ČSN (normy i změny) z května 2003

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN ISO 5127 (010162) - květen 2003

Informace a dokumentace - Slovník

990 Kč

ČSN ISO 14015 (010915) - květen 2003

Environmentální management - Environmentální posuzování míst a organizací (EPMO)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 9.10t

382 Kč

ČSN ISO 13373-1 (011440) - květen 2003

Monitorování stavu a diagnostika strojů - Monitorování stavu vibrací - Část 1: Obecné postupy

550 Kč

ČSN ISO 8579-1 (014660) - květen 2003

Přejímací předpis pro převodové jednotky - Část 1: Zkušební předpis pro zvuk šířený vzduchem

550 Kč

05 Svařování, pájení, řezání kovů a plastů

ČSN EN 12814-5 (056820) - květen 2003 aktuální vydání

Zkoušení svařovaných spojů polotovarů z termoplastů - Část 5: Makroskopická zkouška

125 Kč

ČSN EN 12814-8 (056820) - květen 2003 aktuální vydání

Zkoušení svarových spojů polotovarů z termoplastů - Část 8: Požadavky

230 Kč

06 Topení, průmyslové pece, vařidla a topidla

ČSN EN 419-1/změna A3 (060218) - květen 2003

Závěsné zářiče na plynná paliva s hořákem bez ventilátoru pro všeobecné použití vyjma domácností - Část 1: Požadavky na bezpečnost

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

07 Kotle

ČSN EN 12952-8 (077604) - květen 2003

Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 8: Požadavky na spalovací zařízení kotlů na plynná a kapalná paliva

340 Kč

ČSN EN 13293 (078523) - květen 2003

Lahve na přepravu plynů - Technické podmínky pro navrhování a konstrukci znovuplnitelných bezešvých lahví na plyny z normalizačně žíhaných uhlíko-manganových ocelí s vodním objemem do 0,5 litru včetně pro stlačené, zkapalněné a pod tlakem rozpuštěné plyny a do 1 litru včetně pro oxid uhličitý

440 Kč

13 Armatury a potrubí

ČSN EN 13564-1 (136370) - květen 2003

Zpětné armatury pro vnitřní kanalizaci - Část 1: Požadavky

230 Kč

19 Optické přístroje, zařízení pro kinematografii a reprografii

ČSN EN ISO 13696 (190004) - květen 2003

Optika a optické přístroje - Zkušební metody pro záření rozptýlené optickými prvky

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

440 Kč

26 Zařízení dopravní a pro manipulaci s materiálem

ČSN EN 528/změna Z2 (267402) - květen 2003

Regálové zakladače - Bezpečnost

Změna byla zrušena k 1. červnu 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

27 Zdvihací zařízení, stroje pro povrchovou těžbu, stroje a zařízení pro zemní, stavební a silniční práce

ČSN EN ISO 7096/Oprava 1 (277696) - květen 2003

Stroje pro zemní práce - Laboratorní hodnocení přenosu vibrací sedadlem obsluhy

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

32 Lodě a plovoucí zařízení

ČSN EN ISO 3715-2 (324022) - květen 2003

Lodě a lodní technika - Pohonná zařízení pro lodě - Část 2: Definice pro natáčecí pohonné zařízení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

34 Elektrotechnika

ČSN EN 50306-1 (347662) - květen 2003

Drážní zařízení - Kabely pro drážní vozidla se speciální odolností proti požáru - Redukovaná tloušťka izolace - Část 1: Všeobecné požadavky

230 Kč

ČSN EN 50306-2 (347662) - květen 2003

Drážní zařízení - Kabely pro drážní vozidla se speciální odolností proti požáru - Redukovaná tloušťka izolace - Část 2: Jednožilové kabely

230 Kč

ČSN EN 50306-3 (347662) - květen 2003

Drážní zařízení - Kabely pro drážní vozidla se speciální odolností proti požáru - Redukovaná tloušťka izolace - Část 3: Jednožilové a vícežilové kabely stíněné (dvou, tří a čtyřžilové) s redukovanou tloušťkou pláště

