ČSN ISO 8579-1 (014660)

Přejímací předpis pro převodové jednotky - Část 1: Zkušební předpis pro zvuk šířený vzduchem

ČSN ISO 8579-1 Přejímací předpis pro převodové jednotky - Část 1: Zkušební předpis pro zvuk šířený vzduchem
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 550 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Zvuk vyzařovaný převodovkou nebo motorem s převodovkou může být vyzařován skříní převodové jednotky, poháněcím systémem (např. motor, spojka, jiné převodovky) a připojenými konstrukcemi zahrnutými do systému převodovka - pohon .
Na místě použití nebo na zkušebním stojanu v dílně, může být vnímaný zvuk významně ovlivněn účinky odrazů nebo vyzařováním vnějších zdrojů.
Tato část ČSN ISO 8759 popisuje metody určování zvuku vyzařovaného samotnými převodovkami, motoru s převodovkou nebo systému převodovka - pohon. Emise zvuku je vyjadřována hladinou akustického výkonu přenosového systému a hladinou emisního akustického tlaku na vhodném pracovním místě.
V závislosti na typu převodovky nebo motoru s převodovkou, stejně jako v souvislosti s požadavky odběratele, může být pro výrobce nebo dodavatele nezbytné znát
a) zvuk vyzařovaný převodovkou s vyloučením zvuku pohonu/motoru, poháněcího systému a přenosových článků,
b) zvuk vyzařovaný převodovkou zahrnující motor a přenosové články,
c) zvuk vyzařovaný dílčími částmi nebo příslušenstvím, například soustavou mazání,
d) zvuk vyzařovaný každou z těchto částí, s ohledem na dané požadavky nebo se zřetelem k vhodnosti instalace pro akustické zkoušky.
Přílohy poskytují příklady praktických poloh mikrofonů na měřicí rovině pro převodovky různých typů a velikostí; podávají typické hladiny akustického tlaku a akustického výkonu pro převodovky různých typů a velikostí. Rovněž poskytují informace k určování hladin akustického výkonu zvuku šířeného vzduchem, který je vyzařován převodovkami, pomocí kombinace dvou metod.
Cílem ČSN ISO 8579-1 je, aby při jejím použití byla zabezpečena reprodukovatelnost určování emisních charakteristik v mezích stanovených limitů určených třídou přesnosti použitých základních měřicích metod. Metody měření hluku přípustné v této normě jsou technické metody (třída 2) a provozní metody (třída 3).

Označení ČSN ISO 8579-1 (014660)
Katalogové číslo 67068
Cena 550 Kč550
Datum schválení 1. 5. 2003
Datum účinnosti 1. 6. 2003
Jazyk čeština
Počet stran 52 stran formátu A4
EAN kód 8590963670683
Dostupnost skladem (tisk na počkání)