ČSN P ISO/TS 21749 (010291)

Nejistoty měření v metrologických aplikacích - Opakovaná měření a hierarchické experimenty

ČSN P ISO/TS 21749 Nejistoty měření v metrologických aplikacích - Opakovaná měření a hierarchické experimenty
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 440 Kč
včetně 10 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Předběžná česká technická norma ČSN P ISO/TS 21749:2007:
- popisuje statistické metody vyhodnocení nejistot s respektováním postupu doporučeného v GUM, specifikuje jednotlivé potřebné kroky při vyhodnocení nejistot a hlavně je vysvětluje na konkrétních příkladech z praxe;
- pro zpřesnění postupů souvisejících s vyhodnocením nejistot typu A vyšetřuje - mimo jiné - úlohu na čase závislých fluktuací a nabízí příslušné nástroje pro analýzu takových dat, především pak hierarchické návrhy experimentu a metodu ANOVA pro analýzu rozptylu, které umožňují podrobnou analýzu zdrojů nejistot právě pro různé konfigurace měření, vyšetřování vlivu nehomogenit materiálových vzorků, posouzení strannosti apod.;
- samostatná pozornost je věnována vyhodnocení nejistot typu B, jejichž zdrojem jsou referenční etalony kalibrované jinou laboratoří, vlivy prostředí, nedostatek rozlišovací schopnosti použitého přístroje apod.;
- tam, kde měření nemohou být opakována, se vyžaduje využití zákona šíření nejistot popsaného v GUM. Pro řešení těchto situací se nabízí například tabulka dosud nepublikovaných výrazů pro směrodatné odchylky pro funkce jediné veličiny a pro funkce dvou veličin;
- doplňuje předběžnou technickou normu ČSN P ISO/TS 21748: 2005 (01 0290), která je návodem pro hodnocení nejistot měření pomocí opakovatelnosti a reprodukovatelnosti, tedy složek variability získaných z mezilaboratorních studií popsaných v normách ISO řady 5725.

Označení ČSN P ISO/TS 21749 (010291)
Katalogové číslo 77329
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 1. 2007
Datum účinnosti 1. 2. 2007
Jazyk čeština
Počet stran 40 stran formátu A4
EAN kód 8590963773292
Dostupnost skladem (tisk na počkání)