Rozměry drážek pro axiální montáž vnějších pojistných kroužků

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3427 (313513) - leden 2007

Letectví a kosmonautika - Rozměry drážek pro radiální montáž pojistných kroužků

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 4425 (313530) - leden 2007

Letectví a kosmonautika - Pojistné podložky s jazýčkem, z korozivzdorné oceli, pro táhla řízení letadel - Rozměry

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2856 (313565) - leden 2007

Letectví a kosmonautika - Samojistné matice k přinýtování, pevné, rohové, redukovaná řada, s válcovým zahloubením - Třída: 1 100 MPa/235 °C

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2434-005 (317920) - leden 2007

Letectví a kosmonautika - Nátěrové hmoty - Dvousložkový polyuretanový vrchní nátěr vytvrzovaný za běžných teplot - Část 005: Nátěr s vysokou pružností a odolností chemickým látkám pro vojenské účely

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 2435-001 (317922) - leden 2007

Letectví a kosmonautika - Nátěrové hmoty - Korozní odolnost dvousložkových základních nátěrů s obsahem chromanů vytvrzovaných za běžných teplot - Část 001: Základní požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2435-002 (317922) - leden 2007

Letectví a kosmonautika - Nátěrové hmoty - Korozní odolnost dvousložkových základních nátěrů s obsahem chromanů vytvrzovaných za běžných teplot - Část 002: Nátěr s vysokou korozní odolností

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 2435-003 (317922) - leden 2007

Letectví a kosmonautika - Nátěrové hmoty - Korozní odolnost dvousložkových základních nátěrů s obsahem chromanů vytvrzovaných za běžných teplot - Část 003: Nátěr s vysokou odolností proti korozi a kapalinám

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 2435-004 (317922) - leden 2007

Letectví a kosmonautika - Nátěrové hmoty - Korozní odolnost dvousložkových základních nátěrů s obsahem chromanů vytvrzovaných za běžných teplot - Část 004: Nátěr s vysokou odolností proti korozi a kapalinám se zvýšenou tolerancí k přípravě povrchu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 2435-005 (317922) - leden 2007

Letectví a kosmonautika - Nátěrové hmoty - Korozní odolnost dvousložkových základních nátěrů s obsahem chromanů vytvrzovaných za běžných teplot - Část 005: Nátěr s vysokou odolností proti korozi pro vojenské účely

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 2436-001 (317923) - leden 2007

Letectví a kosmonautika - Nátěrové hmoty - Korozní odolnost dvousložkových základních nátěrů bez obsahu chromanů vytvrzovaných za běžných teplot - Část 001: Základní požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2436-003 (317923) - leden 2007

Letectví a kosmonautika - Nátěrové hmoty - Korozní odolnost dvousložkových základních nátěrů bez obsahu chromanů vytvrzovaných za běžných teplot - Část 003: Nátěr s vysokou odolností proti korozi a kapalinám

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

33 Elektrotechnika - elektrotechnické předpisy

ČSN IEC 27-1/změna Z3 (330100) - leden 2007

Písmenné značky používané v elektrotechnice. Část 1: Všeobecně

32 Kč

ČSN EN 50065-2-2/Oprava 2 (333435) - leden 2007

Signalizace v instalacích nízkého napětí v kmitočtovém rozsahu 3 kHz až 148,5 kHz - Část 2-2: Požadavky na odolnost síťových komunikačních zařízení a systémů pracujících v rozsahu kmitočtů 95 kHz až 148,5 kHz a určených pro používání v průmyslovém prostředí

20 Kč

ČSN EN 61970-501 (334910) - leden 2007

Rozhraní aplikačního programu pro systémy řízení elektrické energie (EMS-API) - Část 501: Schéma struktury popisu prostředků obecného informačního modelu (CIM RDF)

