ČSN ISO 13766 (278003) Zrušená norma

Stroje pro zemní práce - Elektromagnetická kompatibilita

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Tato mezinárodní norma stanoví zkušební metody a kritéria schvalovací přejímky pro posouzení elektromagnetické kompatibility strojů pro zemní práce definovaných v ČSN EN ISO 6165. V této mezinárodní normě jsou posouzeny následující jevy elektromagnetického rušení:
- širokopásmová a úzkopásmová elektromagnetická interference;
- zkouška odolnosti vůči elektromagnetickému poli;
- širokopásmová a úzkopásmová interference elektrických/elektronických podskupin;
- zkouška odolnosti elektrických/elektronických podskupin vůči elektromagnetickému poli;
- elektrostatický výboj;
- přechodové jevy šířené vedením.

Označení ČSN ISO 13766 (278003)
Katalogové číslo 77739
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 1. 2007
Datum účinnosti 1. 2. 2007
Jazyk angličtina (obsahuje anglický text a českou titulní stranu)
Počet stran 48 stran formátu A4
EAN kód 8590963777399
Norma byla zrušena k 1. 12. 2020
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN ISO 13 766
  • ČSN ISO 13766:2007
  • ČSN ISO 13 766:2007