230 Kč

ČSN EN 50306-4 (347662) - květen 2003

Drážní zařízení - Kabely pro drážní vozidla se speciální odolností proti požáru - Redukovaná tloušťka izolace - Část 4: Vícežilové a vícepárové kabely s jmenovitou tloušťkou pláště

340 Kč

35 Elektrotechnika

ČSN IEC 353/změna Z1 (351210) - květen 2003

Závěrné tlumivky pro elektrické střídavé sítě

190 Kč

ČSN EN 60352-7 (354061) - květen 2003

Nepájené spoje - Část 7: Pružinové spoje - Všeobecné požadavky, zkušební metody a praktický návod

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

570 Kč

ČSN EN 60191-4/změna A2 (358791) - květen 2003

Rozměrová normalizace polovodičových součástek - Část 4: Kódovací systém a roztřídění podle tvarů pro pouzdra polovodičových součástek

Změna byla zrušena k 14. listopadu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61967-6 (358798) - květen 2003

Integrované obvody - Měření elektromagnetických emisí, 150 kHz až 1 GHz - Část 6: Měření emisí šířených vedením - Metoda s magnetickou sondou

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 10.08t, Oprava 1 6.11t

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

425 Kč

ČSN EN 61188-5-1 (359038) - květen 2003

Desky s plošnými spoji a osazené desky - Návrh a použití - Část 5-1: Pokyny pro připojování (plošky/spoje) - Všeobecné požadavky

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

190 Kč

36 Elektrotechnika

ČSN EN 60335-1/změna Z1 (361040) - květen 2003

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely. Část 1: Všeobecné požadavky

32 Kč

ČSN EN 60335-1 ed. 2 (361045) - květen 2003

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 1: Všeobecné požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 4.04t, A11 9.04t, A1 7.05t, Oprava 2 4.06t, A12 12.06t, Oprava 3 4.07t, A2 4.07t, Z1 11.07t, A13 7.09t, Oprava 4 3.10t, A14 11.10t, A15 3.12t, Z3 11.14t

2 399 Kč

ČSN EN 60335-2-83 (361045) - květen 2003

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-83: Zvláštní požadavky na elektrické topné zařízení okapových žlabů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 1.09t

315 Kč

ČSN EN 61922 (361122) - květen 2003

Indukční vytápěcí instalace - Zkušební metody pro stanovení výkonu generátoru

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 50318 (362314) - květen 2003

Drážní zařízení - Systémy odběru proudu - Ověřování simulace dynamické interakce mezi pantografovým sběračem a nadzemním trolejovým vedením

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 11.19t

Norma bude zrušena k 7. prosinci 2021 (zobrazit náhrady).

262 Kč

ČSN EN 60601-2-33/změna Z1 (364800) - květen 2003

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2: Zvláštní požadavky na bezpečnost diagnostických přístrojů využívajících magnetické rezonance

Změna byla zrušena k 1. červenci 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN ISO/IEC 20970 (369155) - květen 2003

Informační technologie - Programovací jazyky, jejich prostředí a systémová softwarová rozhraní - Formát souboru JEFF

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ISO/IEC 15955 (369670) - květen 2003

Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Protokol v režimu bez spojení pro prvek služby řízení asociace objektů aplikační služby

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

125 Kč

ČSN ISO/IEC 15954 (369676) - květen 2003

Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Protokol v režimu se spojením pro prvek služby řízení asociace objektů aplikační služby

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

190 Kč

ČSN ISO/IEC 15953 (369677) - květen 2003

Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Definice služby pro prvek služby řízení asociace objektů aplikační služby

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

190 Kč

42 Hutnictví

ČSN EN 10045-1/Oprava 1 (420381) - květen 2003

Kovové materiály - Zkouška rázem v ohybu podle Charpyho - Část 1: Zkušební metoda (V a U vruby)

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 10714 (420513) - květen 2003

Oceli a železo - Stanovení obsahu fosforu - Fosfovanadomolybdenová spektrofotometrická metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 13900 (420526) - květen 2003

