Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

ČSN (normy i změny) z června 2005

Katalog Označení
Název
Cena s DPH
73142

ČSN EN 60300-3-3 (010690) - červen 2005

Management spolehlivosti - Část 3-3: Pokyn k použití - Analýza nákladů životního cyklu

K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 11.17t


Norma bude zrušena k 3. březnu 2020 (zobrazit náhrady).

582 Kč vč. DPH
73367

ČSN ISO 18431-2 (011466) - červen 2005

Vibrace a rázy - Zpracování signálů - Část 2: Časová okna pro analýzu Fourierovou transformací

K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 11.08t


250 Kč vč. DPH
73405

ČSN ISO 16587 (011468) - červen 2005

Vibrace a rázy - Výkonnostní parametry pro monitorování stavu konstrukcí

230 Kč vč. DPH
73404

ČSN EN ISO 11904-2 (011636) - červen 2005

Akustika - Stanovení akustické imise ze zdrojů zvuku umístěných v blízkosti ucha - Část 2: Metoda používající figurínu (figurínová metoda)

230 Kč vč. DPH
73335

ČSN EN ISO 17624 (011684) - červen 2005

Akustika - Směrnice pro snižování hluku akustickými clonami v kancelářích a provozovnách

230 Kč vč. DPH
73377

ČSN ISO 1132-1 (024602) - červen 2005

Valivá ložiska - Tolerance - Část 1: Termíny a definice

440 Kč vč. DPH
72453

ČSN EN ISO 12683 (038543) - červen 2005

Mechanicky nanášené povlaky zinku - Specifikace a metody zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč vč. DPH
73221

ČSN EN ISO 17659 (050008) - červen 2005

Svařování - Vícejazyčný slovník termínů svarových spojů se zobrazením

590 Kč vč. DPH
73259

ČSN EN ISO 15609-3 (050312) - červen 2005

Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Stanovení postupu svařování - Část 3: Elektronové svařování

190 Kč vč. DPH
73479

ČSN EN ISO 15614-5 (050313) - červen 2005

Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Zkouška postupu svařování - Část 5: Obloukové svařování titanu, zirkonu a jejich slitin

340 Kč vč. DPH
73336

ČSN EN ISO 15613 (050318) - červen 2005

Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Kvalifikace na základě předvýrobní zkoušky svařování

230 Kč vč. DPH
73373

ČSN EN 1011-7 (052210) - červen 2005

Svařování - Doporučení pro svařování kovových materiálů - Část 7: Elektronové svařování

440 Kč vč. DPH
73422

ČSN EN 509/změna A2 (061460) - červen 2005

Dekorační krby na plynná paliva pro tepelnou pohodu

190 Kč vč. DPH
72829

ČSN EN ISO 21049 (110107) - červen 2005

Čerpadla - Systémy hřídelových ucpávek pro odstředivá a rotační objemová čerpadla

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 530 Kč vč. DPH
73408

ČSN EN ISO 4126-2/Oprava 1 (134310) - červen 2005

Bezpečnostní pojistná zařízení proti nadměrnému tlaku - Část 2: Bezpečnostní zařízení s průtržnou membránou

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
72881

ČSN EN ISO 11146-1 (192017) - červen 2005

Lasery a laserová zařízení - Zkušební metody pro šířky, úhly divergence a poměry šíření laserového svazku - Část 1: Stigmatické a jednoduché astigmatické svazky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč vč. DPH
72529

ČSN ISO 13041-4 (200308) - červen 2005

Podmínky zkoušek pro číslicově řízené soustruhy a soustružnická centra - Část 4: Přesnost a opakovatelnost nastavení polohy v lineárních a otočných osách

190 Kč vč. DPH
72531

ČSN ISO 13041-7 (200308) - červen 2005

Podmínky zkoušek pro číslicově řízené soustruhy a soustružnická centra - Část 7: Vyhodnocení vlastností interpolace v souřadných rovinách

190 Kč vč. DPH
72530

ČSN ISO 13041-8 (200308) - červen 2005

Podmínky zkoušek pro číslicově řízené soustruhy a soustružnická centra - Část 8: Vyhodnocení teplotních deformací

190 Kč vč. DPH
72533

ČSN ISO 2407 (200315) - červen 2005 aktuální vydání

Podmínky zkoušek pro brusky na vnitřní broušení s vodorovnou osou vřetena - Zkoušky přesnosti

K normě byly vydány následující změny a opravy: Amd. 1 7.17t


405 Kč vč. DPH
72534

ČSN ISO 3875 (200316) - červen 2005 aktuální vydání

Obráběcí stroje - Podmínky zkoušek bezhrotových brusek - Zkoušky přesnosti

230 Kč vč. DPH
72527

ČSN ISO 3686-2 (200320) - červen 2005 aktuální vydání

Obráběcí stroje - Podmínky zkoušek pro souřadnicové vrtačky a vyvrtávačky s vysokou přesností se stálou výškou stolu a se svislou osou vřetena - Zkoušky přesnosti - Část 2: Portálové stroje s pohyblivým stolem

340 Kč vč. DPH
72538

ČSN ISO 1984-1 (200331) - červen 2005 aktuální vydání

Podmínky zkoušek ručně ovládaných frézek se stálou výškou stolu - Zkoušky přesnosti - Část 1: Stroje s vodorovnou osou vřetena