230 Kč

34 Elektrotechnika

ČSN EN 54-20 (342710) - leden 2007

Elektrická požární signalizace - Část 20: Nasávací hlásiče

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 2.09t

570 Kč

ČSN EN 54-21 (342710) - leden 2007

Elektrická požární signalizace - Část 21: Poplachová a poruchová přenosová zařízení

350 Kč

ČSN EN 54-3/změna A2 (342710) - leden 2007

Elektrická požární signalizace - Část 3: Požární poplachová zařízení - Sirény

Změna byla zrušena k 30. dubnu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60556 (345823) - leden 2007

Gyromagnetické materiály pro vysoké frekvence - Metody měření vlastností

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 11.16t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

910 Kč

ČSN EN 60205/změna Z1 (345889) - leden 2007

Výpočet efektivních parametrů magnetických součástek

Změna byla zrušena k 1. květnu 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60216-3 ed. 2 (346416) - leden 2007 aktuální vydání

Elektroizolační materiály - Vlastnosti tepelné odolnosti - Část 3: Předpisy pro výpočet charakteristik dlouhodobé tepelné odolnosti

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

770 Kč

ČSN EN 60216-3/změna Z1 (346416) - leden 2007

Elektroizolační materiály - Vlastnosti tepelné odolnosti - Část 3: Předpisy pro výpočet charakteristik dlouhodobé tepelné odolnosti

Změna byla zrušena k 1. červnu 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61212-1 ed. 2 (346520) - leden 2007 aktuální vydání

Izolační materiály - Průmyslové vrstvené tuhé kruhovité trubky a tyče z teplem tvrditelných pryskyřic pro elektrotechnické účely - Část 1: Definice, značení a všeobecné požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 10.14t

210 Kč

ČSN EN 61212-1/změna Z1 (346520) - leden 2007

Průmyslové vrstvené tuhé kruhovité trubky a tyče z teplem tvrditelných pryskyřic pro elektrotechniku - Část 1: Všeobecné požadavky

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN IEC 819-3-3/změna Z1 (346570) - leden 2007

Specifikace necelulózových papírů pro elektrotechnické účely. Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů. List 3: Neplněné aramidové (aromatické polyamidové) papíry

Změna byla zrušena k 1. červenci 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60371-3-1 (346610) - leden 2007

Specifikace izolačních materiálů na bázi slídy - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 1: Komutátorové izolační lamely a materiály

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN IEC 371-3-1/změna Z2 (346610) - leden 2007

Specifikace izolačních materiálů ze slídy. Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů. List 1: Komutátorové izolační lamely a materiály

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Změna byla zrušena k 1. červenci 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

35 Elektrotechnika

ČSN EN 60076-5 ed. 2 (351001) - leden 2007 aktuální vydání

Výkonové transformátory - Část 5: Zkratová odolnost

440 Kč

ČSN EN 60076-5/změna Z1 (351005) - leden 2007

Výkonové transformátory - Část 5: Zkratová odolnost

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61810-7 (353412) - leden 2007

Elektromechanická elementární relé - Část 7: Zkušební a měřicí postupy

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

770 Kč

ČSN EN 62197-1 (354056) - leden 2007

Konektory pro elektronická zařízení - Požadavky hodnocení kvality - Část 1: Kmenová specifikace

350 Kč

ČSN EN 175301-803 ed. 2 (354610) - leden 2007 aktuální vydání

Předmětová specifikace - Obdélníkové konektory - Ploché kontakty tloušťky 0,8 mm, neoddělitelný zajišťovací šroub

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 175301-803/změna Z1 (354610) - leden 2007

Předmětová specifikace - Obdélníkové konektory - Ploché kontakty tloušťky 0,8 mm, neoddělitelný zajišťovací šroub

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60603-7-7/změna Z1 (354620) - leden 2007

Konektory pro elektronická zařízení - Část 7-7: Předmětová specifikace pro 8pólové, stíněné, volné a pevné konektory pro přenos dat s frekvencemi až do 600 MHz (kategorie 7, stíněné)

Změna byla zrušena k 1. červenci 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61076-1 (354621) - leden 2007 aktuální vydání