Oceli a železo - Stanovení obsahu boru - Spektrofotometrická metoda kurkuminem po destilaci

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 13349 (421522) - květen 2003

Měď a slitiny mědi - Trubky z mědi předizolované tuhým povlakem

230 Kč

ČSN EN 10243-1 (429031) - květen 2003 aktuální vydání

Ocelové zápustkové výkovky - Mezní úchylky rozměrů - Část 1: Výkovky kované na bucharech a svislých kovacích lisech

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 5.05t

460 Kč

ČSN EN 10243-2 (429032) - květen 2003 aktuální vydání

Ocelové zápustkové výkovky - Mezní úchylky rozměrů - Část 2: Výkovky pěchované na vodorovných kovacích lisech

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 5.05t

370 Kč

44 Hornictví

ČSN ISO 9411-1/změna Z1 (441314) - květen 2003

Tuhá paliva - Mechanické vzorkování z proudu - Část 1: Uhlí

Změna byla zrušena k 1. únoru 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN ISO 625 (441363) - květen 2003

Tuhá paliva a koks - Stanovení uhlíku a vodíku - Liebigova metoda

230 Kč

46 Zemědělství

ČSN 46 3030 (463030) - květen 2003 aktuální vydání

Bobulové ovoce a lesní plody (angrešt, bezinky, brusinky, dřínky, klikva, ostružiny, rybíz bílý, červený a černý, šípky)

190 Kč

ČSN 46 3064 (463064) - květen 2003 aktuální vydání

Ananas, kyselé lajmy, tomel

125 Kč

ČSN 46 3164 (463164) - květen 2003

Pažitka

125 Kč

ČSN 46 3172 (463172) - květen 2003 aktuální vydání

Kopr

125 Kč

47 Zemědělské a lesnické stroje

ČSN EN 13080 (470069) - květen 2003

Zemědělské stroje - Rozmetadla hnoje - Ochrana životního prostředí - Požadavky a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 13406 (470070) - květen 2003

Zemědělské stroje - Kejdovače a postřikovací zařízení - Ochrana životního prostředí - Požadavky a zkušební metody přesnosti postřikování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 11680-1/Oprava 1 (470198) - květen 2003

Lesnické stroje - Bezpečnostní požadavky a zkoušení motorových vyvětvovacích pil na tyči - Část 1: Jednotky se zabudovaným spalovacím motorem

Změna byla zrušena k 1. červnu 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 11680-2/Oprava 1 (470198) - květen 2003

Lesnické stroje - Bezpečnostní požadavky a zkoušení motorových vyvětvovacích pil na tyči - Část 2: Jednotky se zdrojem energie neseným na zádech

Změna byla zrušena k 1. červnu 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

49 Průmysl dřevozpracující

ČSN EN 1611-1/změna A1 (490019) - květen 2003

Řezivo - Vizuální třídění jehličnatého dřeva - Část 1: Evropské smrky, jedle, borovice a douglasky

65 Kč

56 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN ISO 16649-2 (560079) - květen 2003

Mikrobiologie potravin a krmiv - Horizontální metoda stanovení počtu β-glukuronidázopozitivních Escherichia coli - Část 2: Technika počítání kolonií vykultivovaných při 44 °C s použitím 5-bromo-4-chloro-3-indolyl-β-D-glukuronidu

190 Kč

63 Průmysl gumárenský, pryžové výrobky

ČSN EN 681-1/Oprava 1 (633002) - květen 2003

Elastomerní těsnění - Požadavky na materiál pro těsnění spojů trubek používaných pro dodávku vody a odpady - Část 1: Pryž

20 Kč

64 Plasty

ČSN ISO 293/změna Z1 (640207) - květen 2003

Plasty. Lisování zkušebních těles z termoplastů

Změna byla zrušena k 1. březnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 14125/Oprava 1 (640664) - květen 2003

Vlákny vyztužené plastové kompozity - Stanovení ohybových vlastností

20 Kč

ČSN EN 1186-10 (647110) - květen 2003

Materiály a předměty určené pro styk s potravinami - Plasty - Část 10: Metody zkoušení pro stanovení celkové migrace do olivového oleje (modifikovaná metoda pro případy, kdy se projeví neúplná extrakce olivového oleje)