340 Kč vč. DPH
72539

ČSN ISO 1984-2 (200331) - červen 2005 aktuální vydání

Podmínky zkoušek ručně ovládaných frézek se stálou výškou stolu - Zkoušky přesnosti - Část 2: Stroje se svislou osou vřetena

230 Kč vč. DPH
72524

ČSN ISO 2433 (200345) - červen 2005 aktuální vydání

Obráběcí stroje - Podmínky zkoušek hrotových brusek a hrotových univerzálních brusek s pohyblivým stolem - Zkoušky přesnosti

440 Kč vč. DPH
72535

ČSN ISO 1985 (200347) - červen 2005 aktuální vydání

Obráběcí stroje - Podmínky zkoušek pro rovinné brusky se svislou osou brousicího vřetena a vratným pohybem stolu - Zkoušky přesnosti

230 Kč vč. DPH
72518

ČSN ISO 10791-1 (200360) - červen 2005 aktuální vydání

Podmínky zkoušek pro obráběcí centra - Část 1: Zkoušky geometrické přesnosti strojů s vodorovnou osou vřetena a s hlavami jako příslušenství (vodorovná osa Z)

550 Kč vč. DPH
72522

ČSN ISO 10791-2 (200360) - červen 2005 aktuální vydání

Podmínky zkoušek pro obráběcí centra - Část 2: Zkoušky geometrické přesnosti strojů se svislou osou vřetena nebo s univerzálními hlavami se svislou primární osou otáčení (svislá osa Z)

440 Kč vč. DPH
72517

ČSN ISO 10791-3 (200360) - červen 2005 aktuální vydání

Podmínky zkoušek pro obráběcí centra - Část 3: Zkoušky geometrické přesnosti strojů s integrovanými indexovatelnými nebo souvisle řízenými univerzálními hlavami (svislá osa Z)

550 Kč vč. DPH
72516

ČSN ISO 10791-4 (200360) - červen 2005 aktuální vydání

Podmínky zkoušek pro obráběcí centra - Část 4: Přesnost a opakovatelnost nastavení polohy v lineárních a otočných osách

190 Kč vč. DPH
72515

ČSN ISO 10791-5 (200360) - červen 2005 aktuální vydání

Podmínky zkoušek pro obráběcí centra - Část 5: Přesnost a opakovatelnost nastavení polohy obrobkových palet

230 Kč vč. DPH
72532

ČSN ISO 10791-6 (200360) - červen 2005 aktuální vydání

Podmínky zkoušek pro obráběcí centra - Část 6: Přesnost posuvů, frekvence otáčení a interpolací

230 Kč vč. DPH
72520

ČSN ISO 10791-8 (200360) - červen 2005 aktuální vydání

Podmínky zkoušek pro obráběcí centra - Část 8: Vyhodnocení vlastností interpolace ve třech souřadných rovinách

190 Kč vč. DPH
73107

ČSN EN 13852-2 (270560) - červen 2005

Jeřáby - Offshore jeřáby na těžebních plošinách ropy - Část 2: Plovoucí jeřáby

550 Kč vč. DPH
72706

ČSN EN 3841-100 (311726) - červen 2005

Letectví a kosmonautika - Jističe - Zkušební metody - Část 100: Všeobecně

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč vč. DPH
72705

ČSN EN 3841-201 (311726) - červen 2005

Letectví a kosmonautika - Jističe - Zkušební metody - Část 201: Vizuální kontrola

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč vč. DPH
72707

ČSN EN 3841-202 (311726) - červen 2005

Letectví a kosmonautika - Jističe - Zkušební metody - Část 202: Rozměry a hmotnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč vč. DPH
72828

ČSN EN 3841-301 (311726) - červen 2005

Letectví a kosmonautika - Jističe - Zkušební metody - Část 301: Úbytek napětí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč vč. DPH
72827

ČSN EN 3841-302 (311726) - červen 2005

Letectví a kosmonautika - Jističe - Zkušební metody - Část 302: Izolační odpor

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč vč. DPH
72826

ČSN EN 3841-303 (311726) - červen 2005

Letectví a kosmonautika - Jističe - Zkušební metody - Část 303: Elektrická pevnost

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč vč. DPH
72825

ČSN EN 3841-304 (311726) - červen 2005

Letectví a kosmonautika - Jističe - Zkušební metody - Část 304: Vypínací body

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč vč. DPH
72824

ČSN EN 3841-305 (311726) - červen 2005

Letectví a kosmonautika - Jističe - Zkušební metody - Část 305: Výkon při zkratu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč vč. DPH
72823

ČSN EN 3841-306 (311726) - červen 2005

Letectví a kosmonautika - Jističe - Zkušební metody - Část 306: Provozní život

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč vč. DPH
72822

ČSN EN 3841-307 (311726) - červen 2005

Letectví a kosmonautika - Jističe - Zkušební metody - Část 307: Výkon při blokovaném systému vypnutí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč vč. DPH
72818

ČSN EN 3841-308 (311726) - červen 2005

Letectví a kosmonautika - Jističe - Zkušební metody - Část 308: Blesk

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč vč. DPH
72817

ČSN EN 3841-401 (311726) - červen 2005

Letectví a kosmonautika - Jističe - Zkušební metody - Část 401: Písek a prach

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč vč. DPH
72816

ČSN EN 3841-402 (311726) - červen 2005

Letectví a kosmonautika - Jističe - Zkušební metody - Část 402: Koroze

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč vč. DPH
72815

ČSN EN 3841-403 (311726) - červen 2005

Letectví a kosmonautika - Jističe - Zkušební metody - Část 403: Vlhkost

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč vč. DPH
72814

ČSN EN 3841-404 (311726) - červen 2005

Letectví a kosmonautika - Jističe - Zkušební metody - Část 404: Nevýbušnost

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč vč. DPH
72813

ČSN EN 3841-405 (311726) - červen 2005

Letectví a kosmonautika - Jističe - Zkušební metody - Část 405: Odolnost proti kapalinám