Konektory pro elektronická zařízení - Požadavky na výrobky - Část 1: Kmenová specifikace

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 9.19t

530 Kč

ČSN EN 61076-1 +A1/změna Z1 (354621) - leden 2007

Konektory se stanovenou jakostí pro použití ve stejnosměrných nízkofrekvenčních analogových a číslicových rychlých datových aplikacích - Část 1: Kmenová specifikace - Schválení způsobilosti

Změna byla zrušena k 1. květnu 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61076-7-100 (354621) - leden 2007

Konektory pro elektronická zařízení - Požadavky na výrobky - Část 7-100: Příslušenství kabelových vývodů - Předmětová specifikace pro metrické kabelové těsnění skládající se z integrovaného dílu obdélníkové nebo kruhové konektorové krytky pro vysoké zatížení a těsnícího systému

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 61582 (356671) - leden 2007

Přístroje radiační ochrany - Detektory in vivo - Klasifikace, všeobecné požadavky a zkušební postupy pro přenosná, přepravitelná a instalovaná zařízení

570 Kč

ČSN EN 60738-1 ed. 2 (358151) - leden 2007 aktuální vydání

Termistory - Přímo ohřívané s kladným teplotním součinitelem - Část 1: Kmenová specifikace

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 6.10t

615 Kč

ČSN EN 60738-1/změna Z1 (358151) - leden 2007

Termistory - Přímo ohřívané s kladným teplotním součinitelem a se stupňovitou charakteristikou - Část 1: Kmenová specifikace

Změna byla zrušena k 1. květnu 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 62391-2 (358252) - leden 2007

Neproměnné elektrické dvouvrstvé kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 2: Dílčí specifikace - Elektrické dvouvrstvé kondenzátory pro výkonové aplikace

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 62391-2-1 (358252) - leden 2007

Neproměnné elektrické dvouvrstvé kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 2-1: Vzorová předmětová specifikace - Elektrické dvouvrstvé kondenzátory pro výkonové aplikace - Úroveň hodnocení EZ

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 60793-1-49 ed. 2 (359213) - leden 2007

Optická vlákna - Část 1-49: Měřicí metody a zkušební postupy - Diferenciální zpoždění vidů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 4.19t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma bude zrušena k 19. září 2021 (zobrazit náhrady).

602 Kč

ČSN EN 60793-1-49/změna Z1 (359213) - leden 2007

Optická vlákna - Část 1-49: Měřicí metody a zkušební postupy - Diferenciální zpoždění vidů

Změna byla zrušena k 1. červenci 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61290-5-1 ed. 2 (359271) - leden 2007 aktuální vydání

Optické zesilovače - Zkušební metody - Část 5-1: Odrazové parametry - Metoda analýzy optického spektra

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 61290-5-1/změna Z1 (359271) - leden 2007

Optické vláknové zesilovače - Základní specifikace - Část 5-1: Zkušební metody odrazových parametrů - Analyzátor optického spektra

Změna byla zrušena k 1. červnu 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61760-1 ed. 2 (359310) - leden 2007 aktuální vydání

Technologie povrchové montáže - Část 1: Standardní metoda specifikování součástek pro povrchovou montáž (SMD)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 61760-1/změna Z1 (359310) - leden 2007

Technologie povrchové montáže - Část 1: Standardní metoda specifikování součástek pro povrchovou montáž (SMD)

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Změna byla zrušena k 1. červnu 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

36 Elektrotechnika

ČSN EN 62013-1/změna Z1 (360607) - leden 2007

Přilbová svítidla pro plynující doly - Část 1: Všeobecné požadavky - Konstrukce a zkoušení ve vztahu k nebezpečí výbuchu

Změna byla zrušena k 1. únoru 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 62013-2/změna Z1 (360607) - leden 2007

Přilbová svítidla pro plynující doly - Část 2: Funkční požadavky a ostatní požadavky týkající se bezpečnosti

