Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

ČSN ISO 14021 (010921) Zrušená norma

Environmentální značky a prohlášení - Vlastní environmentální tvrzení (typ II environmentálního značení)

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Zobrazit všechny normy ze třídy 0109 Systémy environmentálního managementu

ICS: 13.020.50 Environmentální značení

Anotace obsahu normy

V posledním desetiletí se ve světě i v České republice začaly hojně používat různé druhy environmentálních značení, prohlášení a environmentálních tvrzení v souvislosti s výrobky a službami. Tato skutečnost vyvolala potřebu vytvořit a zavést takové normy pro environmentální značení, které zohlední při vývoji takových tvrzení všechny odpovídající aspekty životního cyklu výrobku.
Celkovým cílem environmentálního značení a prohlášení je, aby pomocí ověřitelných, přesných a nezavádějících informací o environmentálních aspektech výrobků nebo služeb, podpořily poptávku a nabídku těch výrobků a služeb, které způsobují menší zátěž na životní prostředí, a tím stimulovaly potenciál pro neustálé, trhem řízené, zlepšování životního prostředí. Tato mezinárodní norma určuje požadavky pro vlastní vyhlášení environmentálních tvrzení, včetně prohlášení, značek a obrazců týkajících se výrobků. Popisuje rovněž vybrané termíny běžně užívané pro environmentální tvrzení a vymezuje podmínky pro jejich používaní. Norma poskytuje základ pro celkovou vyhodnocovací a ověřovací metodiku vlastních vyhlášení environmentálních tvrzení a speciální vyhodnocovací a ověřovací metody pro vybraná tvrzení, jejichž nejčastější příklady jsou v normě uvedeny. Vlastní environmentální tvrzení mohou být vydána výrobci, dovozci, distributory, maloobchodníky nebo kýmkoli, kdo může mít z takového tvrzení prospěch. Environmentální tvrzení týkající se výrobku mohou mít podobu sdělení, značek nebo obrazců na výrobku nebo na obalu výrobku, nebo v dokumentaci k výrobku, v technických bulletinech, v reklamě nebo propagaci, v telemarketingu a nebo prostřednictvím digitálních nebo elektronických médií jako je internet. Norma se rovněž zabývá zásadami ujištění o spolehlivosti, které je u vlastních environmentálních tvrzení nepostradatelné. Je důležité aby ověřování bylo správně vedeno, aby se zabránilo negativním účinkům na, trh, jako jsou obchodní překážky nebo nekalá soutěž, které mohou vzniknout z nespolehlivých nebo klamavých environmentálních tvrzení. Metodika hodnocení, používaná těmi, kteří vytvářejí environmentální tvrzení by měla být jasná, průhledná, vědecky zdravá a dokumentovaná, tak aby ti, kteří kupují nebo případně mohou koupit výrobek mohli být ujištěni o správnosti tvrzení.
Konkrétním cílem této normy je sladit užívání vlastních environmentálních tvrzení. Očekává se, že přínosy budou tyto: - přesná a ověřitelná environmentální tvrzení, která nejsou zavádějící; - zvýšený potenciál pro tržní síly stimulovat environmentální zlepšení ve výrobě, postupech a výrobcích, - prevence nebo minimalizace nežádoucích tvrzení, - snížení nejasností na trhu, - usnadnění mezinárodního obchodu, - zvýšení příležitosti pro zákazníky, potenciální zákazníky a uživatele výrobku vybírat si výrobek na základě větší informovanosti.
Výběr specifických značek pro tuto mezinárodní normu je založen na jejím stávajícím rozsahu používání nebo uznávání. To by však nemělo vzbuzovat dojem, že environmentální tvrzení reprezentované těmito značkami má vyšší význam než jiná environmentální tvrzení. V současnosti je zde zařazena pouze Mobiova smyčka. Jiné specifické značky, které nejsou konkrétně uvedeny v této normě budou představeny v dohledné době.

Označení ČSN ISO 14021 (010921)
Katalogové číslo 60582
Cena 440 Kč vč. DPH
Datum schválení 1. 12. 2000
Datum účinnosti 1. 1. 2001
Jazyk čeština
Počet stran 40 stran formátu A4
EAN kód 8590963605821
Změny a opravy Z1 1.02t, Amd. 1 6.12t
Norma byla zrušena k 1. 12. 2016
a nahrazena ČSN EN ISO 14021 (010921)
Náhled normy zobrazit náhled obsahu normy
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Náhled obsahu normy

Označení této normy občas uvidíte zapsané jedním z alternativních způsobů:

  • ČSN ISO 14 021
  • ČSN ISO 14021:2000
  • ČSN ISO 14 021:2000