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč vč. DPH
72812

ČSN EN 3841-406 (311726) - červen 2005

Letectví a kosmonautika - Jističe - Zkušební metody - Část 406: Hořlavost

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč vč. DPH
72811

ČSN EN 3841-407 (311726) - červen 2005

Letectví a kosmonautika - Jističe - Zkušební metody - Část 407: Změna teploty

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč vč. DPH
72810

ČSN EN 3841-501 (311726) - červen 2005

Letectví a kosmonautika - Jističe - Zkušební metody - Část 501: Zdvih spínacího tlačítka

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč vč. DPH
72809

ČSN EN 3841-502 (311726) - červen 2005

Letectví a kosmonautika - Jističe - Zkušební metody - Část 502: Spínací síly

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč vč. DPH
72808

ČSN EN 3841-503 (311726) - červen 2005

Letectví a kosmonautika - Jističe - Zkušební metody - Část 503: Pevnost spínacích součástek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč vč. DPH
72807

ČSN EN 3841-504 (311726) - červen 2005

Letectví a kosmonautika - Jističe - Zkušební metody - Část 504: Pevnost montážních prvků

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč vč. DPH
72806

ČSN EN 3841-505 (311726) - červen 2005

Letectví a kosmonautika - Jističe - Zkušební metody - Část 505: Pevnost připojovacích svorek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč vč. DPH
72805

ČSN EN 3841-506 (311726) - červen 2005

Letectví a kosmonautika - Jističe - Zkušební metody - Část 506: Odolnost vibracím

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč vč. DPH
72804

ČSN EN 3841-507 (311726) - červen 2005

Letectví a kosmonautika - Jističe - Zkušební metody - Část 507: Mechanické rázy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč vč. DPH
72803

ČSN EN 3841-508 (311726) - červen 2005

Letectví a kosmonautika - Jističe - Zkušební metody - Část 508: Odstředivé zrychlení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč vč. DPH
72802

ČSN EN 3841-509 (311726) - červen 2005

Letectví a kosmonautika - Jističe - Zkušební metody - Část 509: Síly k zasunutí a vysunutí signálních kontaktů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč vč. DPH
72801

ČSN EN 3841-510 (311726) - červen 2005

Letectví a kosmonautika - Jističe - Zkušební metody - Část 510: Pevnost signálních kontaktů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč vč. DPH
72800

ČSN EN 3841-511 (311726) - červen 2005

Letectví a kosmonautika - Jističe - Zkušební metody - Část 511: Kombinovaná zkouška: teplota, výška a vibrace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč vč. DPH
62942

ČSN EN ISO 6042 (322211) - červen 2005 aktuální vydání

Lodní a námořní technika - Vodotěsné jednokřídlové ocelové dveře

230 Kč vč. DPH
62943

ČSN EN 13056 (322712) - červen 2005 aktuální vydání

Plavidla vnitrozemské plavby - Schodiště s úhlem sklonu od 30° do 45° - Požadavky, typy

230 Kč vč. DPH
67914

ČSN EN ISO 8861 (325920) - červen 2005 aktuální vydání

Stavba lodí - Větrání strojovny na lodích s dieselmotorovým pohonem - Konstrukční požadavky a základní výpočty

230 Kč vč. DPH
72847

ČSN EN ISO 7547 (325922) - červen 2005

Lodě a lodní technika - Klimatizace a větrání obytných prostorů - Konstrukční podmínky a základní výpočty

K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 8.09t


Norma obsahuje pouze anglický text normy.

360 Kč vč. DPH
73441

ČSN EN 50284/změna Z1 (330382) - červen 2005

Zvláštní požadavky pro konstrukci, zkoušení a označování elektrických zařízení skupiny II, kategorie 1 G

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
73376

ČSN EN 50281-1-2/změna Z1 (332330) - červen 2005

Elektrická zařízení pro prostory s hořlavým prachem - Část 1-2: Elektrická zařízení chráněná krytem - Výběr, instalace a údržba

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
73122

ČSN EN 55022/Oprava 3 (334290) - červen 2005

Zařízení informační techniky - Charakteristiky rádiového rušení - Meze a metody měření

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
73110

ČSN EN 55022/změna Z4 (334290) - červen 2005

Meze a metody měření charakteristik rádiového rušení zařízením informační techniky

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
73415

ČSN 34 1330/změna Z4 (341330) - červen 2005

Elektrotechnické předpisy ČSN. Předpisy pro elektrická silová zařízení v pojízdných a převozných prostředcích

Změna byla zrušena k 1. červnu 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
73446

ČSN EN 60641-2 ed. 2 (346564) - červen 2005 aktuální vydání

Lesklá lepenka a obyčejná lepenka pro elektrotechnické účely - Část 2: Metody zkoušek

340 Kč vč. DPH
73467

ČSN EN 60641-2/změna Z1 (346564) - červen 2005

Specifikace lesklé lepenky a obyčejné lepenky pro elektrotechnické účely - Část 2: Zkušební metody

Změna byla zrušena k 1. září 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
73331

ČSN EN 50117-2-2 (347740) - červen 2005

Koaxiální kabely - Část 2-2: Dílčí specifikace kabelů používaných v kabelových distribučních sítích - Vnější kabely pro systémy pracující při kmitočtech mezi 5 MHz a 1 000 MHz

K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 11.08t, A2 6.14t, Z1 9.19t


Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma bude zrušena k 29. březnu 2022 (zobrazit náhrady).

