Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

ČSN EN 1076 (833633) Zrušená norma

Ovzduší na pracovišti - Odběrové trubice pro stanovení plynů a par - Požadavky a zkušební metody

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Zobrazit všechny normy ze třídy 8336 Hodnocení expozice pracoviště

ICS: 13.040.30 Ovzduší na pracovišti

Označení ČSN EN 1076 (833633)
Katalogové číslo 53791
Cena 350 Kč vč. DPH
Datum schválení 1. 10. 1998
Datum účinnosti 1. 11. 1998
Jazyk čeština
Počet stran 32 stran formátu A4
EAN kód 8590963537917
Norma byla zrušena k 1. 8. 2010
a nahrazena ČSN EN 1076 (833633)
Náhled normy zobrazit náhled obsahu normy
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Anotace obsahu normy

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1076:1997 včetně její opravy AC:1997. Evropská norma EN 1076:1997 má status české technické normy. Tato evropská norma specifikuje provozní požadavky a zkušební metody za předepsaných laboratorních podmínek pro sorpční trubice používané ve spojení s odběrovými zařízeními pro stanovení plynných látek a par v ovzduší pracoviště. Tyto sorpční trubice lze rozdělit na: - odběrové trubice typu A, které jsou založeny na sorpci na tuhém sorbentu nebo na nosiči impregnovaném vhodným činidlem, po desorpci rozpouštědlem následuje analýza desorbátu, - odběrové trubice typu B, které jsou založeny na sorpci na tuhém sorbentu nebo na nosiči impregnovaném vhodným činidlem, po tepelné desorpci následuje analýza. Evropskou normu nelze použít pro: - odběrové sorpční trubice, které jsou používány pro přímé stanovení koncentrací, například indikátorové, detekční trubice, - vzorkovací systémy založené na sorpci chemických látek do kapaliny a následné analýze roztoku (např. absorbéry). Norma obsahuje tyto kapitoly: kapitolu 1 - Předmět normy, kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Definice, kapitolu 4 - Značky a zkratky, kapitolu 5 - Požadavky, kapitolu 6 - Všeobecné zkušební podmínky, kapitolu 7 - Zkušební metody, kapitolu 8 - Úrovně hodnocení, kapitolu 9 - Zkušební protokol a kapitolu 10 - Značení. Dále norma uvádí informativní Přílohu A, normativní Přílohu B, informativní Přílohy C, D, normativní Přílohu E a informativní Přílohy F a G. ČSN EN 1076 (83 3633) byla vydána v říjnu 1998.

Náhled obsahu normy