ČSN ISO 11843-1 (010240)

Detekční schopnost - Část 1: Termíny a definice

ČSN ISO 11843-1 Detekční schopnost - Část 1: Termíny a definice
2 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 230 Kč
včetně 10 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato část ISO 11843 vymezuje termíny a definice vztahující se k zjišťování rozdílu mezi aktuálním stavem systému a jeho základním stavem. Obecné pojmy stanovené v této části ISO 11843, kritická hodnota odezvy a minimální detekovatelná hodnota redukované stavové proměnné (viz definice č. 9 až 11), se užívají v různých situacích, jejichž příkladem může být kontrola přítomnosti určité látky v ma-teriálu, vyzařování energie ze vzorků nebo zařízení nebo geometrické změny deformovaného statického systému. Kritické hodnoty lze odvodit z dané série měření, aby se posoudily neznámé stavy systémů, které série obsahuje, zatímco minimální detekovatelná hodnota redukované stavové proměnné slouží, jakožto charakteristika metody měření, k volbě vhodného procesu měření. Jsou-li pro každou příslušnou úroveň, tj. pro sérii měření, pro proces měření, pro laboratoř nebo pro metodu měření, k dispozici vhodné údaje, lze pro charakterizaci procesu měření, laboratoře nebo metody měření stanovit minimální detekovatelnou hodnotu. Minimální detekovatelné hodnoty pro sérii měření, proces měření, laboratoř nebo metodu měření se mohou navzájem lišit.
ISO 11843 se používá pro veličiny měřené na stupnicích, které jsou ve své podstatě spojité. Používá se pro procesy měření a druhy měřicího zařízení, pro něž je vztah mezi střední hodnotou odezvy a hodnotou stavové proměnné popsán kalibrační funkcí. Je-li odezva nebo stavová proměnná vektorová veličina, použijí se pojmy z ISO 11843 odděleně na jednotlivé složky vektorů nebo na funkce těchto složek.

Označení ČSN ISO 11843-1 (010240)
Katalogové číslo 53814
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 10. 1998
Datum účinnosti 1. 11. 1998
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963538143
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN ISO 11843-2 (010240)
Detekční schopnost - Část 2: Metodologie v případě lineární kalibrace

ČSN ISO 11843-3 (010240)
Detekční schopnost - Část 3: Metodologie pro stanovení kritické hodnoty odezvy bez použití dat z kalibrace

ČSN ISO 11843-4 (010240)
Detekční schopnost - Část 4: Metodologie pro porovnání minimální detekovatelné hodnoty s danou hodnotou

ČSN ISO 11843-5 (010240)
Detekční schopnost - Část 5: Metodologie pro případ lineární a nelineární kalibrace