230 Kč

ČSN EN 1186-11 (647110) - květen 2003

Materiály a předměty určené pro styk s potravinami - Plasty - Část 11: Metody zkoušení pro stanovení celkové migrace do směsi syntetických triglyceridů označených izotopem uhlíku ¹⁴C

550 Kč

65 Výrobky chemického průmyslu

ČSN ISO 1998-5 (656000) - květen 2003

Ropný průmysl - Terminologie - Část 5: Doprava, skladování, distribuce

230 Kč

ČSN ISO 1998-7 (656000) - květen 2003

Ropný průmysl - Terminologie - Část 7: Různé termíny

190 Kč

ČSN 65 6508/Oprava 1 (656508) - květen 2003

Motorová paliva - Směsné motorové nafty (obsahující MEŘO) - Technické požadavky a metody zkoušení

Změna byla zrušena k 1. lednu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

66 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN ISO 15908 (668690) - květen 2003

Lepidla pro termoplastické potrubní systémy - Metoda zkoušení pro stanovení tepelné stability lepidel

125 Kč

68 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN 13996 (681190) - květen 2003

Povrchově aktivní látky - Pěnicí schopnost a protipěnicí schopnost - Metoda stanovení turbínovým mícháním

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

70 Výrobky ze skla a tavených hornin

ČSN EN 12603 (701005) - květen 2003

Sklo ve stavebnictví - Postupy pro test dobré shody a stanovení konfidenčních intervalů pro hodnoty pevnosti skla s Weibullovým rozdělením

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

72 Stavební suroviny, materiály a výrobky

ČSN EN 1744-3 (721196) - květen 2003

Zkoušení chemických vlastností kameniva - Část 3: Příprava výluhů loužením kameniva

190 Kč

ČSN EN 772-14 (722635) - květen 2003 aktuální vydání

Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 14: Stanovení vlhkostních přetvoření betonových tvárnic a zdicích prvků z umělého kamene

190 Kč

ČSN EN 820-1 (727533) - květen 2003

Speciální technická keramika - Zkušební metody pro monolitické keramiky - Termomechanické vlastnosti - Část 1: Stanovení pevnosti v ohybu při zvýšených teplotách

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 1007-1 (727565) - květen 2003

Speciální technická keramika - Keramické kompozity - Zkušební metody vláknových výztuží - Část 1: Stanovení obsahu keramických vláken včetně příměsí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 1007-2 (727565) - květen 2003

Speciální technická keramika - Keramické kompozity - Zkušební metody vláknových výztuží - Část 2: Stanovení lineární hustoty

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 1007-3 (727565) - květen 2003

Speciální technická keramika - Keramické kompozity - Zkušební metody vláknových výztuží - Část 3: Stanovení tloušťky a průřezu vlákna

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 12789 (727565) - květen 2003

Speciální technická keramika - Mechanické vlastnosti keramických kompozitů pro vysoké teploty při atmosférickém tlaku vzduchu - Stanovení pevnosti v ohybu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN 73 0001-1 (730001) - květen 2003

Navrhování stavebních konstrukcí - Slovník - Část 1: Spolehlivost a zatížení konstrukcí

350 Kč

ČSN 73 0001-2 (730001) - květen 2003

Navrhování stavebních konstrukcí - Slovník - Část 2: Betonové konstrukce

230 Kč

ČSN 73 0001-7 (730001) - květen 2003

Navrhování stavebních konstrukcí - Slovník - Část 7: Geotechnika

350 Kč

ČSN EN 1008 (732028) - květen 2003

Záměsová voda do betonu - Specifikace pro odběr vzorků, zkoušení a posouzení vhodnosti vody, včetně vody získané při recyklaci v betonárně, jako záměsové vody do betonu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 10.04t

