ČSN (normy i změny) z října 1998

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN ISO 5479 (010239) - říjen 1998

Statistická interpretace údajů - Testy odchýlení od normálního rozdělení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 5.00t

460 Kč

ČSN ISO 11843-1 (010240) - říjen 1998

Detekční schopnost - Část 1: Termíny a definice

230 Kč

02 Strojní součásti

ČSN 02 4460 (024460) - říjen 1998

Šestipramenná ocelová lana - Splétání

340 Kč

05 Svařování, pájení, řezání kovů a plastů

ČSN EN ISO 9455-3 (050053) - říjen 1998

Tavidla pro měkké pájení - Zkušební metody - Část 3: Stanovení kyselosti potenciometrickou a vizuální titrační metodou

125 Kč

13 Armatury a potrubí

ČSN 13 6651/změna Z1 (136651) - říjen 1998

Neprůbojné pojistné armatury. Základní ustanovení

125 Kč

27 Zdvihací zařízení, stroje pro povrchovou těžbu, stroje a zařízení pro zemní, stavební a silniční práce

ČSN EN 115/změna A1 (274802) - říjen 1998

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků

Změna byla zrušena k 1. únoru 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

31 Letectví a kosmonautika

ČSN EN 2155-12 (317370) - říjen 1998

Letectví a kosmonautika - Zkušební metody pro transparentní materiály k zasklívání letadel - Část 12: Stanovení lineární teplotní roztažnosti

125 Kč

ČSN EN 2155-7 (317370) - říjen 1998

Letectví a kosmonautika - Zkušební metody pro transparentní materiály k zasklívání letadel - Část 7: Stanovení optické odchylky

125 Kč

33 Elektrotechnika - elektrotechnické předpisy

ČSN EN 50014/změna Z1 (330370) - říjen 1998

Nevýbušná elektrická zařízení. Všeobecné požadavky

Změna byla zrušena k 1. červenci 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN CISPR 18-2 +A1/změna A2 (334241) - říjen 1998

Charakteristiky rušení od venkovních vedení a zařízení vysokého napětí. Část 2: Metody měření a postup pro určení mezí (obsahuje změnu A1)

Změna byla zrušena k 1. květnu 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60870-6-601 (334660) - říjen 1998

Systémy a zařízení pro dálkové ovládání - Část 6: Protokoly dálkového ovládání kompatibilní s normami ISO a doporučeními ITU-T - Oddíl 601: Funkční profil pro poskytování spojově-orientované transportní služby u koncového systému propojeného trvalým přístupem na datovou síť s přepojováním paketů

230 Kč

34 Elektrotechnika

ČSN EN 61161/změna A1 (340884) - říjen 1998

Měření výkonu ultrazvuku v kapalinách v kmitočtovém rozsahu od 0,5 MHz do 25 MHz

Změna byla zrušena k 1. březnu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61621 (346471) - říjen 1998

Suché pevné elektroizolační materiály - Zkouška odolnosti vůči obloukovému výboji vysokého napětí a nízkého proudu

230 Kč

ČSN EN 61628-1 (346567) - říjen 1998

Zvlněná lesklá lepenka, zvlněná obyčejná lepenka a zvlněný tvrzený papír pro elektrotechnické účely - Část 1: Definice, označování a všeobecné požadavky

125 Kč

ČSN 34 7010-82/změna Z1 (347010) - říjen 1998

Elektrické kabely - Doplňující zkušební metody

Změna byla zrušena k 1. květnu 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60851-6/změna A1 (347308) - říjen 1998

Vodiče pro vinutí - Zkušební metody - Část 6: Tepelné vlastnosti

Změna byla zrušena k 27. červnu 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

35 Elektrotechnika

ČSN EN 60512-1-4 (354055) - říjen 1998

Elektromechanické součástky pro elektrotechnická zařízení - Základní zkušební postupy a měřicí metody - Část 1: Všeobecné zkoušky - Oddíl 4: Zkouška 1d: Účinnost ochrany kontaktů (scoop-proof)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 6.08t

145 Kč

ČSN EN 60352-1 (354061) - říjen 1998 aktuální vydání

Nepájené spoje - Část 1: Ovíjené spoje - Všeobecné požadavky, zkušební metody a praktický návod

350 Kč

ČSN EN 60669-2-1/změna A11 (354106) - říjen 1998

Spínače pro domovní a podobné pevné elektrické instalace - Část 2: Zvláštní požadavky - Oddíl 1: Elektronické spínače

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50064 +A1 (357177) - říjen 1998

Kryty z hliníku a ze slitin hliníku pro tváření pro plynem izolované vysokonapěťové rozváděče

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 6.08t, Z1 4.19t

Norma bude zrušena k 27. srpnu 2021 (zobrazit náhrady).

