ČSN EN 15434 +A1 (701061) Zrušená norma

Sklo ve stavebnictví - Výrobková norma pro konstrukční a/nebo UV odolné tmely (pro použití u zasklení s konstrukčním tmelem a/nebo izolačních skel s exponovaným utěsněním)

ČSN EN 15434 +A1 Sklo ve stavebnictví - Výrobková norma pro konstrukční a/nebo UV odolné tmely (pro použití u zasklení s konstrukčním tmelem a/nebo izolačních skel s exponovaným utěsněním)
6 stran
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

ČSN EN 15434+A1

Tato evropská norma se zabývá požadavky na zkoušení tmelů pro použití v jedné nebo více z následujících aplikací:
a) výrobě izolačních skel, u kterých je požadována odolnost vůči UV záření a/nebo mechanická odolnost (konstrukční použití) utěsnění okraje izolačního skla;
b) průmyslové výrobě zasklívacích prvků lepených konstrukčním tmelem, pokud na ně existuje odkaz v příslušných evropských normách a/nebo v Řídících pokynech pro Evropská technická schválení (ETAG);
c) montáži výrobků ze skla do podpor nebo na podpory, kde je též požadována odolnost vůči UV záření a/nebo mechanická odolnost (konstrukční použití) tmelu, za řízených podmínek prostředí, jak je popsáno v kapitole 5 EN 13022-2;
Tato evropská norma se zabývá hodnocením shody a kontrolou průmyslové výroby s ohledem na výrobu tmelů v souladu s touto normou.
Tato evropská norma popisuje úlohu tmelů, které jsou v souladu s touto evropskou normou, s ohledem na utěsňování a lepení.
Tato evropská norma se nevtahuje na tmely pro výrobu izolačních skel, u nichž je utěsnění zcela chráněno před UV zářením, např. rámem.

Označení ČSN EN 15434 +A1 (701061)
Katalogové číslo 86580
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 8. 2010
Datum účinnosti 1. 9. 2010
Jazyk čeština
Počet stran 48 stran formátu A4
EAN kód 8590963865805
Norma byla zrušena k 1. 9. 2023
a nahrazena ČSN EN 15434-1 (701061)
Tato norma nahradila ČSN EN 15434 (701061) z ledna 2007
Dostupnost skladem (tisk na počkání)
foo