ČSN EN 60669-2-1 ed. 3 (354106)

Spínače pro domovní a podobné pevné elektrické instalace - Část 2-1: Zvláštní požadavky - Elektronické spínače

ČSN EN 60669-2-1 ed. 3 Spínače pro domovní a podobné pevné elektrické instalace - Část 2-1: Zvláštní požadavky - Elektronické spínače
7 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 787 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání
Pozor, tato norma bude zrušena k 12. 7. 2025. Doporučujeme zakoupit její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma platí pro elektronické spínače a pro přidružené elektronické jednotky dálkového ovládání pro domovní a podobné pevné elektrické instalace, vnitřní nebo vnější.
Platí pro elektronické spínače pouze pro střídavý proud, pro provoz světelných obvodů a regulaci jasu svítidel (stmívače), i pro regulaci otáček motorů (např. těch, které se používají ve ventilátorech) a pro jiné účely (např. topná řídicí zařízení), se jmenovitým napětím do 250 V a jmenovitým proudem do 16 A.
Výše uvedený provoz a regulace jsou prováděny osobou prostřednictvím ovládacího členu, snímacího povrchu nebo snímací jednotky dotykem, přiblížením, otočením, optickým, akustickým, tepelným nebo jakýmkoliv jiným působením.
Tato norma platí rovněž pro elektronické spínače, jejichž provoz nebo řízení jsou uskutečňovány fyzikálními prostředky, např. světlem, rychlostí větru, přítomností osob atd.
Tato norma platí rovněž pro krabice pro elektronické spínače, s výjimkou montážních krabic pro zapuštěné elektronické spínače. Elektronické spínače odpovídající této normě jsou vhodné pro používání při teplotě okolí, která normálně nepřesahuje 25 °C, občas však dosahuje 35 °C.

Označení ČSN EN 60669-2-1 ed. 3 (354106)
Katalogové číslo 73261
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 6. 2005
Datum účinnosti 1. 7. 2005
Jazyk čeština
Počet stran 48 stran formátu A4
EAN kód 8590963732619
Změny a opravy Oprava 1 6.08t, A1 4.10t, A12 3.11t, Z1 3.23t
Norma je platná do 12. 7. 2025
a bude nahrazena ČSN EN IEC 60669-2-1 ed. 4 (354106)
Tato norma nahradila ČSN EN 60669-2-1 ed. 2 (354106) z května 2001
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 60669-1 ed. 3 (354106)
Spínače pro domovní a podobné pevné elektrické instalace - Část 1: Obecné požadavky

ČSN EN 60669-2-2 ed. 2 (354106)
Spínače pro domovní a podobné pevné elektrické instalace - Část 2-2: Zvláštní požadavky - Spínače s elektromagnetickým dálkovým ovládáním (RCS)

ČSN EN 60669-2-3 ed. 2 (354106)
Spínače pro domovní a podobné pevné elektrické instalace - Část 2-3: Zvláštní požadavky - Spínače s časovým zpožděním (TDS)

ČSN EN 60669-2-4 (354106)
Spínače pro domovní a podobné pevné elektrické instalace - Část 2-4: Zvláštní požadavky - Izolační spínače

ČSN EN 60669-2-5 (354106)
Spínače pro domovní a podobné pevné elektrické instalace - Část 2-5: Zvláštní požadavky - Spínače a související příslušenství pro použití v elektronických systémech pro byty a budovy (HBES)

ČSN EN 60669-2-6 (354106)
Spínače pro domovní a podobné pevné elektrické instalace - Část 2-6: Zvláštní požadavky - Protipožární spínače pro vnější a vnitřní reklamy a svítidla

ČSN EN IEC 60669-2-1 ed. 4 (354106)
Spínače pro domovní a podobné pevné elektrické instalace - Část 2-1: Zvláštní požadavky - Elektronická řídicí zařízení

foo