ČSN EN 12814-8 (056820) Aktuální vydání

Zkoušení svarových spojů polotovarů z termoplastů - Část 8: Požadavky

ČSN EN 12814-8 Zkoušení svarových spojů polotovarů z termoplastů - Část 8: Požadavky
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 230 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

V této evropské normě jsou stanoveny požadavky na zkoušení svarových spojů polotovarů z termoplastů. Volba vhodné zkušební metody se provádí v souladu s konkrétním typem a zamýšleným použitím svařovaného výrobku. Výsledky zkoušek závisí na podmínkách přípravy zkušebního tělesa a na podmínkách zkoušky. Pouze pokud mohou být zkušební podmínky vztaženy k provozním podmínkám, mohou být tyto výsledky aplikovány na chování výrobku nebo použity pro návrh nějaké konstrukce.

Označení ČSN EN 12814-8 (056820)
Katalogové číslo 66991
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 5. 2003
Datum účinnosti 1. 6. 2003
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8590963669915
Tato norma nahradila ČSN EN 12814-8 (056820) z května 2002
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 12814-1 (056820)
Zkoušení svarových spojů polotovarů z termoplastů - Část 1: Zkouška ohybem

ČSN EN 12814-2 (056820)
Zkoušení svarových spojů polotovarů z termoplastů - Část 2: Zkouška tahem

ČSN EN 12814-3 (056820)
Zkoušení svarových spojů polotovarů z termoplastů - Část 3: Kríp při dlouhodobém namáhání v tahu

ČSN EN 12814-4 (056820)
Zkoušení svarových spojů polotovarů z termoplastů - Část 4: Odlupovací zkouška

ČSN EN 12814-5 (056820)
Zkoušení svařovaných spojů polotovarů z termoplastů - Část 5: Makroskopická zkouška

ČSN EN 12814-6 (056820)
Zkoušení svarových spojů polotovarů z termoplastů - Část 6: Zkouška tahem při nízkých teplotách

ČSN EN 12814-7 (056820)
Zkoušení svarových spojů polotovarů z termoplastů - Část 7: Zkouška v tahu na zkušebních tělískách s vrubem