ČSN EN 62282-2 ed. 2 (336000) Zrušená norma

Technologie palivových článků - Část 2: Moduly palivových článků

ČSN EN 62282-2 ed. 2 Technologie palivových článků - Část 2: Moduly palivových článků
6 stran
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma stanoví minimální požadavky na bezpečnost a funkčnost modulů palivových článků a platí pro moduly palivových článků s dále uvedenými chemickými elektrolyty:
- alkalické;
- polymerové elektrolyty (včetně přímých methanolových palivových článků) ;
- kyselinou fosforečnou;
- tekuté uhličitany;
- pevné oxidy;
- vodní roztoky solí.
Moduly palivových článků mohou být dodávány s nebo bez krytu a mohou pracovat při významné úrovni tlaku nebo téměř při tlaku okolí.
Norma se zabývá podmínkami, které mohou vytvářet nebezpečí pro osoby a způsobit poškození v okolí modulů palivových článků. Ochrana proti vnitřnímu poškození modulů palivových článků není v této normě zahrnuta, pokud tato nebezpečí nevedou k nebezpečí mimo modulu.
Tyto požadavky mohou být nahrazeny jinými normami pro zařízení obsahující moduly palivových článků, podle požadavků pro dané aplikace.
Tato norma neplatí pro aplikace na motorových vozidlech.
Účelem této normy není omezit nebo bránit technologickému pokroku. Aplikace, které používají materiály nebo mají konstrukci odlišnou od detailních požadavků, uvedených v této normě, mohou být přezkoumány a přezkoušeny v rámci záměrů těchto požadavků a pokud se dojde k závěru, že jsou v podstatě rovnocenné, mohou se považovat za vyhovující této normě.
Moduly palivových článků jsou části finálních výrobků. Tyto výrobky vyžadují hodnocení podle odpovídajících bezpečnostních požadavků pro konečný produkt.
Norma platí pouze po DC výstup z modulu palivového článku.
Norma neplatí pro zařízení vně rozhraní, jak je uvedeno na obrázku 1.
Norma nezahrnuje skladování a dodávku paliva a okysličovadla do modulu palivového článku.

Označení ČSN EN 62282-2 ed. 2 (336000)
Katalogové číslo 92002
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 12. 2012
Datum účinnosti 1. 1. 2013
Jazyk čeština
Počet stran 36 stran formátu A4
EAN kód 8590963920023
Změny a opravy Z1 12.20t
Norma byla zrušena k 11. 6. 2023
a nahrazena ČSN EN IEC 62282-2-100 (336000)
Tato norma nahradila ČSN EN 62282-2 (336000) z června 2005
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 62282-3-200 ed. 2 (336000)
Technologie palivových článků - Část 3-200: Stabilní napájecí systémy na palivové články - Metody funkčních zkoušek

ČSN EN 62282-3-201 ed. 2 (336000)
Technologie palivových článků - Část 3-201: Stabilní napájecí zdroje na palivové články - Metody funkčních zkoušek pro malé napájecí systémy na palivové články

ČSN EN 62282-3-300 (336000)
Technologie palivových článků - Část 3-300: Stabilní napájecí systémy na palivové články - Instalace

ČSN EN 62282-4-101 (336000)
Technologie palivových článků - Část 4-101: Napájecí systémy na palivové články pro pohon vozidel jiných než silničních a pomocné hnací jednotky (APU) - Bezpečnost elektricky poháněných motorových vozíků

ČSN EN 62282-4-102 (336000)
Technologie palivových článků - Část 4-102: Napájecí systémy na palivové články pro průmyslové elektrické vozíky - Zkušební metody pro funkční vlastnosti

ČSN EN 62282-6-100 (336000)
Technologie palivových článků - Část 6-100: Miniaturní napájecí zdroje na palivové články - Bezpečnost

ČSN EN 62282-6-200 ed. 3 (336000)
Technologie palivových článků - Část 6-200: Miniaturní napájecí zdroje na palivové články - Metody funkčních zkoušek

ČSN EN 62282-6-300 ed. 2 (336000)
Technologie palivových článků - Část 6-300: Miniaturní napájecí zdroje na palivové články - Zaměnitelnost palivových zásobníků

ČSN EN IEC 62282-2-100 (336000)
Technologie palivových článků - Část 2-100: Moduly palivových článků - Bezpečnost

ČSN EN IEC 62282-3-100 ed. 2 (336000)
Technologie palivových článků - Část 3-100: Stabilní napájecí systémy na palivové články - Bezpečnost

ČSN EN IEC 62282-4-101 ed. 2 (336000)
Technologie palivových článků - Část 4-101: Napájecí systémy na palivové články pro elektricky poháněné průmyslové vozíky - Bezpečnost

ČSN EN IEC 62282-4-102 ed. 2 (336000)
Technologie palivových článků - Část 4-102: Napájecí systémy na palivové články pro průmyslové elektrické vozíky - Zkušební metody pro funkční vlastnosti

ČSN EN IEC 62282-4-202 (336000)
Technologie palivových článků - Část 4-202: Napájecí systémy na palivové články pro pohon a pomocné výkonné jednotky - Bezpilotní letadla - Zkušební metody pro funkční vlastnosti

ČSN EN IEC 62282-4-600 (336000)
Technologie palivových článků - Část 4-600: Napájecí systémy na palivové články pro pohon vozidel jiných než silničních a pomocné hnací jednotky (APU) - Metody funkčních zkoušek hybridních systémů palivových článků/baterií pro bagry

ČSN EN IEC 62282-5-100 (336000)
Technologie palivových článků - Část 5-100: Přemístitelné napájecí systémy na palivové články - Bezpečnost

ČSN EN IEC 62282-6-400 (336000)
Technologie palivových článků - Část 6-400: Miniaturní napájecí zdroje na palivové články - Zaměnitelnost napájecích systémů a s tím souvisejících dat

ČSN EN IEC 62282-7-2 (336000)
Technologie palivových článků - Část 7-2: Zkušební metody - Funkční zkoušky pro jednotlivé články a svazky článků s tuhým oxidem (SOFC)

ČSN EN IEC 62282-8-101 (336000)
Technologie palivových článků - Část 8-101: Systémy pro ukládání energie využívající moduly palivových článků v reverzním režimu - Zkušební postupy pro ověření funkčnosti jednotlivých článků a svazků na bázi tuhých oxidů včetně reverzního provozu

ČSN EN IEC 62282-8-102 (336000)
Technologie palivových článků - Část 8-102: Systémy pro ukládání energie využívající moduly palivových článků v reverzním režimu - Zkušební postupy pro ověření funkčnosti jednotlivých článků a svazků s protonovou propustnou membránou, včetně reverzního provozu

ČSN EN IEC 62282-8-201 (336000)
Technologie palivových článků - Část 8-201: Systémy pro ukládání energie využívající moduly palivových článků v reverzním režimu - Zkušební postupy pro ověření funkčnosti dodávky ze systému (ukládání energie) do napájecího systému

ČSN EN IEC 62282-8-301 (336000)
Technologie palivových článků - Část 8-301: Systémy pro ukládání energie využívající moduly palivových článků v reverzním režimu - Ukládání do methanových energetických systémů založených na bázi tuhých oxidů včetně reverzního provozu - Zkušební postupy pro ověření funkčnosti

foo