250 Kč

75 Vodní hospodářství

ČSN EN 12056-1/změna Z1 (756760) - květen 2003

Vnitřní kanalizace - Gravitační systémy - Část 1: Všeobecné a funkční požadavky

32 Kč

ČSN EN 12056-2/změna Z1 (756760) - květen 2003

Vnitřní kanalizace - Gravitační systémy - Část 2: Odvádění splaškových odpadních vod - Navrhování a výpočet

32 Kč

ČSN EN 12056-3/změna Z1 (756760) - květen 2003

Vnitřní kanalizace - Gravitační systémy - Část 3: Odvádění dešťových vod ze střech - Navrhování a výpočet

32 Kč

ČSN EN 12056-4/změna Z1 (756760) - květen 2003

Vnitřní kanalizace - Gravitační systémy - Část 4: Čerpací stanice odpadních vod - Navrhování a výpočet

32 Kč

ČSN EN 12056-5/změna Z1 (756760) - květen 2003

Vnitřní kanalizace - Gravitační systémy - Část 5: Instalace a zkoušení, pokyny pro provoz, údržbu a používání

32 Kč

80 Textilní suroviny a výrobky

ČSN EN 12332-2 (804629) - květen 2003

Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Zjišťování pevnosti v protlaku - Část 2: Hydraulická metoda

190 Kč

ČSN EN ISO 1806 (806415) - květen 2003

Rybářské sítě - Zjišťování pevnosti ok síťovin

190 Kč

83 Ochrana životního prostředí, pracovní a osobní ochrana, bezpečnost strojních zařízení a ergonomie

ČSN EN ISO 14956 (835550) - květen 2003

Kvalita ovzduší - Posouzení vhodnosti měřicí metody porovnáním s požadovanou nejistotou měření

440 Kč

ČSN EN 13528-1 (835771) - květen 2003

Kvalita ovzduší - Difúzní vzorkovací systémy pro stanovení plynů a par - Požadavky a metody zkoušení - Část 1: Obecné požadavky

190 Kč

ČSN EN 13528-2 (835771) - květen 2003

Kvalita ovzduší - Difúzní vzorkovací systémy pro stanovení plynů a par - Požadavky a metody zkoušení - Část 2: Zvláštní požadavky a metody zkoušení

340 Kč

84 Zdravotnictví

ČSN EN 1422/Oprava 1 (847109) - květen 2003

Sterilizátory pro zdravotnické účely - Ethylenoxidové sterilizátory - Požadavky a zkušební postupy

Změna byla zrušena k 1. lednu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

85 Zdravotnictví

ČSN EN ISO 10555-2/Oprava 1 (855825) - květen 2003

Sterilní intravaskulární katetry pro jednorázové použití - Část 2: Angiografické katetry

Změna byla zrušena k 1. únoru 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 10555-3/Oprava 1 (855825) - květen 2003

Sterilní intravaskulární katetry pro jednorázové použití - Část 3: Centrální venózní katetry

Změna byla zrušena k 1. únoru 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 10555-4/Oprava 1 (855825) - květen 2003

Sterilní intravaskulární katetry pro jednorázové použití - Část 4: Balonkové dilatační katetry

Změna byla zrušena k 1. únoru 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 10555-5/Oprava 1 (855825) - květen 2003

Sterilní intravaskulární katetry pro jednorázové použití - Část 5: Periferní katetry se zaváděcí vnitřní jehlou

Změna byla zrušena k 1. únoru 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

87 Telekomunikace

ČSN ETSI EN 300 019-2-5 V3.0.0 (872001) - květen 2003

Rozbor vlivu prostředí (EE) - Podmínky prostředí a zkoušky vlivu prostředí na telekomunikační zařízení - Část 2-5: Specifikace zkoušek vlivu prostředí - Zařízení pozemních vozidel

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 019-2-6 V3.0.0 (872001) - květen 2003

Rozbor vlivu prostředí (EE) - Podmínky prostředí a zkoušky vlivu prostředí na telekomunikační zařízení - Část 2-6: Specifikace zkoušek vlivu prostředí - Lodní prostředí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 019-2-7 V3.0.0 (872001) - květen 2003

