ČSN EN 13314 (699014) Aktuální vydání

Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží - Obslužné vybavení nádrží - Víko plnicího otvoru

ČSN EN 13314 Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží - Obslužné vybavení nádrží - Víko plnicího otvoru
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 230 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tento dokument (EN 13314:2002) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 296 "Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží" jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR. Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje splnění základních požadavků směrnice pro přepravu nebezpečného zboží. Tato norma byla navržena pro odkazy do RID a do technických příloh ADR.
Tato evropská norma je součástí rozsáhlého normalizačního programu "Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží - Obslužné vybavení nádrží", zahrnujícího následující normy:
EN 13081 Nástavec pro jímání par a spojka
EN 13082 Armatura pro převádění par
EN 13083 Nástavec pro plnění a vyprazdňování spodem
prEN 13308 Netlakový souměrný patní ventil
prEN 13314 Víko plnicího otvoru
EN 13315 Spojka samospádového vyprazdňování
prEN 13316 Tlakový souměrný patní ventil
prEN 13317 Sestava víka průlezu
WI 296009 Tlakový a vakuový odvzdušňovací otvor
WI 296010 Nouzový pojistný ventil

Víko plnicího otvoru, předmět této normy, je obslužné zařízení v horní části přepravní nádrže, které umožňuje otevírání a zavírání plnicího otvoru. Víko plnicího otvoru umožňuje plnění komory nádrže. Víko plnicího otvoru může rovněž působit jako pojistná armatura pro uvolňování kapaliny nebo páry.
Tato evropská norma platí pro víko plnicího otvoru a stanoví požadavky na provedení, rozměry a zkoušky nutné pro ověření shody zařízení s touto normou. Zařízení specifikované v této normě je vhodné pro používání s kapalnými benzinovými produkty a jinými nebezpečnými substancemi 3. třídy podle ADR - Evropské dohody, týkající se mezinárodní přepravy nebezpečného zboží po silnici (hořlavé látky), jehož tlak par nepřesahuje 110 kPa při 50 °C a benzinu a zboží, které není subklasifikováno jako toxické nebo korozivní.

Označení ČSN EN 13314 (699014)
Katalogové číslo 68001
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 8. 2003
Datum účinnosti 1. 9. 2003
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963680019
Tato norma nahradila ČSN EN 13314 (699014) z května 2003
Dostupnost skladem (tisk na počkání)