Změna byla zrušena k 1. únoru 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61770/změna A2 (361020) - leden 2007

Elektrické spotřebiče připojené k vodovodní síti - Zabránění zpětnému sání a poruchám hadicových soustav

Změna byla zrušena k 1. květnu 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-2-11 ed. 3/změna A2 (361045) - leden 2007

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-11: Zvláštní požadavky na bubnové sušičky

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-2-4 ed. 2/změna A2 (361045) - leden 2007

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-4: Zvláštní požadavky na odstředivky prádla

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60745-2-6/změna A1 (361575) - leden 2007

Ruční elektromechanické nářadí - Bezpečnost - Část 2-6: Zvláštní požadavky na kladiva

Změna byla zrušena k 1. únoru 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50461 (364636) - leden 2007

Solární články - Katalogové údaje a údaje o produktu pro solární články z krystalického křemíku

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč

ČSN EN 62304 (364830) - leden 2007

Software lékařských prostředků - Procesy v životním cyklu softwaru

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 5.16t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

1 540 Kč

ČSN EN 61937-6 ed. 2 (367552) - leden 2007 aktuální vydání

Digitální zvuk - Rozhraní pro zvukový bitový tok kódovaný nelineární PCM používající IEC 60958 - Část 6: Nelineární bitový tok PCM podle zvukových formátů MPEG-2 AAC a MPEG-4 AAC

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 9.14t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

580 Kč

ČSN EN 61937-6/změna Z1 (367552) - leden 2007

Digitální zvuk - Rozhraní pro zvukový bitový tok kódovaný nelineární PCM používající IEC 60958 - Část 6: Nelineární bitový tok PCM podle formátu MPEG-2 AAC

Změna byla zrušena k 1. červenci 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50421 (367914) - leden 2007

Výrobková norma pro prokazování shody osamocených rozhlasových vysílačů s referenčními úrovněmi nebo základními omezeními při vystavení obyvatelstva vysokofrekvenčním elektromagnetickým polím (30 MHz až 40 GHz)

190 Kč

ČSN EN 61966-7-1 ed. 2 (368610) - leden 2007 aktuální vydání

Multimediální systémy a zařízení - Barevná měření a management - Část 7-1: Barevné tiskárny - Odrazivé tisky - Vstupy RGB

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč

ČSN EN 61966-7-1/změna Z1 (368610) - leden 2007

Multimediální systémy a zařízení - Barevná měření a management - Část 7-1: Barevné tiskárny - Odrazivé tisky - Vstupy RGB

Změna byla zrušena k 1. červenci 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

42 Hutnictví

ČSN EN 10325 (420343) - leden 2007

Ocel - Stanovení přírůstku výrazné meze kluzu vyvolaného tepelným zpracováním (index Bake-Hardening)

125 Kč

ČSN EN 14977 (420489) - leden 2007

Měď a slitiny mědi - Detekce tahového napětí - Zkouška 5% amoniakem

190 Kč

ČSN EN 14935 (420621) - leden 2007

Měď a slitiny mědi - Stanovení doprovodných prvků v čisté mědi - Metoda elektrotermické atomizace atomovou absorpční spektrometrií (ET AAS)

340 Kč

ČSN EN 14936-1 (420623) - leden 2007

Měď a slitiny mědi - Stanovení obsahu hliníku - Část 1: Titrační metoda

190 Kč

ČSN EN 14936-2 (420623) - leden 2007

Měď a slitiny mědi - Stanovení obsahu hliníku - Část 2: Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie (FAAS)

230 Kč

ČSN EN 14937-1 (420623) - leden 2007

Měď a slitiny mědi - Stanovení obsahu antimonu - Část 1: Spektrofotometrická metoda

190 Kč

ČSN EN 14937-2 (420623) - leden 2007

Měď a slitiny mědi - Stanovení obsahu antimonu - Část 2: Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie (FAAS)

