Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

ČSN EN 60044-7 (351358) Zrušená norma

Přístrojové transformátory - Část 7: Elektronické transformátory napětí

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Zobrazit všechny normy ze třídy 3513 Měřicí, oddělovací a přístrojové transformátory

ICS: 17.220.20 Měření elektrických a magnetických veličin

Označení ČSN EN 60044-7 (351358)
Katalogové číslo 59785
Cena 65 Kč vč. DPH
Datum schválení 1. 12. 2000
Datum účinnosti 1. 1. 2001
Jazyk angličtina (obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál)
Počet stran 4 strany
EAN kód 8590963597850
Norma byla zrušena k 1. 1. 2002
a nahrazena ČSN EN 60044-7 (351358)

Anotace obsahu normy

Tato norma, která je součástí série norem řady IEC 60044, se vztahuje na nově vyráběné elektronické transformátory napětí s analogovým výstupem pro použití s elektrickými měřicími a jisticími přístroji při kmitočtech od 15 Hz do 100 Hz.
Tato norma se rovněž vztahuje na optická měřicí uspořádání vzhledem k tomu, že obvykle obsahují elektronické komponenty. Norma uvádí požadavky na jednofázové elektronické transformátory napětí. Zvláštní požadavky na trojfázové transformátory napětí nejsou v této normě uvedeny, ale některé části normy jsou pro ně použitelné.
Norma obsahuje v úvodních kapitolách základní definice a popis elektronických transformátorů napětí. Popisuje normální a zvláštní provozní podmínky a přehled normalizovaných hodnot charakteristických veličin. Značná pozornost se věnuje požadavkům na konstrukci transformátorů, na izolaci primárního napěťového senzoru a nízkonapěťových komponentů, zkratovou odolnost a oteplení. V části konstrukčních požadavků se uvádí požadavky na EMC, radiové rušení, schopnost přenášet přepětí, spolehlivost, mechanickou pevnost a signalizaci překročení normálních podmínek.
Dále norma obsahuje požadavky na typové, kusové a zvláštní zkoušky. Jedna kapitola normy se zabývá značením svorek a údaji, které jsou nezbytné k uvedení na štítku. V oddělených kapitolách jsou uvedeny požadavky na přesnost měřicích a jisticích jednofázových elektronických transformátorů napětí.
Normativní příloha A obsahuje požadavky na zátěže pro měření přechodové charakteristiky. Informativní příloha B uvádí technické informace pro elektronické transformátory napětí, matematické a fyzikální vztahy přechodových charakteristik, příklady modelových uspořádání elektronických transformátorů napětí a požadavky na zkoušky imunity proti elektromagnetickému rušení.

Další příbuzné normy

ČSN EN 60044-8 (351358)
Přístrojové transformátory - Část 8: Elektronické transformátory proudu