512 Kč vč. DPH
73328

ČSN EN 50117-2-3 (347740) - červen 2005

Koaxiální kabely - Část 2-3: Dílčí specifikace kabelů používaných v kabelových distribučních sítích - Rozváděcí a dálkové kabely pro systémy pracující při kmitočtech mezi 5 MHz a 1 000 MHz

K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 11.08t, A2 6.14t, Z1 9.19t


Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma bude zrušena k 29. březnu 2022 (zobrazit náhrady).

512 Kč vč. DPH
73329

ČSN EN 50117-2-4 (347740) - červen 2005

Koaxiální kabely - Část 2-4: Dílčí specifikace kabelů používaných v kabelových distribučních sítích - Vnitřní kabely pro systémy pracující při kmitočtech mezi 5 MHz a 3 000 MHz

K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 11.08t, A2 6.14t, Z1 9.19t


Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma bude zrušena k 29. březnu 2022 (zobrazit náhrady).

512 Kč vč. DPH
73330

ČSN EN 50117-2-5 (347740) - červen 2005

Koaxiální kabely - Část 2-5: Dílčí specifikace kabelů používaných v kabelových distribučních sítích - Vnější kabely pro systémy pracující při kmitočtech mezi 5 MHz a 3 000 MHz

K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 11.08t, A2 6.14t, Z1 9.19t


Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma bude zrušena k 29. březnu 2022 (zobrazit náhrady).

512 Kč vč. DPH
73421

ČSN CLC/TS 60034-17 (350000) - červen 2005

Točivé elektrické stroje - Část 17: Asynchronní motory nakrátko napájené z měničů - Návod na používání

230 Kč vč. DPH
73466

ČSN CLC/TS 60034-20-1 (350000) - červen 2005

Točivé elektrické stroje - Část 20-1: Řídicí motory - Krokové motory

440 Kč vč. DPH
73397

ČSN EN 61558-2-5/změna A11 (351330) - červen 2005

Bezpečnost výkonových transformátorů, napájecích zdrojů a podobně - Část 2-5: Zvláštní požadavky pro transformátory pro holicí strojky a napájecí jednotky pro holicí strojky

Změna byla zrušena k 1. červenci 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
73119

ČSN EN 61800-3 ed. 2 (351720) - červen 2005

Systémy elektrických výkonových pohonů s nastavitelnou rychlostí - Část 3: Požadavky EMC a specifické zkušební metody

K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 8.12t, Z1 3.19t


Norma bude zrušena k 9. červenci 2021 (zobrazit náhrady).

1 032 Kč vč. DPH
73161

ČSN EN 61800-3/změna Z1 (351720) - červen 2005

Systémy elektrických výkonových pohonů s nastavitelnou rychlostí - Část 3: EMC-norma výrobku zahrnující specifické zkušební metody

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
72984

ČSN EN 60669-2-1 ed. 2/změna Z1 (354106) - červen 2005

Spínače pro domovní a podobné pevné elektrické instalace - Část 2-1: Zvláštní požadavky - Elektronické spínače

Změna byla zrušena k 1. červenci 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
73265

ČSN EN 60669-2-1 ed. 2/změna Z2 (354106) - červen 2005

Spínače pro domovní a podobné pevné elektrické instalace - Část 2-1: Zvláštní požadavky - Elektronické spínače

Změna byla zrušena k 1. červenci 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
73261

ČSN EN 60669-2-1 ed. 3 (354106) - červen 2005

Spínače pro domovní a podobné pevné elektrické instalace - Část 2-1: Zvláštní požadavky - Elektronické spínače

K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 6.08t, A1 4.10t, A12 3.11t


755 Kč vč. DPH
73292

ČSN EN 61285/změna Z1 (356541) - červen 2005

Řízení průmyslových procesorů. Bezpečnost analyzátorových domků

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
73427

ČSN EN 61747-2-2 (358787) - červen 2005

Zobrazovací součástky s kapalnými krystaly - Část 2-2: Maticové barevné moduly LCD - Vzorová předmětová specifikace

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč vč. DPH
73426

ČSN EN 61747-4-1 (358787) - červen 2005

Zobrazovací součástky s kapalnými krystaly - Část 4-1: Maticové barevné moduly LCD - Základní mezní a charakteristické hodnoty

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč vč. DPH
73400

ČSN EN 60793-1-49/Oprava 1 (359213) - červen 2005

Optická vlákna - Část 1-49: Měřicí metody a zkušební postupy - Diferenciální zpoždění vidů

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Změna byla zrušena k 1. červenci 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
73418

ČSN EN 60793-2-10/změna Z1 (359213) - červen 2005

Optická vlákna - Část 2-10: Výrobní specifikace - Dílčí specifikace pro mnohovidová vlákna kategorie A1