230 Kč

ČSN EN 14939 (420623) - leden 2007

Měď a slitiny mědi - Stanovení obsahu beryllia - Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie (FAAS)

230 Kč

ČSN EN 14940-2 (420623) - leden 2007

Měď a slitiny mědi - Stanovení obsahu chromu - Část 2: Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie (FAAS)

230 Kč

ČSN EN 14941 (420623) - leden 2007

Měď a slitiny mědi - Stanovení obsahu kobaltu - Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie (FAAS)

230 Kč

ČSN EN 14942-2 (420623) - leden 2007

Měď a slitiny mědi - Stanovení obsahu arzenu - Část 2: Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie (FAAS)

230 Kč

44 Hornictví

ČSN 44 1315 (441315) - leden 2007 aktuální vydání

Tuhá paliva - Skladování

190 Kč

45 Hlubinné vrtání a těžba nafty

ČSN EN ISO 13628-2 (450020) - leden 2007 aktuální vydání

Naftový a plynárenský průmysl - Navrhování a provoz podmořských těžebních zařízení - Část 2: Pružné potrubní systémy pro aplikaci pod mořskou hladinou i z námořních plavidel

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 12.09t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

610 Kč

ČSN EN ISO 13503-5 (451402) - leden 2007

Naftový a plynárenský průmysl - Výplachové tekutiny a materiály - Část 5: Postupy měření dlouhodobé vodivosti výplňových těsnicích materiálů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

46 Zemědělství

ČSN 46 1011-24 (461011) - leden 2007 aktuální vydání

Zkoušení obilovin, luštěnin a olejnin - Část 24: Zkoušení olejnin - Stanovení porostlých a poškozených olejnatých semen

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 12.09t

157 Kč

49 Průmysl dřevozpracující

ČSN EN 1390 (490669) - leden 2007

Ochranné prostředky na dřevo - Zjišťování likvidačního účinku proti larvám Hylotrupes bajulus (Linnaeus) - Laboratorní metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

56 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN ISO 8870 (560641) - leden 2007

Mléko a výrobky na bázi mléka - Průkaz termonukleázy produkované koagulázopozitivními stafylokoky

190 Kč

ČSN ISO 20128 (560642) - leden 2007

Mléčné výrobky - Stanovení počtu presumptivního Lactobacillus acidophilus na selektivní živné půdě - Technika počítání kolonií vykultivovaných při 37 °C

230 Kč

ČSN 56 9605 (569605) - leden 2007

Pravidla správné hygienické a výrobní praxe - Hluboce zmrazené potraviny - Základní požadavky

340 Kč

ČSN 56 9606 (569606) - leden 2007

Pravidla správné hygienické a výrobní praxe - Obecné principy hygieny potravin

340 Kč

64 Plasty

ČSN EN 13706-1 (649312) - leden 2007 aktuální vydání

Vyztužené plasty (kompozity) - Specifikace pro tažené profily - Část 1: Označování

125 Kč

ČSN EN 13706-2 (649312) - leden 2007 aktuální vydání

Vyztužené plasty (kompozity) - Specifikace pro tažené profily - Část 2: Metody zkoušení a obecné požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 10.09t

370 Kč

ČSN EN 13706-3 (649312) - leden 2007 aktuální vydání

Vyztužené plasty (kompozity) - Specifikace pro tažené profily - Část 3: Specifické požadavky

125 Kč

65 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN 13924/Oprava 1 (657202) - leden 2007

Asfalty a asfaltová pojiva - Specifikace pro tvrdé silniční asfalty

Změna byla zrušena k 30. září 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

66 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN ISO 13445 (668622) - leden 2007

Lepidla - Stanovení pevnosti ve smyku lepených spojů mezi tuhými substráty metodou smyku mezi bloky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

67 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN ISO 16862 (673021) - leden 2007

Nátěrové hmoty - Hodnocení odolnosti proti stékání

230 Kč

ČSN EN ISO 2884-1 (673114) - leden 2007

Nátěrové hmoty - Stanovení viskozity rotačními viskozimetry - Část 1: Viskozimetr se systémem kužel-deska pracující za vysoké smykové rychlosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 2884-2 (673114) - leden 2007

