ČSN EN 12766-2 (656205) Aktuální vydání

Ropné výrobky a upotřebené oleje - Stanovení PCB a příbuzných sloučenin - Část 2: Výpočet obsahu polychlorovaného bifenylu (PCB)

ČSN EN 12766-2 Ropné výrobky a upotřebené oleje - Stanovení PCB a příbuzných sloučenin - Část 2: Výpočet obsahu polychlorovaného bifenylu (PCB)
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 340 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma je českou verzí evropské normy EN 12766-2:2001. Uvádí dva postupy výpočtu ("metodu A" a "metodu B") obsahu PCB. Metoda se používá pro nové, upotřebené a upravené (např. dechlorované) ropné výrobky včetně syntetických mazacích olejů , směsí rostlinných olejů a oleje vhodně regenerované z jiných materiálů, např. z odpadů. V normě jsou uvedeny odkazy na EN normy. Dále je tam uveden výpočet hodnot přesnosti, shodnost a zkušební protokol. V příloze je chromatogram zkušební směsi a tabulky se seznamem kongenerů, retenčních časů a relativních faktorů odezvy a také eluční pořadí PCB kongenerů.

Označení ČSN EN 12766-2 (656205)
Katalogové číslo 74049
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 9. 2005
Datum účinnosti 1. 10. 2005
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8590963740492
Tato norma nahradila ČSN EN 12766-2 (656205) z února 2002
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 12766-1 (656205)
Ropné výrobky a upotřebené oleje - Stanovení PCB a příbuzných výrobků - Část 1: Separace a stanovení vybraných PCB kongenerů plynovou chromatografií (GC) použitím detektoru elektronového záchytu (ECD)

ČSN EN 12766-3 (656205)
Ropné výrobky a upotřebené oleje - Stanovení PCB a příbuzných sloučenin - Část 3: Stanovení a kvantifikace obsahu polychlorovaných terfenylů (PCT) a polychlorovaných benzyltoluenů (PCBT) plynovou chromatografií (GC) použitím detektoru elektronového záchytu (ECD)