ČSN (normy i změny) z prosince 2000

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN ISO 2859-1 (010261) - prosinec 2000 aktuální vydání

Statistické přejímky srovnáváním - Část 1: Přejímací plány AQL pro kontrolu každé dávky v sérii

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Amd.1 6.13t

715 Kč

ČSN EN 61690-1 (013752) - prosinec 2000

Elektronické konstruování - Formát výměny dat (EDIF) - Část 1: Verze 3 0 0

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 61690-2 (013752) - prosinec 2000

Elektronické konstruování - Formát výměny dat (EDIF) - Část 2: Verze 4 0 0

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

02 Strojní součásti

ČSN ISO 5593 (024601) - prosinec 2000

Valivá ložiska - Slovník

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Amd.1 6.09t

1 135 Kč

ČSN ISO 5753 (024609) - prosinec 2000

Valivá ložiska - Radiální vnitřní vůle

190 Kč

04 Slévárenství

ČSN EN 12892 (042006) - prosinec 2000

Slévárenství - Zařízení pro výrobu spalitelných modelů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

07 Kotle

ČSN 07 0703/změna Z6 (070703) - prosinec 2000

Plynové kotelny

Změna byla zrušena k 1. únoru 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

13 Armatury a potrubí

ČSN EN 1286 (137107) - prosinec 2000

Zdravotnětechnické armatury - Nízkotlaké mechanické směšovače - Všeobecné technické požadavky

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

550 Kč

33 Elektrotechnika - elektrotechnické předpisy

ČSN EN 60059 (330125) - prosinec 2000

Normalizované hodnoty proudů IEC

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 3.10t

250 Kč

ČSN EN 60071-1/Oprava 1 (330419) - prosinec 2000

Elektrotechnické předpisy - Koordinace izolace - Část 1: Definice, principy a pravidla

Změna byla zrušena k 1. březnu 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60071-2 (330419) - prosinec 2000

Elektrotechnické předpisy - Koordinace izolace - Část 2: Pravidla pro použití

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 1.19t

Norma bude zrušena k 20. dubnu 2021 (zobrazit náhrady).

802 Kč

ČSN 33 2000-4-46/změna Z2 (332000) - prosinec 2000

Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost. Kapitola 46: Odpojování a spínání

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61000-4-28 (333432) - prosinec 2000

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-28: Zkušební a měřicí technika - Kolísání síťového kmitočtu - Zkouška odolnosti

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 3.05t, A2 11.09t

420 Kč

ČSN EN 60834-1 (334690) - prosinec 2000

Zařízení pro přenos povelů ochran elektrizační soustavy - Provoz a zkoušení - Část 1: Povelové systémy

550 Kč

34 Elektrotechnika

ČSN 34 1500/změna Z3 (341500) - prosinec 2000

Elektrotechnické předpisy. Předpisy pro elektrická trakční zařízení

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 34 1530/změna Z1 (341530) - prosinec 2000

Elektrická trakční vedení železničních drah celostátních, regionálních a vleček

Změna byla zrušena k 1. květnu 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60068-2-40 (345791) - prosinec 2000

Zkoušení vlivů prostředí - Část 2: Zkoušky - Zkouška Z/AM: Kombinované zkoušky chladem a nízkým tlakem vzduchu

190 Kč

ČSN EN 60068-2-41 (345791) - prosinec 2000

Zkoušení vlivů prostředí - Část 2: Zkoušky - Zkouška Z/BM: Kombinované zkoušky suchým teplem a nízkým tlakem vzduchu

190 Kč

35 Elektrotechnika

ČSN EN 60146-2 (351530) - prosinec 2000

Polovodičové měniče - Část 2: Polovodičové měniče s vlastní komutací včetně přímých stejnosměrných měničů

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

770 Kč

ČSN EN 61800-3/Oprava 1 (351720) - prosinec 2000

Systémy elektrických výkonových pohonů s nastavitelnou rychlostí - Část 3: EMC-norma výrobku zahrnující specifické zkušební metody

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61800-3/změna A11 (351720) - prosinec 2000

Systémy elektrických výkonových pohonů s nastavitelnou rychlostí - Část 3: EMC-norma výrobku zahrnující specifické zkušební metody

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60309-1 ed. 3 (354513) - prosinec 2000

Vidlice, zásuvky a zásuvková spojení pro průmyslové použití - Část 1: Všeobecné požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A11 11.04t, A1 10.07t, A2 4.13t, Oprava 1 3.16t

1 245 Kč

ČSN EN 60309-2 ed. 3 (354513) - prosinec 2000 aktuální vydání

Vidlice, zásuvky a zásuvková spojení pro průmyslové použití - Část 2: Požadavky na zaměnitelnost rozměrů pro přístroje s kolíky a s dutinkami

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 11.07t, A2 1.13t

990 Kč

ČSN EN 60282-1 +A1/změna A2 (354720) - prosinec 2000

Pojistky vysokého napětí - Část 1: Pojistky omezující proud

Změna byla zrušena k 1. červenci 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60099-1/změna A1 (354870) - prosinec 2000

Svodiče přepětí. Část 1: Bleskojistky s nelineárními odpory a jiskřišti pro soustavy se střídavým napětím