Nátěrové hmoty - Stanovení viskozity rotačními viskozimetry - Část 2: Vřetenový nebo kuličkový viskozimetr pracující za specifikované smykové rychlosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 15710 (673116) - leden 2007

Nátěrové hmoty - Korozní zkoušky střídavým ponorem v pufrovaném roztoku chloridu sodného

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

69 Strojní zařízení chemického průmyslu

ČSN EN 13445-5/změna A3 (695245) - leden 2007

Netopené tlakové nádoby - Část 5: Kontrola a zkoušení

Změna byla zrušena k 1. březnu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 12300/změna A1 (697200) - leden 2007

Kryogenické nádoby - Provozní čistota při nízkých teplotách

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 14512 (699012) - leden 2007

Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží - Obslužné vybavení nádrží pro přepravu kapalných chemikálií - Závěsná víka průlezu a hrdlové kroužky s otočnými šrouby

190 Kč

72 Stavební suroviny, materiály a výrobky

ČSN EN 480-2 (722325) - leden 2007 aktuální vydání

Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Zkušební metody - Část 2: Stanovení doby tuhnutí

190 Kč

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN P CEN/TS 12390-9 (731302) - leden 2007

Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 9: Odolnost proti zmrazování a rozmrazování - Odlupování

340 Kč

ČSN 73 1380 (731380) - leden 2007

Zkoušení odolnosti betonu proti zmrazování a rozmrazování - Porušení vnitřní struktury

350 Kč

ČSN EN 40-4/Oprava 1 (732094) - leden 2007

Osvětlovací stožáry - Část 4: Požadavky na osvětlovací stožáry ze železobetonu a předpjatého betonu

20 Kč

ČSN EN 14383-1 (734400) - leden 2007

Prevence kriminality - Plánování městské výstavby a navrhování budov - Část 1: Definice specifických termínů

230 Kč

ČSN P CEN/TS 14383-4 (734400) - leden 2007

Prevence kriminality - Plánování městské výstavby a navrhování budov - Část 4: Obchodní a administrativní budovy

350 Kč

ČSN EN 14730-2 (736362) - leden 2007

Železniční aplikace - Kolej - Aluminotermické svařování kolejnic - Část 2: Kvalifikace svářečů pro aluminotermické svařování, způsobilost zhotovitelů a přejímka svarů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 1317-2/změna A1 (737001) - leden 2007

Silniční záchytné systémy - Část 2: Svodidla - Funkční třídy, kritéria přijatelnosti nárazových zkoušek a zkušební metody

Změna byla zrušena k 1. březnu 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN CEN/TS 15231 (738530) - leden 2007

Otevřená datová komunikace v automatizaci, řízení a správě budov - Mapování mezi Lonworks a BACnet

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

74 Části staveb

ČSN EN 14964 (747718) - leden 2007

Pevné podklady pro skládané střešní krytiny - Definice a charakteristiky

340 Kč

75 Vodní hospodářství

ČSN EN 14996 (757016) - leden 2007

Jakost vod - Návod k prokazování kvality biologického a ekologického hodnocení vodního prostředí

230 Kč

76 Služby

ČSN P CEN/TS 15130 (760306) - leden 2007

Poštovní služby - Infrastruktura DPM - Zprávy podporující aplikace DPM

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma bude zrušena k 1. listopadu 2020 (zobrazit náhrady).

