ČSN ISO 2859-1 (010261) Aktuální vydání

Statistické přejímky srovnáváním - Část 1: Přejímací plány AQL pro kontrolu každé dávky v sérii

ČSN ISO 2859-1 Statistické přejímky srovnáváním - Část 1: Přejímací plány AQL pro kontrolu každé dávky v sérii
8 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 715 Kč
včetně 10 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma ISO 2859-1 obsahuje systém přejímacích plánů při kontrole srovnáváním. Požadovaná jakost dávek je charakterizována termínem mez jakosti (AQL). Systém je určen především pro spojité série dávek, dostatečně dlouhé, aby bylo možno použít přechodová pravidla, která poskytují:
a) ochranu odběratele (přechodem na zpřísněnou kontrolu nebo přerušením výběrové kontroly), která má odhalit zhoršení jakosti dávek;
b) podnět ke snížení kontrolních nákladů (přechodem na zmírněnou kontrolu) , který se má realizovat při soustavném dosahování dobré jakosti.

Norma ISO 2859-1:1999 nahrazuje normu ISO 2859-1:1991 a oproti předchozímu vydání se revidovaná norma liší především tím, že
- zavádí některé nové termíny a upravuje některé stávající, - pracuje s novými přechodovými pravidly a kritérii přijatelnosti,
- v přejímacích plánech pro zmírněnou kontrolu odstraňuje mezery mezi přejímacími a zamítacími čísly,
- občasnou přejímku (ISO 2859_3:1993) uvažuje jako alternativu ke zmírněné kontrole,
- nově zavádí volitelné přejímací plány s přejímacím číslem vyjádřeným zlomkem se záměrem poskytnout shodný přechod z plánů s přejímacím číslem 0 na plány s přejímacím číslem 1,
- v přejímacích plánech několikerým výběrem snižuje původní maximální počet sedmi stupňů na pět,
nabízí operativní charakteristiky pro určení výsledné účinnosti systému přejímacích plánů (v němž se realizují předepsaná přechodová pravidla, ale nepřihlíží se k přerušení kontroly) obsaženého v této mezinárodní normě.

Označení ČSN ISO 2859-1 (010261)
Katalogové číslo 60494
Cena 590 Kč590
Datum schválení 1. 12. 2000
Datum účinnosti 1. 1. 2001
Jazyk čeština
Počet stran 90 stran formátu A4
EAN kód 8590963604947
Změny a opravy Amd.1 6.13t
Tato norma nahradila ČSN ISO 2859-1 (010261) z května 1992
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

S touto normou zákazníci nejvíce kupují

ČSN ISO 2859-5 (010261)
Statistické přejímky srovnáváním - Část 5: Systém přejímacích plánů AQL postupným výběrem pro kontrolu každé dávky v sérii

ČSN ISO 2859-3 (010261)
Statistické přejímky srovnáváním - Část 3: Občasná přejímka

ČSN EN 10204 (420009)
Kovové výrobky - Druhy dokumentů kontroly

Další příbuzné normy

ČSN ISO 2859-3 (010261)
Statistické přejímky srovnáváním - Část 3: Občasná přejímka

ČSN ISO 2859-5 (010261)
Statistické přejímky srovnáváním - Část 5: Systém přejímacích plánů AQL postupným výběrem pro kontrolu každé dávky v sérii