622 Kč

ČSN EN 50068 +A1 (357178) - říjen 1998

Kryty z oceli pro tváření pro plynem izolované vysokonapěťové rozváděče

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 6.08t, Z1 4.19t

Norma bude zrušena k 27. srpnu 2021 (zobrazit náhrady).

642 Kč

ČSN EN 61269-1-1 (359238) - říjen 1998

Optické vláknové zakončovací soubory - Část 1-1: Vzorová předmětová specifikace

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

36 Elektrotechnika

ČSN EN 60662 +A4+A5+A6/změna A9 (360240) - říjen 1998

Vysokotlaké sodíkové výbojky (obsahuje změny A4:1994, A5:1994, A6:1994)

Změna byla zrušena k 2. lednu 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61167 +A1/změna A2 (360250) - říjen 1998

Halogenidové výbojky

Změna byla zrušena k 1. únoru 2004.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 36 0340-1 IEC 61-1/změna Z10 (360340) - říjen 1998

Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti. Část 1: Patice pro zdroje světla

350 Kč

ČSN 36 0340-3 IEC 61-3/změna Z11 (360340) - říjen 1998

Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti. Část 3: Kalibry

550 Kč

ČSN IEC 922/změna Z1 (360513) - říjen 1998

Predradníky výbojok (iných než trubicové žiarivky). Všeobecné a bezpečnostné požiadavky

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2002.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60598-2-20 +A11/změna Z1 (360600) - říjen 1998

Svítidla. Část 2: Zvláštní požadavky. Oddíl 20: Osvětlovací řetězy (obsahuje změnu A11:1993)

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60598-2-3/změna A1 (360600) - říjen 1998

Svítidla - Část 2-3: Zvláštní požadavky - Svítidla pro osvětlení cest a ulic

Změna byla zrušena k 1. únoru 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60598-2-4 (360600) - říjen 1998

Svítidla - Část 2: Zvláštní požadavky - Oddíl 4: Přemístitelná svítidla pro všeobecné použití

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 6.18t

Norma bude zrušena k 30. březnu 2021 (zobrazit náhrady).

222 Kč

ČSN EN 60598-2-4 +A3/změna Z1 (360600) - říjen 1998

Svítidla. Část 2: Zvláštní požadavky. Oddíl 4: Přenosná svítidla pro všeobecné použití

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60598-2-6/změna A1 (360600) - říjen 1998

Svítidla. Část 2: Zvláštní požadavky. Oddíl 6: Žárovková svítidla s vestavěnými transformátory

Změna byla zrušena k 1. září 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 36 1055-3/změna Z1 (361055) - říjen 1998

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely. Zvláštní požadavky pro kusové zkoušky spotřebičů v oblasti používání EN 60335-1

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2004.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-2-31 +A1+A51/změna Z1 (361055) - říjen 1998

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely. Část 2: Zvláštní požadavky na sporákové odsavače par (obsahuje změnu A1 +A51)

Změna byla zrušena k 1. únoru 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-2-43 +A1+A51/změna Z1 (361055) - říjen 1998

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely. Část 2: Zvláštní požadavky na sušiče prádla a ručníků

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2004.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-2-48 +A1/změna Z1 (361055) - říjen 1998

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely. Část 2: Zvláštní požadavky pro elektrické grily a opékače topinek pro podniky veřejného stravování (obsahuje změnu A1:1992)

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2004.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-2-49 +A1/změna Z1 (361055) - říjen 1998

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely. Část 2: Zvláštní požadavky pro elektrické vyhřívací spotřebiče pro podniky veřejného stravování (obsahuje změnu A1:1992)