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60099-5/změna A1 (354870) - prosinec 2000

Svodiče přepětí - Část 5: Doporučení pro volbu a použití

Změna byla zrušena k 26. červnu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

36 Elektrotechnika

ČSN EN 60335-2-14/změna Z2 (361040) - prosinec 2000

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely. Část 2: Zvláštní požadavky na kuchyňské strojky

Změna byla zrušena k 1. květnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-2-2/změna Z1 (361040) - prosinec 2000

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Část 2-2: Zvláštní požadavky pro vysavače a úklidové spotřebiče vysávající vodu

Změna byla zrušena k 1. březnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-2-25 ed. 3/změna A1 (361040) - prosinec 2000

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Část 2: Zvláštní požadavky na mikrovlnné trouby

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-2-3/změna Z1 (361040) - prosinec 2000

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Část 2-3: Zvláštní požadavky na elektrické žehličky

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-2-30/změna Z1 (361040) - prosinec 2000

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Část 2-30: Zvláštní požadavky na spotřebiče pro vytápění místností

Změna byla zrušena k 1. březnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-2-32/změna Z1 (361040) - prosinec 2000

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Část 2: Zvláštní požadavky pro masážní spotřebiče

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-2-35/změna Z1 (361040) - prosinec 2000

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Část 2-35: Zvláštní požadavky na průtokové ohřívače vody

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-2-5/změna Z2 (361040) - prosinec 2000

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Část 2: Zvláštní požadavky na myčky nádobí

Změna byla zrušena k 1. březnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-2-9/změna Z3 (361040) - prosinec 2000

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Část 2-9: Zvláštní požadavky pro opékače topinek, grily, pečicí pánve a podobné spotřebiče

Změna byla zrušena k 1. březnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-2-98/změna Z1 (361040) - prosinec 2000

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Část 2-98: Zvláštní požadavky na zvlhčovače

Změna byla zrušena k 1. květnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61029-1/změna Z1 (361580) - prosinec 2000

Bezpečnost přenosného elektromechanického nářadí - Část 1: Všeobecné požadavky

Změna byla zrušena k 1. září 2002.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60730-1/změna A17 (361960) - prosinec 2000

Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 1: Všeobecné požadavky

125 Kč

ČSN EN 50206-1 (362312) - prosinec 2000

Drážní zařízení - Kolejová vozidla - Pantografové sběrače: Vlastnosti a zkoušky - Část 1: Pantografové sběrače proudu vozidel pro tratě celostátní

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 4.11t, Oprava 1 4.12t

392 Kč

ČSN EN 61683 (364640) - prosinec 2000

Fotovoltaické systémy - Výkonové měniče - Postup pro měření účinnosti

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

350 Kč

ČSN ISO 8041/změna Amd.1 (364806) - prosinec 2000

Vibrace působící na člověka. Měřicí přístroje

Změna byla zrušena k 1. lednu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50173/změna A1 (367253) - prosinec 2000

Informační technologie - Univerzální kabelážní systémy

Změna byla zrušena k 1. lednu 2004.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN IEC 857 (368507) - prosinec 2000

Systém obrazového disku s optickým odrazným záznamem - M/NTSC 525 řádek/60 Hz - Laser vision

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 12.00t, Z1 12.00t

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

96 Kč

ČSN IEC 857/změna A1 (368507) - prosinec 2000

Systém obrazového disku s optickým odrazným záznamem - M/NTSC 525 řádek/60 Hz - Laser vision

32 Kč

ČSN IEC 857/změna Z1 (368507) - prosinec 2000

Systém obrazového disku s optickým odrazným záznamem - M/NTSC 525 řádek/60 Hz - Laser vision

32 Kč

ČSN ISO/IEC 13719-2 (369177) - prosinec 2000

Informační technologie - Prostředí obecných přenositelných nástrojů (PCTE) - Část 2: Vazby programovacího jazyka C

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ISO 9542/změna Amd.1 (369218) - prosinec 2000

Systémy zpracování informací. Telekomunikace a výměna informací mezi systémy - Protokol přesměrování koncového systému na mezilehlý systém pro použití spolu s protokolem pro poskytování služby sítě v režimu bez spojení (ISO 8473)

230 Kč

ČSN ISO/IEC 13252 (369262) - prosinec 2000

Informační technologie - Definice transportní služby zdokonalených komunikací

550 Kč

ČSN ISO/IEC 16824 (369451) - prosinec 2000

Informační technologie - Přepisovatelný disk DVD (DVD-RAM) o průměru 120 mm

770 Kč

ČSN ISO/IEC 13238-3 (369650) - prosinec 2000

Informační technologie - Správa dat - Část 3: Prostředky pro export a import poskytované IRDS

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ISO/IEC 9579 (369668) - prosinec 2000

Informační technologie - Přístup SQL ke vzdálené databázi s bezpečnostním rozšířením

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ISO/IEC 14753 (369691) - prosinec 2000

Informační technologie - Otevřené distribuované zpracování - Rozhraní odkazů a vazeb

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ISO/IEC 15851 (369692) - prosinec 2000

