ČSN EN 61223-3-5 (854012)

Hodnocení a provozní zkoušky při zpracování zdravotnických zobrazení - Část 3-5: Přejímací zkoušky - Zobrazovací vlastnosti rentgenových zařízení pro výpočetní tomografii

ČSN EN 61223-3-5 Hodnocení a provozní zkoušky při zpracování zdravotnických zobrazení - Část 3-5: Přejímací zkoušky - Zobrazovací vlastnosti rentgenových zařízení pro výpočetní tomografii
6 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 402 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání
Pozor, tato norma bude zrušena k 21. 10. 2022. Doporučujeme zakoupit její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je součástí souboru IEC 61223, který zavádí metody přejímacích zkoušek a zkoušek stálosti zdravotnických diagnostických rentgenových zařízení. Přejímací zkoušky se provádějí po instalaci nového přístroje, nebo po větších modifikacích již používaného přístroje. Pro zachování stejnorodosti této normy IEC s dalšími dvěma normami IEC týkajícími se CT skenerů jsou použitelné měřicí metody a terminologie převzaty z normy bezpečnosti pro CT IEC 60601-2-44, a z normy pro zkoušky stálosti IEC 61223-2-6. Tato část IEC 61223 platí pro ty části CT skenerů, které ovlivňují jakost obrazu, dávku pacientovi a nastavení polohy. Norma definuje metody zkoušení těchto základních parametrů a hodnotí shodu s jejich tolerancemi, specifikovanými v průvodní dokumentaci. Tyto metody jsou založeny převážně na využití zkušebních přístrojů a na neinvazivních měřeních, prováděných během instalace nebo po jejím dokončení. V úvahu se neberou hlediska mechanické a elektrické bezpečnosti a hlediska mechanických, elektrických a softwarových vlastností, pokud nejsou pro provedení zkoušek stálosti významná a neovlivňují přímo jakost obrazu, dávku pacientovi a nastavení polohy.

Označení ČSN EN 61223-3-5 (854012)
Katalogové číslo 72725
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 6. 2005
Datum účinnosti 1. 7. 2005
Jazyk čeština
Počet stran 32 stran formátu A4
EAN kód 8590963727257
Změny a opravy Oprava 1 7.07t, Z1 5.20t
Norma je platná do 21. 10. 2022
a bude nahrazena ČSN EN IEC 61223-3-5 ed. 2 (854012)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 61223-2-4 (854012)
Hodnocení a provozní zkoušky při zpracování lékařských obrazových informací - Část 2-4: Zkoušky stálosti - Kamery pro trvalý záznam

ČSN EN 61223-2-5 (854012)
Hodnocení a provozní zkoušky při zpracování lékařských obrazových informací - Část 2-5: Zkoušky stálosti - Obrazové displeje

ČSN EN 61223-2-6 ed. 2 (854012)
Hodnocení a provozní zkoušky při zpracování lékařských obrazových informací - Část 2-6: Zkoušky stálosti - Zobrazovací vlastnosti rentgenových zařízení pro výpočetní tomografii

ČSN EN 61223-3-2 ed. 2 (854012)
Hodnocení a provozní zkoušky lékařských obrazových informací - Část 3-2: Přejímací zkoušky - Zobrazovací proces u mamografických rentgenových zařízení

ČSN EN 61223-3-3 (854012)
Hodnocení a provozní zkoušky lékařských obrazových informací - Část 3-3: Přejímací zkoušky - Zobrazovací proces u rentgenových zařízení pro digitální substrakční angiografii (DSA)

ČSN EN 61223-3-4 (854012)
Hodnocení a provozní zkoušky lékařských obrazových informací - Část 3-4: Přejímací zkoušky - Zobrazovací proces u stomatologických rentgenových zařízení

ČSN EN IEC 61223-3-5 ed. 2 (854012)
Hodnocení a provozní zkoušky při zpracování zdravotnických zobrazení - Část 3-5: Přejímací zkoušky a zkoušky stálosti - Zobrazovací vlastnosti rentgenových zařízení pro výpočetní tomografii

ČSN EN IEC 61223-3-6 (854012)
Hodnocení a provozní zkoušky lékařských obrazových informací - Část 3-6: Přejímací zkoušky a zkoušky stálosti - Zobrazovací proces u mamografických rentgenových zařízení v režimu mamografické tomosyntézy