Rozbor vlivu prostředí (EE) - Podmínky prostředí a zkoušky vlivu prostředí na telekomunikační zařízení - Část 2-7: Specifikace zkoušek vlivu prostředí - Přenosné a nestacionární použití

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 113-1 V1.4.1 (875005) - květen 2003 aktuální vydání

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Pozemní pohyblivá služba - Rádiová zařízení s anténním konektorem určená pro přenos dat (a/nebo hovoru), používající modulaci s konstantní nebo proměnnou obálkou - Část 1: Technické vlastnosti a metody měření

770 Kč

ČSN ETSI EN 300 113-2 V1.2.1 (875005) - květen 2003 aktuální vydání

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Pozemní pohyblivá služba - Rádiová zařízení s anténním konektorem určená pro přenos dat (a/nebo hovoru), používající modulaci s konstantní nebo proměnnou obálkou - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

340 Kč

ČSN ETSI EN 302 039-1 V1.1.1 (877185) - květen 2003

Inteligentní síť (IN) - Schopnost inteligentní sítě, soubor 4 (CS4) - Aplikační protokol inteligentní sítě (INAP) - Specifikace protokolu - Část 1: Společná hlediska

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 302 039-2 V1.1.2 (877185) - květen 2003

Inteligentní síť (IN) - Schopnost inteligentní sítě, soubor 4 (CS4) - Aplikační protokol inteligentní sítě (INAP) - Specifikace protokolu - Část 2: Rozhraní funkcí spojování služeb - řízení služeb (SSF-SCF)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 408 V1.3.1 (878526) - květen 2003

Pevné rádiové systémy - Zařízení mezi dvěma body - Parametry digitálních rádiových systémů pro přenos digitálních signálů a analogových obrazových signálů, pracujících kolem 58 GHz u nichž se nepožaduje koordinace kmitočtového plánování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 833 V1.4.1 (878565) - květen 2003

Pevné rádiové systémy - Antény mezi dvěma body - Antény pro pevné rádiové systémy pracující v kmitočtovém pásmu 3 GHz až 60 GHz mezi dvěma body

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 126-3-1 V1.1.2 (878568) - květen 2003

Pevné rádiové systémy - Zkoušení shody - Část 3-1: Antény mezi dvěma body - Definice, všeobecné požadavky a zkušební postupy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 461 V1.3.1 (878581) - květen 2003

Pevné rádiové systémy - Zařízení mezi dvěma body - Vysokokapacitní pevné rádiové systémy přenášející signály SDH (2x STM-1) v kmitočtových pásmech s odstupem kanálů 40 MHz a používající dvojí polarizaci v tomtéž kanálu (CCDP)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

94 Výstrojné zboží

ČSN EN 13538-2 (942857) - květen 2003

Stanovení rozměrových vlastností spacích pytlů - Část 2: Tloušťka a elastické zotavení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 12586/Oprava 1 (943428) - květen 2003

Výrobky pro péči o dítě - Držáky šidítek - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 12778 (944810) - květen 2003

Nádobí - Tlakové hrnce pro domácí použití

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 6.04t, A1 10.05t

485 Kč

97 Výměna dat

ČSN EN ISO 10303-210 (974101) - květen 2003

Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 210: Aplikační protokoly: Elektronická montáž, vzájemné propojení a návrh uspořádání

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

190 Kč

ČSN ISO 9735-7 (979735) - květen 2003

Elektronická výměna dat pro správu, obchod a dopravu (EDIFACT) - Pravidla syntaxe aplikační úrovně (číslo verze syntaxe: 4, číslo vydání syntaxe: 1) - Část 7: Pravidla bezpečnosti pro dávkovou EDI (důvěrnost)

340 Kč

ČSN ISO 9735-9 (979735) - květen 2003

Elektronická výměna dat pro správu, obchod a dopravu (EDIFACT) - Pravidla syntaxe aplikační úrovně (Číslo verze syntaxe: 4, číslo vydání syntaxe: 1) - Část 9: Správa bezpečnostních klíčů a certifikátů (zpráva KEYMAN)

340 Kč