Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor
ČSN EN ISO 10303-210 Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 210: Aplikační protokoly: Elektronická montáž, vzájemné propojení a návrh uspořádání

4 strany
(kliknutím zvětšíte)

ČSN EN ISO 10303-210 (974101)

Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 210: Aplikační protokoly: Elektronická montáž, vzájemné propojení a návrh uspořádání

Objednat
Cena: 190 Kč
včetně 10 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Zobrazit všechny normy ze třídy 9741 Prezentace dat o výrobku

Norma je v klasifikaci ICS zařazena do těchto skupin:

Anotace obsahu normy

Mezinárodní norma ISO 10303 je uspořádána do série samostatných částí, které jsou publikovány nezávisle na sobě. Tyto jednotlivé části jsou rozděleny do následujících skupin: metod popisu, protokolů aplikace, skupin abstraktních testů, metod implementace a testování shody. Tato část ISO 10303 je součástí série integrovaných zdrojů aplikace.
Tato část ISO 10303 specifikuje aplikační protokol (AP), který je určen na zobrazení informací potřebných pro specifikaci, návrh, analýzu elektronické montáže, vzájemného propojení a návrh uspořádání. Tento protokol dále obsahuje informace potřebné na podporu správy a řízení konfigurace dat o výrobku.
Podrobná data o výrobku identifikují splnění funkčních a fyzikálních požadavků na výrobek potřebných pro předpokládané prostředí použití. Tyto požadavky mohou nabýt buď charakter parametrických dat funkčních vlastnosti, nebo to mohou být jednoznačně navržená data funkčních vlastností. Parametrická data funkčních vlastností použitá ve spojení s externě definovaným analytickým modelem popisují chování výrobku. Jednoznačně navržená data lze použít k identifikaci abstrakce funkcí jako komponent a spojení mezi těmito komponentami. Podrobná data identifikují výrobky použité v návrhu a jejich kritické funkční nebo fyzikální charakteristiky.
Analyzovatelný popis obsahuje informace na úrovni abstrakce, která je nutná pro hmotnou realizaci návrhu. Analyzovatelný popis může obsahovat funkční propojení popisu a analytických modelů, dále může být podrobným návrhem dat, která identifikují vzájemné propojení mezi komponentami nebo vlastnostmi materiálu v návrhu. Dostatek informací umožňuje provádět mnoha úrovňovou funkční nebo fyzikální analýzu systému tvořeného montáží nebo vzájemné propojením výrobků.
Podrobná výrobní data popisují vlastnosti materiálu použitého jako základ návrhu výrobku. Výrobní popis obsahuje informace pro realizaci buď elektronické montáže, nebo vzájemného propojení návrhu výrobku. Montáž nebo návrh lze použít jako komponentu v různých návrzích výrobků. Popis elektronické montáže je technologicky nezávislý a identifikuje výrobky použité jako komponenty a poskytuje jejich umístění a data o geometrických tvarech. Tato data podporují podrobnou analýzu výkonnosti výrobku v prostředí, pro které je navržen.
Vzájemné propojení návrhu výrobku popisuje materiály tvořící vzájemné propojení, jejich úpravu ve vzájemném propojení hmotné struktury, tvar, úpravu a vzhled materiálu. Popis vzájemného propojení je technologicky nezávislý.
Norma ISO 10303 je rozdělena na tyto tématické skupiny:
- Část 11 - 13 specifikuje metody popisu,
- Část 21 - 26 specifikuje metody implementace,
- Část 31 - 35 specifikuje metodiku a rámec pro testování shody,
- Část 41 - 49 specifikuje integrované generické zdroje,
- Část 101 - 106 specifikuje integrované zdroje aplikace,
- Část 201 - 232 specifikuje aplikační protokoly,
- Část 301 - 332 specifikuje soubory abstraktních testů,
- Část 501 - 518 specifikuje aplikací interpretovatelné konstrukce.

Označení ČSN EN ISO 10303-210 (974101)
Katalogové číslo 67137
Cena 190 Kč vč. DPH
Datum schválení 1. 5. 2003
Datum účinnosti 1. 6. 2003
Jazyk angličtina (obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál)
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963671376
Náhled normy zobrazit náhled obsahu normy
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Náhled obsahu normy

Další příbuzné normy

ČSN ISO 10303-1 (974101)
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 1: Přehled a základní principy

ČSN ISO 10303-104 (974101)
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 104: Integrované zdroje aplikace: Analýza konečných prvků

ČSN ISO 10303-107 (974101)
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 107: Integrované zdroje aplikace: Vztahy definic analýzy konečných prvků

ČSN ISO 10303-108 (974101)
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 108: Integrované zdroje aplikace: Parametrizace a omezení pro explicitní geometrické modely výrobků

ČSN ISO 10303-109 (974101)
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 109: Integrované zdroje aplikace: Kinematická a geometrická omezení pro sestavení modelů

ČSN ISO 10303-11 ed. 2 (974101)
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 11: Metody popisu: Referenční manuál jazyka EXPRESS

ČSN ISO 10303-111 (974101)
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 111: Integrované zdroje aplikace: Prvky pro procedurální modelování tvarů tělesa

ČSN ISO 10303-112 (974101)
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 112: Integrované zdroje aplikace: Modelovací příkazy pro výměnu procedurálně zobrazených 2D CAD modelů

ČSN ISO 10303-14 (974101)
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 14: Metody popisu: Referenční manuál jazyka EXPRESS-X

ČSN ISO 10303-201 (974101)
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 201: Protokoly aplikace: Explicitní techniky zpracování návrhu