Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

ČSN EN 60335-2-7 (361040) Zrušená norma

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Část 2: Zvláštní požadavky na pračky

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Zobrazit všechny normy ze třídy 3610 Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost

ICS: 97.060 Zařízení na údržbu prádla

Anotace obsahu normy

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 60335-2-7:1997. Evropská norma EN 60335-2-7:1997 má status české technické normy. Oznámení o schválení: Text mezinárodní normy IEC 335-2-7:1993 byl schválen CENELEC jako evropská norma s dohodnutými společnými modifikacemi. Tato norma se zabývá bezpečností elektrických praček pro domácnost a podobné účely, určené pro praní prádla a textilu, jejichž jmenovité napětí není vyšší než 250 V pro jednofázové spotřebiče a 480 V pro ostatní spotřebiče. Tato norma také platí pro spotřebiče, které nejsou určeny pro normální domovní použití, ale které mohou být zdrojem nebezpečí pro veřejnost, jako jsou spotřebiče určené pro použití laiky v obchodech, lehkém průmyslu a v zemědělství. Tato norma pojednává v možné míře o běžných nebezpečích představovaných spotřebiči, se kterými se setkávají všechny osoby v domácnosti a jejím okolí. Tato norma nebere obecně v úvahu: - používání spotřebičů malými dětmi nebo nesvéprávnými osobami bez dozoru, - hru malých dětí se spotřebičem. Pokud v této Části 2 není zmínka o konkrétním článku části 1, platí v přiměřeném rozsahu. Tam, kde tato norma stanovuje "doplněk", "změnu" nebo "náhradu", musí být odpovídající požadavek, zkušební předpis nebo vysvětlivka v části 2 upraveny odpovídajícím způsobem. Norma obsahuje tyto kapitoly: kapitolu 1 - Rozsah platnosti kapitolu 2 - Definice, kapitolu 3 - Všeobecný požadavek, kapitolu 4 - Všeobecné podmínky pro zkoušky, kapitolu 5 - Neobsazeno, kapitolu 6 - Třídění, kapitolu 7 - Značky a návody, kapitolu 8 - Ochrana před úrazem elektrickým proudem, kapitolu 9 - Rozběh elektromechanických spotřebičů, kapitolu 10 - Příkon a proud, kapitolu 11 - Oteplení, kapitolu 12 - Neobsazeno, kapitolu 13 - Unikající proud a elektrická pevnost při pracovní teplotě, kapitolu 14 - Neobsazeno, kapitolu 15 - Odolnost proti vlhkosti, kapitolu 16 - Unikající proud a elektrická pevnost, kapitolu 17 - Ochrana proti přetížení transformátorů a přidružených obvodů, kapitolu 18 - Trvanlivost, kapitolu 19 - Abnormální činnost, kapitolu 20 - Stabilita a mechanická nebezpečí, kapitolu 21 - Mechanická pevnost, kapitolu 22 - Konstrukce, kapitolu 23 - Vnitřní spojování, kapitolu 24 - Součásti, kapitolu 25 - Připojení k síti a vnější pohyblivé přívody, kapitolu 26 - Svorky pro vnější vodiče, kapitolu 27 - Ochranné spojení se zemí, kapitolu 28 - Šrouby a spoje, kapitolu 29 - Povrchové cesty, vzdušné vzdálenosti a vzdálenosti napříč izolací, kapitolu 30 - Odolnost proti teplu, hoření a plazivým proudům, kapitolu 31 - Odolnost proti korozi a kapitolu 32 - Záření, toxicita a podobná nebezpečí. Pokud jde o tuto kapitolu 32, je uvedeno: Tato kapitola z Části 1 platí. Norma obsahuje ještě normativní Přílohy A, AA, BB a ZA. Za pozornost stojí příloha AA, která obsahuje složení pracího prostředku, a to jako výtah z IEC 456. ČSN EN 60335-2-7 (36 1040) byla vydána v říjnu 1998. S účinností od 2003-09-01 se ruší ČSN EN 60335-2-7 + A1 + A2 + A51 Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Část 2: Zvláštní požadavky na pračky (obsahuje změnu A1 + A2 + A51) (36 1055) z května 1994 a změna A52 z prosince 1996, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

Označení ČSN EN 60335-2-7 (361040)
Katalogové číslo 53524
Cena 340 Kč vč. DPH
Datum schválení 1. 10. 1998
Datum účinnosti 1. 11. 1998
Jazyk čeština
Počet stran 24 stran formátu A4
EAN kód 8590963535241
Změny a opravy A1 6.99t, Z1 12.01t
Norma byla zrušena k 1. 9. 2003
Náhled normy zobrazit náhled obsahu normy
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Náhled obsahu normy

Další příbuzné normy

ČSN EN 60335-1 (361040)
Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely. Část 1: Všeobecné požadavky

ČSN EN 60335-2-64 ed. 2 (361040)
Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Část 2-64: Zvláštní požadavky na elektrické kuchyňské stroje pro komerční účely

ČSN EN 60335-2-10 ed. 2 (361045)
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-10: Zvláštní požadavky na spotřebiče pro ošetřování podlah a na spotřebiče pro kartáčování za mokra

ČSN EN 60335-2-101 (361045)
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-101: Zvláštní požadavky na odpařovače

ČSN EN 60335-2-105 (361045)
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-105: Zvláštní požadavky na multifunkční sprchové kouty

ČSN EN 60335-2-106 (361045)
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-106: Zvláštní požadavky na vyhřívané koberce a na topné jednotky pro vytápění instalované pod odnímatelné podlahové krytiny

ČSN EN 60335-2-108 (361045)
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-108: Zvláštní požadavky na elektrolyzéry

ČSN EN 60335-2-109 (361045)
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-109: Zvláštní požadavky na spotřebiče upravující vodu UV zářením

ČSN EN 60335-2-11 ed. 4 (361045)
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-11: Zvláštní požadavky na bubnové sušičky

ČSN EN 60335-2-12 ed. 2 (361045)
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-12: Zvláštní požadavky na ohřívací desky a podobné spotřebiče