Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor
ČSN ISO 10303-514 Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 514: Aplikace konstrukčního vyjádření: Rozvinuté hraniční zobrazení

2 strany
(kliknutím zvětšíte)

ČSN ISO 10303-514 (974101)

Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 514: Aplikace konstrukčního vyjádření: Rozvinuté hraniční zobrazení

Objednat
Cena: 65 Kč
včetně 10 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Zobrazit všechny normy ze třídy 9741 Prezentace dat o výrobku

Norma je v klasifikaci ICS zařazena do těchto skupin:

Anotace obsahu normy

Mezinárodní norma ISO 10303 je uspořádána do série samostatných částí, které jsou publikovány nezávisle na sobě. Tyto jednotlivé části jsou rozděleny do následujících skupin: metod popisu, protokolů aplikace, skupiny abstraktních testů, metod implementace a testování shody. Tato část ISO 10303 je součástí skupiny aplikace konstrukčního vyjádření.
Tato část 10303 popisuje aplikaci konstrukčního vyjádření (AIC), která je použitelná pro počítačové zobrazení. Toto zobrazení je uspořádané do logických skupin, které podporují určité funkční použití dat o výrobku v řadě různých aplikačních kontextů. Tyto konstrukce jsou obecným vyjádřením integrovaných zdrojů podporujících sdílení požadovaných informací mezi protokoly aplikací. Norma specifikuje AIC využitelné pro definování třírozměrného hraničního zobrazení s explicitní topologií a elementární nebo neomezenou formou geometrie. Specializuje se na geometrické konstrukce podle ISO 10303-43, které definují rozmanité třírozměrné modely tak, aby tyto modely byly jednoznačně definované. Plochy definované B-rep modelech v této AIC používají definice advanced_face z ISO 10303-511.AIC definované v této části normy specifikují zobrazení generických zdrojů a tím podporují uspokojení následujících požadavků na:
- definici modelu rozvinutého hraničního zobrazení. Rozvinutý model hraničního zobrazení je zobrazením složeným z jednoho nebo více manifold_solid_breps (různorodý třírozměrný breps (třírozměrný model hraničního zobrazení)), z nichž každý je definován pomocí jednoduché plastické geometrie.
- definici neohraničené geometrie křivek a povrchů použitých v definicích ploch modelu hraničního zobrazení.
- definici topologické struktury modelu hraničního zobrazení. Všechny povrchy jsou ohraničeny definováním přidružených advanced_face (rozvinutá plocha) a všechny křivky jsou ohraničeny odkazem na topologické edge_curve (hranová křivka). Toto AIC není závislé na jakékoli aplikační doméně.
Předmětem této normy jsou:
- 3D geometrie;
- hraniční křivky a povrchy;
- modely hraničního zobrazení;
- hraniční zobrazení;
- kuželosečky;
- jednoduché křivky;
- jednoduché povrchy;
- geometrické transformace;
- zobrazení s více čarami;
- zobrazení s více křivkami;
- povrh získaný převedením nebo rotací křivek;
- povrchové křivky;
- parametrické křivky v třírozměrném prostoru;
- neohraničená geometrie;
- použitím topologie k ohraničení geometrických entit;
Norma dále obsahuje použité definice a zkratky, zkrácený výpis jazyka EXPRESS.

Označení ČSN ISO 10303-514 (974101)
Katalogové číslo 67925
Cena 65 Kč vč. DPH
Datum schválení 1. 8. 2003
Datum účinnosti 1. 9. 2003
Jazyk angličtina (obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál)
Počet stran 4 strany formátu A4
EAN kód 8590963679259
Náhled normy zobrazit náhled obsahu normy
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Náhled obsahu normy

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 10303-210 (974101)
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 210: Aplikační protokoly: Elektronická montáž, vzájemné propojení a návrh uspořádání

ČSN ISO 10303-1 (974101)
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 1: Přehled a základní principy

ČSN ISO 10303-104 (974101)
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 104: Integrované zdroje aplikace: Analýza konečných prvků

ČSN ISO 10303-107 (974101)
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 107: Integrované zdroje aplikace: Vztahy definic analýzy konečných prvků

ČSN ISO 10303-108 (974101)
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 108: Integrované zdroje aplikace: Parametrizace a omezení pro explicitní geometrické modely výrobků

ČSN ISO 10303-109 (974101)
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 109: Integrované zdroje aplikace: Kinematická a geometrická omezení pro sestavení modelů

ČSN ISO 10303-11 ed. 2 (974101)
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 11: Metody popisu: Referenční manuál jazyka EXPRESS

ČSN ISO 10303-111 (974101)
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 111: Integrované zdroje aplikace: Prvky pro procedurální modelování tvarů tělesa

ČSN ISO 10303-112 (974101)
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 112: Integrované zdroje aplikace: Modelovací příkazy pro výměnu procedurálně zobrazených 2D CAD modelů

ČSN ISO 10303-14 (974101)
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 14: Metody popisu: Referenční manuál jazyka EXPRESS-X