ČSN ISO 2859-1 (010261) Zrušená norma

Statistické přejímky srovnáváním. Část 1: Přejímací plány AQL pro kontrolu každé dávky v sérii

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje ISO 2859-1, 1. vydání 1989. Není závazná. Tato norma je první ze čtyř norem. Část 0: Úvod k systému přejímek srovnáváním ISO 2859, část 1: Přejímací plány AQL pro kontrolu každé dávky v sérií, část 2: Přejímací plány LQ pro kontrolu izolovaných dávek, část 3: Občasná přejímka. Tato část normy ISO 2859 stanovuje přejímací plány a postupy při kontrole srovnáváním kusových výrobků. Tyto přejímací plány a postupy jsou vyjádřeny v pojmech přípustné úrovně jakosti (AQL). Jejím účelem je působit na dodavatele pomocí ekonomického a psychologického nátlaku vyvolaného nepřijetím dávky tak, aby udržoval průměrnou výrobní jakost alespoň na úrovni shodné s předepsanou úrovní AQL při současném stanovení horní meze rizika odběratele, že bude přijata případná dávka špatné jakosti. ČSN ISO 2859-1 (01 0261) byla schválena 10.5.1991 a nabyla účinnosti od 1.6.1992. Nahradila čl. 70 až 96 ČSN 01 0254:1974.

Označení ČSN ISO 2859-1 (010261)
Katalogové číslo 24031
Cena 590 Kč590
Datum schválení 1. 5. 1992
Datum účinnosti 1. 6. 1992
Jazyk čeština
Počet stran 76 stran
EAN kód 8590963240312
Norma byla zrušena k 1. 1. 2001
a nahrazena ČSN ISO 2859-1 (010261)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN ISO 2859-3 (010261)
Statistické přejímky srovnáváním - Část 3: Občasná přejímka

ČSN ISO 2859-5 (010261)
Statistické přejímky srovnáváním - Část 5: Systém přejímacích plánů AQL postupným výběrem pro kontrolu každé dávky v sérii