ČSN ISO 5479 (010239)

Statistická interpretace údajů - Testy odchýlení od normálního rozdělení

ČSN ISO 5479 Statistická interpretace údajů - Testy odchýlení od normálního rozdělení
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 460 Kč
včetně 10 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

1.1 Tato mezinárodní norma obsahuje návod na použití metod a testů k rozhodnutí, zda je, či není možno zamítnout hypotézu o normálním rozdělení za předpokladu, že pozorování jsou nezávislá.
1.2 Použití testu odchýlení od normálního rozdělení může být přínosné, nebo dokonce nezbytné, kdykoliv se vyskytnou pochybnosti o tom, zda jsou pozorování normálně rozdělena. Nicméně v případě robustních metod (tj. když se výsledky mění pouze zcela nepatrně, jestliže skutečné rozdělení pravděpodobností pozorování není normální) není test odchýlení od normálního rozdělení příliš přínosný. Takovýto případ nastane například, prověřuje-li se střední hodnota na základě jednoho náhodného výběru pozorování vůči dané teoretické hodnotě pomocí t -testu.
1.3 Odkazuje-li se na metodu založenou na hypotéze normality, není vždy nezbytně nutné používat takovýto test. Je možné, že o normálním rozdělení pozorování není vůbec žádná pochybnost, buď proto, že existují teoretické (např. fyzikální) důvody, které potvrzují takovouto hypotézu, nebo proto, že se tato hypotéza pokládá za přijatelnou v souladu s dříve získanou informací.
1.4 Testy odchýlení od normálního rozdělení zařazené do této mezinárodní normy jsou přednostně určeny pro úplné údaje, nikoli pro údaje seskupované do tříd. Jsou rovněž nevhodné pro cenzorované údaje.
1.5 Testy odchýlení od normálního rozdělení zařazené do této mezinárodní normy lze použít na pozorované hodnoty nebo na jejich funkce, jako je například logaritmus nebo druhá odmocnina.
1.6 Testy odchýlení od normálního rozdělení jsou značně neefektivní pro výběry o rozsahu menším než osm. Proto se tato mezinárodní norma omezuje na výběry o rozsahu osm a více.

Označení ČSN ISO 5479 (010239)
Katalogové číslo 53815
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 10. 1998
Datum účinnosti 1. 11. 1998
Jazyk čeština
Počet stran 40 stran formátu A4
EAN kód 8590963538150
Změny a opravy Oprava 1 5.00t
Dostupnost skladem (tisk na počkání)