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2004.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-2-50/změna Z1 (361055) - říjen 1998

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely. Část 2: Zvláštní požadavky pro elektrické vodní lázně pro podniky veřejného stravování

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2004.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-2-56/změna Z1 (361055) - říjen 1998

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely. Část 2: Zvláštní požadavky pro projektory a podobné spotřebiče

Změna byla zrušena k 1. lednu 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-2-7 +A1+A2+A51/změna Z1 (361055) - říjen 1998

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely. Část 2: Zvláštní požadavky pro pračky (obsahuje změnu A1 + A2 + A51)

Změna byla zrušena k 1. září 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61591 (361060) - říjen 1998

Sporákové odsavače par pro domácnost - Metody pro měření vlastností

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 4.07t, A2 9.11t, A11 8.14t, A12 8.15t

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

1 060 Kč

ČSN EN 60601-3-1 (364800) - říjen 1998

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 3-1: Základní požadavky na vlastnosti transkutánních monitorů parciálního tlaku kyslíku a oxidu uhličitého

230 Kč

ČSN ISO/IEC 9646-7 (369647) - říjen 1998

Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Metodologie a základní struktura zkoušení shody - Část 7: Prohlášení o shodě implementace

590 Kč

ČSN ISO/IEC 10164-1 +Amd.1 (369679) - říjen 1998

Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Management systémů: Funkce managementu objektů

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ISO/IEC 10164-10 (369679) - říjen 1998

Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Management systémů: Funkce měření používání pro účely účtování

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Amd.1 11.99t, Oprava 1 6.00t

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

84 Kč

ČSN ISO/IEC 10164-11 (369679) - říjen 1998

Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Management systémů: Objekty a atributy metriky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Amd.1 11.99t, Oprava 1 6.00t

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

84 Kč

ČSN ISO/IEC 10164-12 (369679) - říjen 1998

Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Management systémů: Funkce managementu testů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 8.99t, Oprava 2 6.00t

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

105 Kč

ČSN ISO/IEC 10164-13 +Amd.1 (369679) - říjen 1998

Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Management systémů: Funkce sumarizace

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 5.01t

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

85 Kč

ČSN ISO/IEC 10164-14 (369679) - říjen 1998

Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Management systémů: Kategorie testů důvěry a diagnostických testů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 5.01t

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

52 Kč

ČSN ISO/IEC 10164-16 (369679) - říjen 1998

Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Management systémů: Funkce managementu znalostí o managementu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Amd.1 11.99t

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

97 Kč

ČSN ISO/IEC 10164-17 (369679) - říjen 1998

Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Management systémů: Funkce výměny

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 5.00t

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

85 Kč

ČSN ISO/IEC 10164-18 (369679) - říjen 1998

Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Management systémů: Funkce managementu softwaru

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 5.00t

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

85 Kč

ČSN ISO/IEC 10164-2 +Amd.1 (369679) - říjen 1998

Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Management systémů: Funkce managementu stavů

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ISO/IEC 10164-3 +Amd.1 (369679) - říjen 1998

Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Management systémů: Atributy pro reprezentaci vztahů

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ISO/IEC 10164-4 +Amd.1 (369679) - říjen 1998

Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Management systémů: Funkce podávání poplašných zpráv

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 2 5.01t

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

85 Kč

ČSN ISO/IEC 10164-5 +Amd.1 (369679) - říjen 1998

Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Management systémů: Funkce managementu podávání zpráv o událostech

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 2 5.01t

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

85 Kč

ČSN ISO/IEC 10164-6 +Amd.1 (369679) - říjen 1998

Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Management systémů: Funkce řízení zápisu v deníku

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ISO/IEC 10164-7 +Amd.1 (369679) - říjen 1998

Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Management systémů: Funkce podávání bezpečnostních poplašných zpráv

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ISO/IEC 10164-8 (369679) - říjen 1998

Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Management systémů: Funkce bezpečnostního auditního záznamu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 3 6.00t

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

85 Kč

ČSN ISO/IEC 10164-9 (369679) - říjen 1998

Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Management systémů: Objekty a atributy pro řízení přístupu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 2 6.00t

