ČSN P ENV 1998-1-4 (730036) Zrušená norma

Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 1-4: Obecné zásady - Zesilování a opravy budov

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Předložená norma 1998-1-4 Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 1-4:Obecné zásady -Zesilování a opravy budov, je překladem evropské normy. Norma má střední rozsah cca 87 stran včetně NAD. Její obsah se týká oprav a zesilování konstrukcí z různých materiálů a sleduje způsoby jejich chování a možných poškození při seizmických účincích.. Zabývá se stanovením pravidel pro sběr údajů o poškozené konstrukci, postupy zjištění její zbytkové únosnosti a bezpečnosti. Navrženy jsou různé způsoby získávání informací o vlastnostech materiálů použitých na poškozených konstrukcích. Navrhuje různé úrovně úprav nebo zesílení poškozených konstrukcí v závislosti na souvisejících skutečnostech. Návrhy způsobů oprav souvisí s materiálem použitým na konstrukci. Jsou stanovena některé obecné zásady týkající se použití moderních materiálů jako např. adheziv. Pozornost se věnuje zajištění kontroly kvality prováděných úprav. Norma má deset informativních příloh, které se zabývají: - nutnými opatřeními, která je třeba uskutečnit po zemětřesení - sběrem informací potřebných pro posouzení poškozené konstrukce - stanovením redukovaných spolehlivostí pro návrhy úprav poškozených objektů - způsoby stanovení zranitelnosti a seizmického nebezpečí budov - zajištěním kvality prováděných úprav - návrhy a postupy pro úpravy význačných a historických staveb - návrhy možných úprav betonových konstrukcí - návrhy možných úprav ocelových konstrukcí - návrhy možných úprav dřevěných konstrukcí - návrhy možných úprav zděných konstrukcí Ačkoliv účinky zemětřesení nejsou na území České republiky významné, je možno řadu ustanovení této normy použít pro opravy a zesilování konstrukcí vystavených účinkům neseizmických zatížení nebo od těchto zatížení poškozených. Norma vhodně navazuje na dosud platnou českou normu ČSN 73 0038 Navrhování a posuzování stavebních konstrukcí při přestavbách, která je používána při opravách a zesilováních konstrukcí betonových, železobetonových, ocelových, dřevěných, zděných a kombinovaných v České republice. Při předpokládané revizi ČSN 73 0038 je možno účinně na normu ČSN P ENV 1998-1-4 navázat.

Označení ČSN P ENV 1998-1-4 (730036)
Katalogové číslo 60228
Cena 590 Kč590
Datum schválení 1. 12. 2000
Datum účinnosti 1. 1. 2001
Jazyk čeština
Počet stran 90 stran formátu A4
EAN kód 8590963602288
Norma byla zrušena k 1. 1. 2009
a nahrazena ČSN EN 1998-3 (730036)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 1998-1 (730036)
Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 1: Obecná pravidla, seizmická zatížení a pravidla pro pozemní stavby

ČSN EN 1998-1 ed. 2 (730036)
Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 1: Obecná pravidla, seizmická zatížení a pravidla pro pozemní stavby

ČSN EN 1998-1 NA ed. A (730036)
National Annex - Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance - Part 1: General rules, seismic actions and rules for buildings

ČSN EN 1998-2 (730036)
Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 2: Mosty

ČSN EN 1998-2 ed. 2 (730036)
Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 2: Mosty

ČSN EN 1998-2 NA ed. A (730036)
National Annex - Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance - Part 2: Bridges

ČSN EN 1998-3 (730036)
Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 3: Hodnocení a zesilování pozemních staveb

ČSN EN 1998-3 ed. 2 (730036)
Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 3: Hodnocení a zesilování pozemních staveb

ČSN EN 1998-3 NA ed. A (730036)
National Annex - Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance - Part 3: Assessment and retrofitting of buildings

ČSN EN 1998-4 (730036)
Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 4: Zásobníky, nádrže a potrubí

ČSN EN 1998-4 NA ed. A (730036)
National Annex - Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance - Part 4: Silos, tanks and pipelines

ČSN EN 1998-5 (730036)
Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 5: Základy, opěrné a zárubní zdi a geotechnická hlediska

ČSN EN 1998-5 NA ed. A (730036)
National Annex - Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance - Part 5: Foundations, retaining structures and geotechnical aspects

ČSN EN 1998-6 (730036)
Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 6: Věže, stožáry a komíny

ČSN EN 1998-6 NA ed. A (730036)
National Annex - Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance - Part 6: Towers, masts and chimneys

foo