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
73445

ČSN EN 60400 ed. 2/změna A2 (360381) - červen 2005

Objímky pro zářivky a pro startéry

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
73444

ČSN EN 61184/změna A2 (360382) - červen 2005

Bajonetové objímky

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
73447

ČSN EN 60399 ed. 2 (360384) - červen 2005 aktuální vydání

Oblý závit na objímky s kroužkem pro připevnění stínidla

K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 5.09t


460 Kč vč. DPH
73455

ČSN EN 60399/změna Z1 (360384) - červen 2005

Oblý závit na objímky E14 a E27 s kroužkem pro připevnění stínidla

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
73385

ČSN EN 60335-2-2 ed. 2/změna A1 (361045) - červen 2005

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-2: Zvláštní požadavky na vysavače a úklidové spotřebiče vysávající vodu

Změna byla zrušena k 1. únoru 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
73386

ČSN EN 60335-2-30 ed. 2/změna A1 (361045) - červen 2005

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-30: Zvláštní požadavky na topidla pro vytápění místností

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
73321

ČSN EN 60619/změna A2 (361060) - červen 2005

Elektrické spotřebiče pro přípravu potravin. Metody měření funkce

125 Kč vč. DPH
73322

ČSN EN 61817/změna A1 (361060) - červen 2005

Přenosné spotřebiče na vaření, grilování a podobné účely pro domácnost - Metody měření funkce

125 Kč vč. DPH
73279

ČSN EN 60601-2-11/změna A1 (364800) - červen 2005

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-11: Zvláštní požadavky na bezpečnost ozařovačů pro gamaterapii

Změna byla zrušena k 14. dubnu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
73398

ČSN EN 60825-2 ed. 2 (367750) - červen 2005 aktuální vydání

Bezpečnost laserových zařízení - Část 2: Bezpečnost komunikačních systémů s optickými vlákny (OFCS)

K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 10.07t, Z1 9.08t, A2 6.11t


962 Kč vč. DPH
73416

ČSN EN 60825-2/změna Z1 (367750) - červen 2005

Bezpečnost laserových zařízení - Část 2: Bezpečnost komunikačních systémů s optickými vlákny

Změna byla zrušena k 1. září 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
73419

ČSN EN 61603-2/změna A1 (368011) - červen 2005

Přenos zvukových, obrazových a doprovodných signálů infračerveným zářením - Část 2: Přenosové systémy pro širokopásmové zvukové signály a doprovodné signály

Změna obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál změny.

32 Kč vč. DPH
73041

ČSN EN 45510-4-4 (380210) - červen 2005 aktuální vydání

Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 4-4: Pomocná zařízení kotlů - Zařízení k přípravě paliva

340 Kč vč. DPH
73040

ČSN EN 45510-4-5 (380210) - červen 2005 aktuální vydání

Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 4-5: Pomocná zařízení kotlů - Zauhlovací zařízení a zařízení pro skladování volně loženého materiálu

350 Kč vč. DPH
73213

ČSN EN 45510-4-6 (380210) - červen 2005 aktuální vydání

Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 4: Pomocná zařízení kotlů - Oddíl 6: Zařízení pro odsíření kouřových plynů (DeSOₓ)

340 Kč vč. DPH
73454

ČSN EN 10297-1/Oprava 1 (420258) - červen 2005

Bezešvé ocelové trubky kruhového příčného průřezu pro strojírenství a všeobecné technické použití - Technické dodací podmínky - Část 1: Trubky z nelegovaných a legovaných ocelí

20 Kč vč. DPH
73417

ČSN EN 10328 (420446) - červen 2005

Železo a ocel - Stanovení smluvní hloubky prokalení po povrchovém ohřevu

125 Kč vč. DPH
73313

ČSN EN 573-1 (421401) - červen 2005 aktuální vydání

Hliník a slitiny hliníku - Chemické složení a druhy tvářených výrobků - Část 1: Číselné označování

190 Kč vč. DPH
73314

ČSN EN 12258-2 (421403) - červen 2005

Hliník a slitiny hliníku - Termíny a definice - Část 2: Chemický rozbor

350 Kč vč. DPH
72702

ČSN EN ISO 10432 (451210) - červen 2005 aktuální vydání

Naftový a plynárenský průmysl - Zařízení svislého vrtu - Výstroj pojistných ventilů v zemním provedení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč vč. DPH
72879

ČSN EN ISO 17078-1 (451331) - červen 2005

Naftový a plynárenský průmysl - Vrtné a těžební zařízení - Část 1: Postranní kapsy vřeten

K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 9.10t


Norma obsahuje pouze anglický text normy.

740 Kč vč. DPH
72830

ČSN EN ISO 10426-4 (451394) - červen 2005

Naftový a plynárenský průmysl - Cementy a materiály pro cementaci vrtu - Část 4: Příprava a zkoušení vzduchem zpěněných cementových suspenzí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
72708

ČSN EN 14870-2 (451620) - červen 2005

Naftový a plynárenský průmysl - Ohyby zhotovené pomocí indukčního tepla, tvarovky a příruby pro přepravní plynovody - Část 2: Tvarovky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč vč. DPH
73275

ČSN EN 12965/změna A1 (470210) - červen 2005

Zemědělské a lesnické stroje a traktory - Kloubové hřídele a jejich ochranné kryty - Bezpečnost

Změna byla zrušena k 1. březnu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
72322

ČSN CEN/TS 13810-2 (492139) - červen 2005

Desky na bázi dřeva - Plovoucí podlahy - Část 2: Metody zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
73255

