Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor
ČSN EN 12766-3 Ropné výrobky a upotřebené oleje - Stanovení PCB a příbuzných sloučenin - Část 3: Stanovení a kvantifikace obsahu polychlorovaných terfenylů (PCT) a polychlorovaných benzyltoluenů (PCBT) plynovou chromatografií (GC) použitím detektoru elektronového záchytu (ECD)

5 stran
(kliknutím zvětšíte)

ČSN EN 12766-3 (656205) Aktuální vydání

Ropné výrobky a upotřebené oleje - Stanovení PCB a příbuzných sloučenin - Část 3: Stanovení a kvantifikace obsahu polychlorovaných terfenylů (PCT) a polychlorovaných benzyltoluenů (PCBT) plynovou chromatografií (GC) použitím detektoru elektronového záchytu (ECD)

Objednat


Cena: 360 Kč
včetně 10 % DPH
ks

Zobrazit všechny normy ze třídy 6562 Zkušební metody pro ropné oleje

Norma je v klasifikaci ICS zařazena do těchto skupin:

Anotace obsahu normy

Norma je českou verzí evropské normy EN 12766-3:2004. Norma popisuje metodu zkoušení pro stanovení polychlorovaných terfenylů (PCT) a polychlorovaných benzyltoluenů (PCBT) v ropných výrobcích a příbuzných materiálech popsaným separačním postupem plynové chromatografie. Následující separace plynovou chromatografií a kvantifikační postupy jsou popsány pro PCT Aroclor 5442, PCT Aroclor 5460 a PCBT (Ugilec 141). Metoda se používá pro nové, upotřebené a zpracované (např. dechlorované) ropné výrobky včetně syntetických mazacích olejů, pro ropné výrobky a syntetické mazací oleje vhodně regenerované z jiných materiálů (např. z odpadů) a pro směsi rostlinných olejů. V normě jsou uvedeny odkazy na EN normy. Dále je tam uvedena příprava standardních roztoků, provozní podmínky plynového chromatografu, kalibrace, stanovení experimentální relativních faktorů odezvy pro PCT a PCBT a výpočet obsahu PCT a PCBT, shodnost a protokol o zkoušce. V příloze jsou chromatogramy zkušebních směsí Ugilec 141 a Aroclor 5442, 5460 a tabulky jejich píků včetně ERRT.

Označení ČSN EN 12766-3 (656205)
Katalogové číslo 74166
Cena 340 Kč vč. DPH
Datum schválení 1. 10. 2005
Datum účinnosti 1. 11. 2005
Jazyk čeština
Počet stran 24 stran formátu A4
EAN kód 8590963741666
Změny a opravy Oprava 1 7.07t
Tato norma nahradila ČSN EN 12766-3 (656205) z června 2005
Náhled normy zobrazit náhled obsahu normy
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Náhled obsahu normy

Další příbuzné normy

ČSN EN 12766-1 (656205)
Ropné výrobky a upotřebené oleje - Stanovení PCB a příbuzných výrobků - Část 1: Separace a stanovení vybraných PCB kongenerů plynovou chromatografií (GC) použitím detektoru elektronového záchytu (ECD)

ČSN EN 12766-2 (656205)
Ropné výrobky a upotřebené oleje - Stanovení PCB a příbuzných sloučenin - Část 2: Výpočet obsahu polychlorovaného bifenylu (PCB)