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

85 Kč

ČSN ISO/IEC 10036 (369820) - říjen 1998 aktuální vydání

Informační technologie - Výměna informací o fontech - Procedury pro registraci identifikátorů týkajících se fontů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 1.02t, Oprava 2 8.03t

380 Kč

48 Lesnictví

ČSN 48 0205/změna Z2 (480205) - říjen 1998

Surové dříví. Kulatina. Názvy a definice vad

32 Kč

49 Průmysl dřevozpracující

ČSN 49 0000/změna Z6 (490000) - říjen 1998

Názvoslovie v drevárskom priemysle. Všeobecné pojmy a vlastnosti dreva

32 Kč

ČSN 49 0002/změna Z3 (490002) - říjen 1998

Názvosloví v dřevařském průmyslu. Názvosloví pilařské výroby

32 Kč

ČSN 49 0012/změna Z3 (490012) - říjen 1998

Drevo. Fyzikálne a mechanické skúšky. Názvy a definície

32 Kč

ČSN EN 844-8 (490016) - říjen 1998

Kulatina a řezivo - Terminologie - Část 8: Termíny pro znaky kulatiny

Norma bude zrušena k 1. listopadu 2020 (zobrazit náhrady).

230 Kč

ČSN 49 6110/změna Z3 (496110) - říjen 1998

Dřevozpracující zařízení. Bezpečnostní požadavky pro frézky

32 Kč

56 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN EN 12133 (560424) - říjen 1998

Ovocné a zeleninové šťávy - Stanovení obsahu chloridů - Metoda potenciometrické titrace

190 Kč

ČSN EN 12134 (560425) - říjen 1998

Ovocné a zeleninové šťávy - Stanovení odstředitelné dužniny

190 Kč

ČSN EN 12135 (560426) - říjen 1998

Ovocné a zeleninové šťávy - Stanovení obsahu dusíkatých látek - Kjeldahlova metoda

190 Kč

ČSN EN 12136 (560427) - říjen 1998

Ovocné a zeleninové šťávy - Stanovení celkového obsahu karotenoidů a obsahu jednotlivých frakcí karotenoidů

230 Kč

ČSN EN 12137 (560428) - říjen 1998

Ovocné a zeleninové šťávy - Stanovení obsahu kyseliny vinné v hroznové šťávě - Metoda vysokoúčinné kapalinové chromatografie

190 Kč

ČSN EN 12138 (560429) - říjen 1998

Ovocné a zeleninové šťávy - Enzymatické stanovení obsahu kyseliny D-jablečné - NAD spektrofotometrická metoda

190 Kč

ČSN P ENV 13070 (560435) - říjen 1998

Ovocné a zeleninové šťávy - Stanovení poměru stabilního izotopu uhlíku (13C/12C) v dužině ovocných šťáv - Metoda izotopové hmotnostní spektrometrie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

58 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN EN ISO 6800 (588799) - říjen 1998

Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení složení mastných kyselin v triacylglycerolech vázaných v poloze 2

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

64 Plasty

ČSN 64 3200/změna Z2 (643200) - říjen 1998

Plasty. Polyvinylchlorid. Základné ustanovenia

32 Kč

65 Výrobky chemického průmyslu

ČSN ISO 760 (650330) - říjen 1998

Stanovení vody - Metoda Karl Fischera (Všeobecná metoda)

230 Kč

72 Stavební suroviny, materiály a výrobky

ČSN EN ISO 10545-10 (725110) - říjen 1998

Keramické obkladové prvky - Část 10: Stanovení změn rozměrů vlivem vlhkosti

125 Kč

ČSN EN ISO 10545-12 (725110) - říjen 1998

Keramické obkladové prvky - Část 12: Stanovení odolnosti proti vlivu mrazu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 9.02t

145 Kč

ČSN EN ISO 10545-15 (725110) - říjen 1998

Keramické obkladové prvky - Část 15: Stanovení vyluhovatelnosti olova a kadmia - Glazované obkladové prvky

125 Kč

ČSN EN ISO 10545-5 (725110) - říjen 1998

Keramické obkladové prvky - Část 5: Stanovení rázové pevnosti měřením koeficientu odrazu