ČSN EN ISO 11290-1/změna A1 (560093) - červen 2005

Mikrobiologie potravin a krmiv - Horizontální metoda průkazu a stanovení počtu Listeria monocytogenes - Část 1: Metoda průkazu

Změna byla zrušena k 1. lednu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
73256

ČSN EN ISO 11290-2/změna A1 (560093) - červen 2005

Mikrobiologie potravin a krmiv - Horizontální metoda průkazu a stanovení počtu Listeria monocytogenes - Část 2: Metoda stanovení počtu

Změna byla zrušena k 1. lednu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
73181

ČSN 63 1001 (631001) - červen 2005

Pneumatiky - Termíny a definice

770 Kč vč. DPH
72456

ČSN EN 14291 (633004) - červen 2005

Pěnotvorný roztok pro detekci úniku plynu v instalacích

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč vč. DPH
73225

ČSN EN 1565-1 (643175) - červen 2005 aktuální vydání

Plastové potrubní odpadní systémy (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř budov - Směsi kopolymerů styrenu (SAN+PVC) - Část 1: Požadavky na trubky, tvarovky a systém

350 Kč vč. DPH
73268

ČSN EN 13130-5 (647115) - červen 2005 aktuální vydání

Materiály a předměty ve styku s potravinami - Složky plastů podléhající omezením - Část 5: Stanovení vinylidenchloridu v simulantech potravin

230 Kč vč. DPH
73269

ČSN EN 13130-6 (647115) - červen 2005 aktuální vydání

Materiály a předměty ve styku s potravinami - Složky plastů podléhající omezením - Část 6: Stanovení vinylidenchloridu v plastech

230 Kč vč. DPH
73270

ČSN EN 13130-7 (647115) - červen 2005 aktuální vydání

Materiály a předměty ve styku s potravinami - Složky plastů podléhající omezením - Část 7: Stanovení monoethylenglykolu a diethylenglykolu v simulantech potravin

230 Kč vč. DPH
73271

ČSN EN 13130-8 (647115) - červen 2005 aktuální vydání

Materiály a předměty ve styku s potravinami - Složky plastů podléhající omezením - Část 8: Stanovení isokyanátů v plastech

340 Kč vč. DPH
72446

ČSN EN 14258 (668587) - červen 2005

Konstrukční lepidla - Mechanické chování slepů po krátkodobém a dlouhodobém vystavení určené teplotě

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč vč. DPH
72709

ČSN EN 13121-4 (698921) - červen 2005

Nadzemní sklolaminátové nádrže a nádoby - Část 4: Dodávání, instalování a údržba

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
73319

ČSN EN 1748-1-2 (701020) - červen 2005

Sklo ve stavebnictví - Zvláštní základní výrobky - Borosilikátová skla - Část 1-2: Hodnocení shody/Výrobková norma

350 Kč vč. DPH
73320

ČSN EN 1748-2-2 (701020) - červen 2005

Sklo ve stavebnictví - Zvláštní základní výrobky - Sklokeramika - Část 2-2: Hodnocení shody/Výrobková norma

350 Kč vč. DPH
73457

ČSN EN 12150-1/Oprava 1 (701570) - červen 2005

Sklo ve stavebnictví - Tepelně tvrzené sodnovápenatokřemičité bezpečnostní sklo - Část 1: Definice a popis

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
73276

ČSN EN ISO 22476-2 (721004) - červen 2005 aktuální vydání

Geotechnický průzkum a zkoušení - Terénní zkoušky - Část 2: Dynamická penetrační zkouška

K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 5.12t


475 Kč vč. DPH
73277

ČSN EN ISO 22476-3 (721004) - červen 2005 aktuální vydání

Geotechnický průzkum a zkoušení - Terénní zkoušky - Část 3: Standardní penetrační zkouška

K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 5.12t


355 Kč vč. DPH
73436

ČSN EN 933-5/změna A1 (721193) - červen 2005

Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 5: Stanovení podílu drcených zrn v hrubém kamenivu

65 Kč vč. DPH
73458

ČSN 72 1820/změna Z1 (721820) - červen 2005

Obkladové a dlažební desky z přírodního stavebního kamene

Změna byla zrušena k 1. září 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
73289

ČSN EN 13165/změna A2 (727204) - červen 2005

Tepelně izolační výrobky pro stavebnictví - Průmyslově vyráběné výrobky z tvrdé polyuretanové pěny (PUR) - Specifikace

Změna byla zrušena k 1. září 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
72875

ČSN EN 821-3 (727535) - červen 2005

Speciální technická keramika - Monolitická keramika - Termofyzikální vlastnosti - Část 3: Stanovení měrné tepelné kapacity

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
72773

ČSN EN 1991-1-3 (730035) - červen 2005 aktuální vydání

Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-3: Obecná zatížení - Zatížení sněhem

K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 10.06t, Z2 2.10t, Oprava 1 2.10t, Z3 3.10t, Z4 4.12t, Z5 6.13t, A1 6.16t


1 521 Kč vč. DPH
73337

ČSN EN 14366 (730537) - červen 2005

Laboratorní měření hluku z instalací pro odpadní vody

230 Kč vč. DPH
72308

ČSN 73 0540-1 (730540) - červen 2005 aktuální vydání

Tepelná ochrana budov - Část 1: Terminologie

570 Kč vč. DPH
72542

ČSN 73 0540-4 (730540) - červen 2005 aktuální vydání

Tepelná ochrana budov - Část 4: Výpočtové metody

550 Kč vč. DPH
73215

ČSN EN 13501-1/změna Z1 (730860) - červen 2005

Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň

Změna byla zrušena k 1. září 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
73503

ČSN EN 40-2 (732092) - červen 2005

Osvětlovací stožáry - Část 2: Obecné požadavky a rozměry

340 Kč vč. DPH
73273

ČSN EN 12614 (732149) - červen 2005

Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Stanovení teploty skelného přechodu polymerů

190 Kč vč. DPH
73019

ČSN EN 13216-1 (734210) - červen 2005

Komíny - Metody zkoušení systémových komínů - Část 1: Všeobecné zkušební metody

K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 9.19t


Norma bude zrušena k 31. lednu 2021 (zobrazit náhrady).

