ČSN EN 61937-7 (367552) Zrušená norma

Digitální zvuk - Rozhraní pro zvukový bitových tok kódovaný nelineární PCM používající IEC 60958 - Část 7: Nelineární bitový tok PCM podle formátu ATRAC a ATRAC 2/3

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma se specifikuje metodu přenosu nelineárního bitového toku, kódovaného podle formátu ATRAC a ATRAC 2/3, rozhraním, které splňuje požadavky uvedené v IEC 60958. Obsahuje definice, specifikaci datových burstů a také bibliografické odkazy. Originál EN má 3 a IEC 11 stran.

Označení ČSN EN 61937-7 (367552)
Katalogové číslo 67006
Cena 65 Kč65
Datum schválení 1. 5. 2003
Datum účinnosti 1. 6. 2003
Jazyk angličtina (obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál)
Počet stran 4 strany formátu A4
EAN kód 8590963670065
Změny a opravy Z1 4.06t
Norma byla zrušena k 1. 7. 2008
a nahrazena ČSN EN 61937-7 ed. 2 (367552)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 61937-1 ed. 2 (367552)
Digitální zvuk - Rozhraní pro zvukový bitový tok kódovaný nelineární PCM používající IEC 60958 - Část 1: Všeobecně

ČSN EN 61937-10 (367552)
Digitální zvuk - Rozhraní pro zvukový bitový tok kódovaný nelineární PCM používající IEC 60958 - Část 10: Bitový tok nelineární PCM podle MPEG-4 formátu bezztrátového kódování (ALS)

ČSN EN 61937-11 (367552)
Digitální zvuk - Rozhraní pro zvukový bitový tok kódovaný nelineární PCM používající IEC 60958 - Část 11: MPEG-4 AAC a jeho rozšíření v LATM/LOAS

ČSN EN 61937-12 (367552)
Digitální zvuk - Rozhraní pro zvukový bitový tok kódovaný nelineární PCM používající IEC 60958 - Část 12: Bitový tok nelineární PCM podle formátů DRA

ČSN EN 61937-4 (367552)
Digitální zvuk - Rozhraní pro zvukový bitový tok kódovaný nelineární PCM používající IEC 60958 - Část 4: Nelineární bitový tok PCM podle formátu MPEG audio

ČSN EN 61937-5 ed. 2 (367552)
Digitální zvuk - Rozhraní pro zvukový bitový tok kódovaný nelineární PCM používající IEC 60958 - Část 5: Nelineární bitový tok PCM podle formátu DTS (Digital Theatre System)

ČSN EN 61937-6 ed. 2 (367552)
Digitální zvuk - Rozhraní pro zvukový bitový tok kódovaný nelineární PCM používající IEC 60958 - Část 6: Nelineární bitový tok PCM podle zvukových formátů MPEG-2 AAC a MPEG-4 AAC

ČSN EN 61937-7 ed. 2 (367552)
Digitální zvuk - Rozhraní pro zvukový bitový tok kódovaný nelineární PCM používající IEC 60958 - Část 7: Nelineární bitový tok PCM podle formátů ATRAC, ATRAC2/3 a ATRAC-X

ČSN EN 61937-8 (367552)
Digitální zvuk - Rozhraní pro zvukový bitový tok kódovaný nelineární PCM používající IEC 60958 - Část 8: Nelineární bitový tok PCM podle formátu Windows Media Audio Professional (WMA)

ČSN EN 61937-9 (367552)
Digitální zvuk - Rozhraní pro zvukový bitový tok kódovaný nelineární PCM používající IEC 60958 - Část 9: Nelineární bitový tok PCM podle formátu MAT