ČSN EN 381-10 (832770) Zrušená norma

Ochranné oděvy pro uživatele ručních řetězových pil - Část 10: Metody zkoušení pro chrániče horní části těla

ČSN EN 381-10 Ochranné oděvy pro uživatele ručních řetězových pil - Část 10: Metody zkoušení pro chrániče horní části těla
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato evropská norma v části 10 stanoví postupy pro výběr a přípravu zkušebních vzorků chráničů horní části těla určených k poskytování ochrany proti pořezání ručními řetězovými pilami, měření ochranné plochy, zkušební zařízení a zkušební metody pro zjištění odolnosti proti řezu (pořezání) a praktickou zkoušku pro hodnocení ergonomických vlastností; to vše v souvislosti s částí 11 této evropské normy.
Tato evropská norma je částí řady norem, které se týkají osobních ochranných prostředků chránících proti rizikům vyplývajícím z používání ručních řetězových pil.
Nehody se mohou přihodit z celé řady komplexních důvodů, nicméně společným činitelem je nesprávné použití řetězové pily. Důležitost řádného výcviku a správného používání řetězové pily nesmí být podceňovány. V některých zemích používají uživatelé takové pracovní postupy, které spolu s výcvikem činí používání ochranných chráničů horní části těla nadbytečné. Tyto postupy a výcvik obvykle zahrnují pokyn držet řetězovou pilu oběma rukama a použít brzdu řetězu, je-li třeba přerušit řezání. Z ergonomických důvodů je ochrana horní části těla často shledávána nepraktickou. Prokázalo se, že při používání řetězové pily jsou ohroženy všechny horní části těla.
Tato evropská norma stanoví požadavky na ochrannou plochu a technické parametry (provedení) chráničů horní části těla. Ochranné pracovní prostředky nemohou poskytnout 100% ochranu proti pořezání ruční řetězovou pilou.
Zkušenosti však ukázaly, že je možné zhotovit ochranné oděvy, které poskytují určitý stupeň ochrany.
Ochrany lze dosáhnout různými funkčními principy:
a) prokluzováním řetězu: při dotyku s vnější stranou ochranného pracovního prostředku řetěz neřeže materiál;
b) zanesením řezného ústrojí: vlákna jsou řetězem vtažena do řetězového kola a zablokují pohyb řetězu;
c) zbrzdění řetězu: vlákna kladou při řezání vysoký odpor a pohlcují rotační energii a tím snižují rychlost řetězu.
U ochranných oděvů pro uživatele řetězových pil se často používá více než jeden z těchto principů. Chrániče horní části těla splňující požadavky této normy jsou určeny pro uživatele pracující nad zemí a tam, kde se hodnocením rizika zjistí výskyt závažného rizika pořezání horní části těla pohybujícím se řetězem; např. při prořezávání stromů z pojízdné plošiny.

Označení ČSN EN 381-10 (832770)
Katalogové číslo 67057
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 5. 2003
Datum účinnosti 1. 6. 2003
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8590963670577
Norma byla zrušena k 1. 2. 2020
a nahrazena ČSN EN ISO 11393-6 (832770)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)