582 Kč vč. DPH
73242

ČSN EN 13880-5 (736182) - červen 2005 aktuální vydání

Zálivky za horka - Část 5: Zkušební metoda pro stanovení odolnosti proti tečení

125 Kč vč. DPH
72472

ČSN EN 1337-2 (736270) - červen 2005 aktuální vydání

Stavební ložiska - Část 2: Kluzné prvky

570 Kč vč. DPH
72473

ČSN EN 1337-4 (736270) - červen 2005 aktuální vydání

Stavební ložiska - Část 4: Válcová ložiska

K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 9.07t


370 Kč vč. DPH
72474

ČSN EN 1337-6 (736270) - červen 2005 aktuální vydání

Stavební ložiska - Část 6: Vahadlová ložiska

350 Kč vč. DPH
72475

ČSN EN 1337-7 (736270) - červen 2005 aktuální vydání

Stavební ložiska - Část 7: PTFE kalotová a PTFE cylindrická ložiska

340 Kč vč. DPH
73326

ČSN 73 9001/změna Z1 (739001) - červen 2005

Stálé tlakově odolné úkryty civilní obrany

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
72638

ČSN EN 14716 (744520) - červen 2005

Napínané podhledy - Požadavky a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč vč. DPH
73434

ČSN EN 14024 (746036) - červen 2005

Kovové profily s přerušením tepelného mostu - Mechanické funkční vlastnosti - Požadavky, posouzení výpočtem a zkouškami

340 Kč vč. DPH
73020

ČSN EN 14457 (756305) - červen 2005 aktuální vydání

Všeobecné požadavky na stavební dílce pro bezvýkopové technologie stok a kanalizačních přípojek

230 Kč vč. DPH
73026

ČSN 77 0150-2 (770150) - červen 2005

Obaly - Požadavky na měření a ověřování čtyř těžkých kovů a jiných nebezpečných látek přítomných v obalech a jejich uvolňování do životního prostředí - Část 2: Požadavky na měření a ověřování nebezpečných látek v obalech a jejich uvolňování do životního prostředí

340 Kč vč. DPH
73244

ČSN EN ISO 9100-1 (771025) - červen 2005

Obalové sklo - Nožové ústí sklenic pro vakuum - Část 1: Všeobecně

125 Kč vč. DPH
73250

ČSN EN ISO 9100-10 (771025) - červen 2005

Obalové sklo - Nožové ústí sklenic pro vakuum - Část 10: 77 normální

190 Kč vč. DPH
73251

ČSN EN ISO 9100-11 (771025) - červen 2005

Obalové sklo - Nožové ústí sklenic pro vakuum - Část 11: 82 normální

190 Kč vč. DPH
73252

ČSN EN ISO 9100-12 (771025) - červen 2005

Obalové sklo - Nožové ústí sklenic pro vakuum - Část 12: 89 normální

190 Kč vč. DPH
73253

ČSN EN ISO 9100-13 (771025) - červen 2005

Obalové sklo - Nožové ústí sklenic pro vakuum - Část 13: 100 normální

190 Kč vč. DPH
73254

ČSN EN ISO 9100-14 (771025) - červen 2005

Obalové sklo - Nožové ústí sklenic pro vakuum - Část 14: 110 normální

K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 2.10t


210 Kč vč. DPH
73245

ČSN EN ISO 9100-5 (771025) - červen 2005

Obalové sklo - Nožové ústí sklenic pro vakuum - Část 5: 43 a 48 normální

190 Kč vč. DPH
73246

ČSN EN ISO 9100-6 (771025) - červen 2005

Obalové sklo - Nožové ústí sklenic pro vakuum - Část 6: 53 a 58 normální

190 Kč vč. DPH
73247

ČSN EN ISO 9100-7 (771025) - červen 2005

Obalové sklo - Nožové ústí sklenic pro vakuum - Část 7: 58 vysoké

190 Kč vč. DPH
73248

ČSN EN ISO 9100-8 (771025) - červen 2005

Obalové sklo - Nožové ústí sklenic pro vakuum - Část 8: 63, 66 a 70 normální

190 Kč vč. DPH
73249

ČSN EN ISO 9100-9 (771025) - červen 2005

Obalové sklo - Nožové ústí sklenic pro vakuum - Část 9: 63, 66 a 70 vysoké

190 Kč vč. DPH
72642

ČSN EN ISO 20864 (795241) - červen 2005

Obuv - Zkoušení opatků a tužinek - Mechanické charakteristiky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
72641