340 Kč

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN EN ISO 3822-2/Oprava 1 (730536) - říjen 1998

Akustika - Laboratorní zkoušky emise hluku armatur a zařízení vnitřních vodovodů - Část 2: Montáž a provozní podmínky výtokových ventilů a mísicích baterií

20 Kč

ČSN EN ISO 3822-3/Oprava 1 (730536) - říjen 1998

Akustika - Laboratorní zkoušky emise hluku armatur a zařízení vnitřních vodovodů - Část 3: Montáž a provozní podmínky průtokových ventilů a armatur

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 1424 (737012) - říjen 1998

Vodorovné dopravní značení - Materiály pro dopravní značení - Premixová balotina

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 3.04t

315 Kč

74 Části staveb

ČSN P 74 2871/změna Z1 (742871) - říjen 1998

Systémy dodatečného předpínání. Obecné požadavky a zkoušení

Změna byla zrušena k 1. květnu 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 524-1 (742881) - říjen 1998

Hadice z ocelového pásku pro předpínací výztuž - Zkušební metody - Část 1: Stanovení tvaru a rozměrů

125 Kč

ČSN EN 524-2 (742881) - říjen 1998

Hadice z ocelového pásku pro předpínací výztuž - Zkušební metody - Část 2: Stanovení chování při ohýbání

125 Kč

ČSN EN 524-3 (742881) - říjen 1998

Hadice z ocelového pásku pro předpínací výztuž - Zkušební metody - Část 3: Zkouška střídavým ohýbáním

125 Kč

ČSN EN 524-4 (742881) - říjen 1998

Hadice z ocelového pásku pro předpínací výztuž - Zkušební metody - Část 4: Stanovení pevnosti při příčném zatížení

125 Kč

ČSN EN 524-5 (742881) - říjen 1998

Hadice z ocelového pásku pro předpínací výztuž - Zkušební metody - Část 5: Stanovení pevnosti v tahu

125 Kč

ČSN EN 524-6 (742881) - říjen 1998

Hadice z ocelového pásku pro předpínací výztuž - Zkušební metody - Část 6: Stanovení nepropustnosti (Stanovení průsaku vody)

125 Kč

77 Obaly a obalová technika

ČSN EN ISO 11683 (774001) - říjen 1998

Balení - Hmatatelné výstrahy - Požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 10.00t, Oprava 2 5.04t, Oprava 3 12.17t, Oprava 4 3.18t

270 Kč

80 Textilní suroviny a výrobky

ČSN EN ISO 105-X14 (800131) - říjen 1998

Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část X14: Stálobarevnost při kyselém chlorování vlny: dichlorisokyanurát sodný

125 Kč

ČSN EN ISO 105-X04 (800133) - říjen 1998

Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část X04: Stálobarevnost při mercerování

125 Kč

ČSN EN ISO 105-X06 (800140) - říjen 1998

Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část X06: Stálobarevnost v sodové vyvářce

125 Kč

ČSN EN ISO 105-X13 (800174) - říjen 1998

Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část X13: Stálobarevnost vlnařských barviv při procesech používajících chemické prostředky pro tvarování, plisování a fixování

125 Kč

ČSN EN ISO 105-X05 (800177) - říjen 1998

Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část X05: Stálobarevnost vůči organickým rozpouštědlům

125 Kč

ČSN EN ISO 9073-4 (806134) - říjen 1998

Textilie - Zkušební metody pro netkané textilie - Část 4: Zjišťování pevnosti v dalším trhání

190 Kč

83 Ochrana životního prostředí, pracovní a osobní ochrana, bezpečnost strojních zařízení a ergonomie

ČSN EN 1620 (831001) - říjen 1998 aktuální vydání

Biotechnologie - Velkovýroba a výroba - Požadavky na konstrukci budov podle stupně rizikovosti

230 Kč

ČSN EN 12075 (831004) - říjen 1998

Biotechnologie - Velkovýroba a výroba - Postupy pro fermentaci a zpracování

230 Kč

ČSN EN 1868 (832603) - říjen 1998

Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky - Seznam ekvivalentních termínů