440 Kč

ČSN P CEN/TS 14014 (760501) - leden 2007

Poštovní služby - Hybridní pošta - Stanovení zapouzdření psaní v XML pro automatizované poštovní zpracování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

80 Textilní suroviny a výrobky

ČSN EN 14465/změna A1 (804206) - leden 2007

Textilie - Potahové textilie - Specifikace a metody zkoušení

125 Kč

83 Ochrana životního prostředí, pracovní a osobní ochrana, bezpečnost strojních zařízení a ergonomie

ČSN 83 0420/změna Z2 (830420) - leden 2007

Detekční trubice ALTEST

Změna byla zrušena k 1. květnu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 960 (832140) - leden 2007 aktuální vydání

Makety hlavy pro zkoušení ochranných přileb

440 Kč

ČSN EN 250/změna A1 (832242) - leden 2007

Dýchací přístroje - Potápěčské autonomní dýchací přístroje na tlakový vzduch s otevřeným okruhem - Požadavky, zkoušení a značení

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 9241-110 (833582) - leden 2007 aktuální vydání

Ergonomie systémových interakcí člověka - Část 110: Zásady dialogu

340 Kč

85 Zdravotnictví

ČSN EN 556-1/Oprava 1 (855255) - leden 2007

Sterilizace zdravotnických prostředků - Požadavky na zdravotnické prostředky označované jako "STERILNÍ" - Část 1: Požadavky na zdravotnické prostředky sterilizované v konečném obalu

20 Kč

ČSN EN ISO 22610 (855813) - leden 2007

Operační roušky, pláště a operační oděvy do čistých prostor používané jako zdravotnické prostředky pro pacienty, nemocniční personál a zařízení - Metoda stanovení odolnosti proti bakteriální penetraci za mokra

230 Kč

87 Telekomunikace

ČSN ETSI EN 300 330-1 V1.5.1 (875026) - leden 2007 aktuální vydání

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Rádiové zařízení pracující v kmitočtovém rozsahu 9 kHz až 25 MHz a systémy s indukční smyčkou v kmitočtovém rozsahu 9 kHz až 30 MHz - Část 1: Technické vlastnosti a zkušební metody

570 Kč

ČSN ETSI EN 300 392-10-6 V1.4.1 (875042) - leden 2007

Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 10: Doplňkové služby - stupeň 1 - Podčást 6: Volání s dispečerským oprávněním (CAD)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN ETSI EN 301 489-11 V1.3.1 (875101) - leden 2007

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 11: Specifické podmínky pro zemské vysílače služby rozhlasového vysílání

340 Kč

ČSN ETSI EN 302 018-1 V1.2.1 (875115) - leden 2007 aktuální vydání

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Vysílací zařízení služby rozhlasového vysílání s kmitočtovou modulací (FM) - Část 1: Technické vlastnosti a zkušební metody

350 Kč

ČSN ETSI EN 302 208-1 V1.1.2 (875121) - leden 2007

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Vysokofrekvenční identifikační zařízení pracující v pásmu 865 MHz až 868 MHz s úrovněmi výkonu do 2 W - Část 1: Technické požadavky a metody měření

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN ETSI EN 302 288-1 V1.2.1 (875124) - leden 2007

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu - Telematika v silniční dopravě a provozu (RTTT) - Radarová zařízení krátkého dosahu pracující v pásmu 24 GHz - Část 1: Technické požadavky a metody měření

440 Kč

ČSN ETSI EN 302 288-2 V1.2.1 (875124) - leden 2007

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu - Telematika v silniční dopravě a provozu (RTTT) - Radarová zařízení krátkého dosahu pracující v pásmu 24 GHz - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

230 Kč

ČSN ETSI EN 302 217-4-2 V1.2.1 (878595) - leden 2007

Pevné rádiové systémy - Vlastnosti a požadavky na zařízení a antény mezi dvěma body - Část 4-2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE pro antény

440 Kč

ČSN ETSI EN 302 326-1 V1.1.1 (878596) - leden 2007 aktuální vydání

Pevné rádiové systémy - Zařízení a antény mezi více body - Část 1: Přehled a požadavky na digitální rádiové systémy mezi více body

590 Kč

88 Průmysl polygrafický

ČSN ISO 12637-1 (883001) - leden 2007

Technologie grafické výroby - Slovník - Část 1: Základní termíny

230 Kč