ČSN EN ISO 22774 (795242) - červen 2005

Obuv - Zkoušení drobných součástí: šněrovadla - Odolnost proti odírání

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
72882

ČSN EN ISO 22775 (795243) - červen 2005

Obuv - Zkoušení drobných součástí: Kovové součásti - Odolnost proti korozi

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč vč. DPH
72884

ČSN EN ISO 22776 (795244) - červen 2005

Obuv - Zkoušení drobných součástí: Stuhové uzávěry - Pevnost ve smyku před a po opakovaném uzavírání

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
72883

ČSN EN ISO 22777 (795245) - červen 2005

Obuv - Zkoušení drobných součástí: Stuhové uzávěry - Pevnost v odlupování před a po opakovaném uzavírání

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
73218

ČSN EN 930/změna A1 (798000) - červen 2005

Stroje pro výrobu obuvi, zboží z přírodních a syntetických usní - Drásací, brousicí, lešticí a ořezávací stroje - Bezpečnostní požadavky

Změna byla zrušena k 1. květnu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
73216

ČSN EN 931/změna A1 (798001) - červen 2005

Stroje pro výrobu obuvi - Napínací stroje - Bezpečnostní požadavky

Změna byla zrušena k 1. květnu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
73217

ČSN EN 12653/změna A1 (798004) - červen 2005

Stroje pro výrobu obuvi z usní a syntetických usní - Hřebíkovací stroje - Bezpečnostní požadavky

Změna byla zrušena k 1. květnu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
73315

ČSN EN 14362-1/Oprava 1 (800874) - červen 2005

Textilie - Metody pro zjišťování určitých aromatických aminů odvozených od azobarviv - Část 1: Zjišťování použití určitých azobarviv stanovitelných bez extrakce

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
73312

ČSN EN 14362-2/Oprava 1 (800874) - červen 2005

Textilie - Metody pro zjišťování určitých aromatických aminů odvozených od azobarviv - Část 2: Zjišťování použití určitých azobarviv stanovitelných extrahováním vláken

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
72876

ČSN EN ISO 20645 (800885) - červen 2005

Plošné textilie - Zjišťování antibakteriální aktivity - Zkouška šíření agarovou destičkou

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
73399

ČSN EN 13719/Oprava 1 (806163) - červen 2005

Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Zjišťování dlouhodobé ochranné účinnosti geotextilií v kontaktu s geosynthetickými zábranami

Změna byla zrušena k 1. červenci 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
72878

ČSN EN 13738 (806176) - červen 2005

Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Zjišťování odolnosti proti vytažení ze zeminy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
72771

ČSN EN ISO 1181 (808630) - červen 2005

Textilní lana - Manilské konopí a sisal - 3, 4 a 8 pramenná lana

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
72766

ČSN EN ISO 1969 (808632) - červen 2005

Textilní lana - Polyethylen - 3 a 4 pramenná lana

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
73258

ČSN 83 2700 (832700) - červen 2005

Ochranné oděvy - Slovník

945 Kč vč. DPH
73465

ČSN EN ISO 15537 (833509) - červen 2005

Zásady výběru osob pro zkoušení průmyslových výrobků a návrhů z antropometrických hledisek

230 Kč vč. DPH
73433

ČSN P CEN/TS 14507-2 (852113) - červen 2005

Systémy pro inhalaci oxidu dusnatého - Část 2: Systémy napájení

230 Kč vč. DPH
72725

ČSN EN 61223-3-5 (854012) - červen 2005

Hodnocení a provozní zkoušky při zpracování zdravotnických zobrazení - Část 3-5: Přejímací zkoušky - Zobrazovací vlastnosti rentgenových zařízení pro výpočetní tomografii

K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 7.07t


370 Kč vč. DPH
72657

ČSN EN ISO 6360-2 (856032) - červen 2005

Stomatologie - systém číselného kódování rotačních nástrojů - Část 2: Tvary

K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 5.12t


Norma obsahuje pouze anglický text normy.

910 Kč vč. DPH
72656

ČSN EN ISO 7711-3 (856036) - červen 2005 aktuální vydání

Stomatologie - Diamantové rotační nástroje - Část 3: Velikost zrna, označování a barevný kód

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
72605

ČSN ETSI EN 300 225 V1.4.1 (875020) - červen 2005

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Technické vlastnosti a metody měření přenosných radiotelefonních přístrojů VKV pro záchranná plavidla

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.
72887

ČSN ETSI EN 300 395-1 V1.2.1 (875062) - červen 2005

Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlasový kodek pro provoz kanálů plnou rychlostí - Část 1: Všeobecný popis hovorových funkcí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.
72888

ČSN ETSI EN 300 395-2 V1.3.1 (875062) - červen 2005

Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlasový kodek pro provoz kanálů plnou rychlostí - Část 2: Kodek TETRA

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.
72889

ČSN ETSI EN 300 395-3 V1.2.1 (875062) - červen 2005

Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlasový kodek pro provoz kanálů plnou rychlostí - Část 3: Zvláštní provozní vlastnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.
72606

ČSN ETSI EN 300 396-3 V1.2.1 (875086) - červen 2005

Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Technické požadavky na provoz v přímém módu (DMO) - Část 3: Protokol rádiového rozhraní (AI) z pohyblivé stanice do pohyblivé stanice (MS-MS)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.
72849

ČSN ETSI EN 301 908-7 V2.2.2 (875111) - červen 2005

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Základnové stanice (BS), opakovače a uživatelská zařízení (UE) buňkových sítí IMT-2000 třetí generace - Část 7: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT-2000, CDMA TDD (UTRA TDD) (BS)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.