ČSN EN 13706-3 (649312) Aktuální vydání

Vyztužené plasty (kompozity) - Specifikace pro tažené profily - Část 3: Specifické požadavky

ČSN EN 13706-3 Vyztužené plasty (kompozity) - Specifikace pro tažené profily - Část 3: Specifické požadavky
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 125 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma určuje specifikaci pultrudovaných (tažených) profilů. Specifikace uvádí minimální hodnoty technických parametrů konstrukčních pultrudovaných profilů ve vztahu ke dvěma třídám normy. Specifikace udává třídy, které jsou značeny kódem Exx. Tento kód souvisí s efektivním modulem pružnosti profilu měřeným pomocí zkoušení délky celého profilu. Jsou definovány dvě třídy a to: E23 a E17. V jednotlivých tabulkách normy ČSN EN 13706-3 jsou uvedeny vlastnosti, kterých musí být dosaženo pro každou z tříd profilu a dále také vlastnosti, které mohou být stanoveny. V kapitole 4 této normy jsou uvedeny odkazy na zkušební metody pro stanovení vlastností k určení vhodnosti profilu pro specifickou aplikaci.

Označení ČSN EN 13706-3 (649312)
Katalogové číslo 77479
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 1. 2007
Datum účinnosti 1. 2. 2007
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A4
EAN kód 8590963774794
Tato norma nahradila ČSN EN 13706-3 (649312) z června 2003
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 13706-1 (649312)
Vyztužené plasty (kompozity) - Specifikace pro tažené profily - Část 1: Označování

ČSN EN 13706-2 (649312)
Vyztužené plasty (kompozity) - Specifikace pro tažené profily - Část 2: Metody zkoušení a obecné požadavky