Informační technologie - Komunikační protokol - Otevřené propojení MUMPS

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

38 Energetika - požární bezpečnost

ČSN EN 12838 (386630) - prosinec 2000

Zařízení a příslušenství pro zkapalněný zemní plyn - Posouzení vhodnosti zařízení pro odběr vzorků

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

64 Plasty

ČSN EN ISO 6603-1 (640628) - prosinec 2000 aktuální vydání

Plasty - Stanovení chování tuhých plastů při víceosém rázovém namáhání - Část 1: Neinstrumentovaná rázová zkouška

340 Kč

66 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN 12702 (668564) - prosinec 2000

Lepidla na papír, obalové materiály a hygienické výrobky - Stanovení odolnosti potenciálně lepivých vrstev proti zablokování

125 Kč

69 Strojní zařízení chemického průmyslu

ČSN EN 201/změna A1 (691700) - prosinec 2000

Stroje pro zpracování pryže a plastů - Vstřikovací stroje - Bezpečnostní požadavky

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN 73 0833/změna Z1 (730833) - prosinec 2000

Požární bezpečnost staveb. Budovy pro bydlení a ubytování

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 73 6223/změna Z1 (736223) - prosinec 2000

Ochrany proti nebezpečnému dotyku s živými částmi trakčního vedení a proti účinkům výfukových plynů na objektech nad kolejemi železničních drah

Změna byla zrušena k 1. lednu 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN P ENV 13459-2 (737019) - prosinec 2000

Vodorovné dopravní značení - Materiály pro dopravní značení - Řízení jakosti - Část 2: Směrnice pro přípravu plánů jakosti pro pokládku materiálů

230 Kč

ČSN P ENV 13459-3 (737019) - prosinec 2000

Vodorovné dopravní značení - Materiály pro dopravní značení - Řízení jakosti - Část 3: Funkční charakteristiky v provozu

340 Kč

75 Vodní hospodářství

ČSN EN ISO 12020 (757402) - prosinec 2000

Jakost vod - Stanovení hliníku - Metoda atomové absorpční spektrometrie

230 Kč

79 Průmysl kožedělný

ČSN EN 12785 (795612) - prosinec 2000

Obuv - Zkoušení kompletní obuvi - Připevnění podpatku

190 Kč

83 Ochrana životního prostředí, pracovní a osobní ochrana, bezpečnost strojních zařízení a ergonomie

ČSN EN ISO 9241-9 (833582) - prosinec 2000

Ergonomické požadavky na kancelářské práce se zobrazovacími terminály - Část 9: Požadavky na vstupní zařízení - s výjimkou klávesnic

440 Kč

87 Telekomunikace

ČSN ETS 300 135/změna A1 (875007) - prosinec 2000

Rádiová zařízení a systémy - Občanské radiostanice s úhlovou modulací (CEPT PR 27 Rádiová zařízení) - Technické vlastnosti a metody měření

Změna byla zrušena k 1. květnu 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN ETS 300 341 (875027) - prosinec 2000 aktuální vydání

Rádiová zařízení a systémy (RES) - Pozemní pohyblivá služba - Technické vlastnosti a podmínky zkoušek rádiového zařízení s vestavěnou anténou vysílajícího signály vyvolávající specifickou odezvu v přijímači

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 12.00t

800 Kč

ČSN ETS 300 341/změna A1 (875027) - prosinec 2000

Rádiová zařízení a systémy (RES) - Pozemní pohyblivá služba - Technické vlastnosti a podmínky zkoušek rádiového zařízení s vestavěnou anténou vysílajícího signály vyvolávající specifickou odezvu v přijímači

230 Kč

ČSN ETS 300 433 (875033) - prosinec 2000 aktuální vydání

Rádiová zařízení a systémy (RES) - Amplitudově modulovaná rádiová zařízení pracující v občanském pásmu (CB) se dvěma postranními pásmy (DSB) nebo s jedním postranním pásmem (SSB) - Technické charakteristiky a metody měření

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A2 12.00t

565 Kč

ČSN ETS 300 433/změna A2 (875033) - prosinec 2000

Rádiová zařízení a systémy (RES) - Amplitudově modulovaná rádiová zařízení pracující v občanském pásmu (CB) se dvěma postranními pásmy (DSB) nebo s jedním postranním pásmem (SSB) - Technické charakteristiky a metody měření

125 Kč

91 Vnitřní zařízení

ČSN 91 0000/změna Z2 (910000) - prosinec 2000

Názvosloví v nábytkářském průmyslu. Základní pojmy

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 91 0601/změna Z2 (910601) - prosinec 2000

Nábytek. Židle a pracovní sedadla. Technické požadavky

Změna byla zrušena k 1. únoru 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 91 0630/změna Z1 (910630) - prosinec 2000

Nábytek. Pracovní sedadla. Rozměry

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 1335-1 (911101) - prosinec 2000

Kancelářský nábytek - Kancelářské židle pracovní - Část 1: Rozměry - Stanovení rozměrů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

97 Výměna dat

ČSN ISO/IEC 16509 (979705) - prosinec 2000

Informační technologie - Terminologie roku 2000

230 Kč