440 Kč

87 Telekomunikace

ČSN ETS 300 019-1-3/změna A1 (872001) - říjen 1998

Navrhování zařízení (EE) - Podmínky prostředí a zkoušky vlivu prostředí na telekomunikační zařízení - Část 1-3: Klasifikace podmínek prostředí - Stacionární použití na místech chráněných proti povětrnostním vlivům

125 Kč

ČSN ETS 300 019-1-4/změna A1 (872001) - říjen 1998

Navrhování zařízení (EE) - Podmínky prostředí a zkoušky vlivu prostředí na telekomunikační zařízení - Část 1-4: klasifikace podmínek prostředí - Stacionární použití na místech nechráněných proti povětrnostním vlivům

125 Kč

ČSN ETS 300 019-2-3/změna A1 (872001) - říjen 1998

Navrhování zařízení (EE). Podmínky prostředí a zkoušky vlivu prostředí na telekomunikační zařízení. Část 2-3: Specifikace zkoušek vlivu prostředí. Stacionární použití na místech chráněných proti povětrnostním vlivům

125 Kč

ČSN ETS 300 019-2-4/změna A1 (872001) - říjen 1998

Navrhování zařízení (EE). Podmínky prostředí a zkoušky vlivu prostředí na telekomunikační zařízení. Část 2-4: Specifikace zkoušek vlivu prostředí. Stacionární použití na místech nechráněných proti povětrnostním vlivům

125 Kč

ČSN ETS 300 974 ed. 2 (872740) - říjen 1998

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Specifikace aplikační části pohyblivých služeb (MAP) (GSM 09.02 verze 5.5.2)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 977 ed. 2 (872743) - říjen 1998

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Specifikace rozhraní modul identity účastníka - pohyblivé zařízení (SIM-ME) (GSM 11.11 verze 5.5.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 133-1 ed. 2 (874501) - říjen 1998

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Systém rádiového přenosu zpráv (ERMES) - Část 1: Všeobecná hlediska

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 133-2 ed. 2 (874501) - říjen 1998

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Systém rádiového přenosu zpráv (ERMES) - Část 2: Hlediska služeb

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 133-3 ed. 2 (874501) - říjen 1998

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Systém rádiového přenosu zpráv (ERMES) - Část 3: Síťová hlediska

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 133-4 ed. 2 (874501) - říjen 1998

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Systém rádiového přenosu zpráv (ERMES) - Část 4: Specifikace rádiového rozhraní

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 133-5 ed. 2 (874501) - říjen 1998

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Systém rádiového přenosu zpráv (ERMES) - Část 5: Specifikace shody přijímače

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 133-6 ed. 2 (874501) - říjen 1998

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Systém rádiového přenosu zpráv (ERMES) - Část 6: Specifikace shody základnové stanice

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 133-7 ed. 2 (874501) - říjen 1998

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Systém rádiového přenosu zpráv (ERMES) - Část 7: Hlediska provozu a údržby

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 329 ed. 2 (875022) - říjen 1998

Rádiová zařízení a systémy (RES) - Elektromagnetická kompatibilita (EMC) zařízení digitálních globálních bezšňůrových telekomunikací

350 Kč

ČSN ETS 300 824 ed. 1 (875516) - říjen 1998

Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Mobilita bezšňůrového koncového zařízení (CTM) - Profil přístupu CTM (CAP)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 825 ed. 1 (875517) - říjen 1998

Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Třívoltový autentizační modul DECT (DAM)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN P I-ETS 300 763-1 ed. 1 (875805) - říjen 1998

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Zkoušení vnitropásmové signalizace audiovizuálních služeb - Část 1: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN P I-ETS 300 763-2 ed. 1 (875805) - říjen 1998

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Zkoušení vnitropásmové signalizace audiovizuálních služeb - Část 2: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN P I-ETS 300 763-3 ed. 1 (875805) - říjen 1998

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Zkoušení vnitropásmové signalizace audiovizuálních služeb - Část 3: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

91 Vnitřní zařízení

ČSN EN 669 (917867) - říjen 1998

Pružné podlahové krytiny - Zjišťování rozměrové stálosti dlaždic linolea vlivem změn atmosférické vlhkosti

125 Kč